Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Основи психологічної грамотності вчителя

Підвищити рівень психологічної грамотності освітян у напрямку знань про психіку дитини на різних вікових етапах; надати рекомендації щодо відновлення ресурсності психіки вчителя; розкрити стратегічні напрямки в профілактиці професійного вигорання в освітній сфері.

Основи психологічної грамотності вчителя

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

EdCamp-академія

Розробники / розробниці програми:

Дрібас Світлана Анатоліївна, кандидатка психологічних наук, старша викладачка кафедри загальної та вікової психології Криворізького державного педагогічного університету, дійсна членкиня Національної психологічної асоціації, сертифікована тренерка, авторка курсів підвищення кваліфікації в сфері освіти, експертка Центру прогресивної освіти «Генезум»

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Вчитель
 • Директор
 • Заступник директора
 • Керівник гуртка
 • Методист
 • Педагог-організатор
 • Практичний психолог
 • Психолог
 • Соціальний педагог

Перелік загальних компетентностей:

 • Емоційно-етична компетентність
 • Здоров’язбережувальна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Навчання впродовж життя
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Психологічна компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку
 • Рефлексивна компетентність
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: психологія

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • Б1.2. Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Б1.4. Здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною
 • Б2.1. Здатність усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
 • В2.1. Здатність організовувати безпечне освітнє середовище, використовувати здоров’язбережувальні технології під час освітнього процесу
 • В2.4. Здатність зберігати особисте психічне та фізичне здоров’я під час професійної діяльності
 • Учасницьке коло забезпечується усіма електронними версіями дидактичних та презентаційних матеріалів, що будуть розглядатися під час занять (презентації, чек-листи, відео тощо). 
 • Кожна особа, що навчається за програмою, має можливість отримати індивідуальну консультаційну сесію з авторкою та ведучою курсу щодо розробки персональної корекційної програми з тайм-менеджменту. Цією можливістю можна скористатися упродовж навчання за програмою підвищення кваліфікації.

МОДУЛЬ 1. 

ЩО ВЧИТЕЛЬ МАЄ ЗНАТИ ПРО СЕБЕ?

Вступ. Знайомство з курсом та учасниками

Тема 1.1. Ресурсність психіки вчителя: сутність, діагностика, напрямки профілактики

Тема 1.2. Освітній тайм-менеджмент: динаміка і оцінка можливостей

Тема 1.3. Профілактика професійного вигорання: порадник щасливого вчителя

 

МОДУЛЬ 2. 

ЩО ВЧИТЕЛЬ МАЄ ЗНАТИ ПРО ДИТИНУ?

Тема 2.1. Особистість дитини у світі потреб і мотивів. Пізнавальна сфера, її ресурси і можливості   

Тема 2.2. Дитячі емоції і почуття – крок у напрямку порозуміння

 

МОДУЛЬ 3.

ЩО ВЧИТЕЛЬ МАЄ ЗНАТИ ПРО ВЗАЄМОДІЮ МІЖ УЧАСНИКАМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ?

Тема 3.2. Психологічні умови педагогічного спілкування

Тема 3.3. Технологія ефективної взаємодії: напрямки, вправи, ресурси

 

Узагальнення результатів курсу. Сертифікація.

Учасниці/-ки ознайомляться з різними аспектами поняття «психологічна грамотність»; сформують уявлення про особистість дитини, її потреби, мотиви та емоції; зрозуміють як побудувати свою освітню діяльність так, щоб не нашкодити, а допомогти дитині в процесі навчання; продіагностують рівень ресурсності власної психіки; познайомляться із способами профілактики професійного та емоційного вигорання; оволодіють методичним інструментарієм для роботи над собою та своїми емоційними станами; визначать орієнтири для ефективної побудови освітнього діалогу в рамках розвитку психологічної компетентності.

Навчання буде проходити три рази на тиждень (вівторок, четвер, субота) з 05.02.2022 до 26.02.2022 за розкладом:

 

ДатаТемаК-ть годинЧасВид діяльності

Модуль 1.

Що вчитель має знати про себе? 

05.02.2022

Вступ. Знайомство з курсом та учасниками

Тема 1.1. Ресурсність психіки вчителя: сутність, діагностика, напрямки профілактики

1

 

1

10.00 – 14.30

Інтерактивна лекція

 

Мастермайнд

05,02.2022Тема 1.2. Освітній тайм-менеджмент: динаміка і оцінка можливостей2 Практичне заняття

05.02.2022

12.02.2022

 

Тема 1.3. Профілактика професійного вигорання: порадник щасливого вчителя

2

 

1

 

10.00 – 14.30

 

Інтерактивна лекція

 

Практичне заняття

 

Модуль 2. 

Що вчитель має знати про дитину?

12.02.2022Тема 2.1. Особистість дитини у світі потреб і мотивів. Пізнавальна сфера, її ресурси і можливості   

1

 

1

10.00-

14.30

 

Інтерактивна лекція

 

Мастермайнд

 

19.02.2022

Тема 2.2.

Дитячі емоції і почуття – крок у напрямку порозуміння

2

10.00-

14.30

Практичне заняття

Модуль 3. 

Що вчитель має знати про взаємодію між учасниками освітнього процесу?

19.02.2022

26.02.2022

 

Тема 3.2. Психологічні умови педагогічного спілкування

2

 

1

 

 

10.00-

14.30

 

Інтерактивна лекція

 

Мастермайнд

 

26.02.2022Тема 3.3. Технологія ефективної взаємодії: напрямки, вправи, ресурси2 Практичне заняття
26.02.2022Узагальнення результатів курсу. Сертифікація. 1 Сертифікація