Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Основи педагогічного коучингу

Оволодіння початковими знаннями про педагогічний коучинг та коучингові компетенції. Ознайомлення з моделями та інструментами педагогічного коучингу для позитивних змін у професійній діяльності педагога.

Основи педагогічного коучингу

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Академія коучингової компетентності

Розробники / розробниці програми:

Орловська Руслана Володимирівна, засновниця і керівниця Академії коучингової компетентності, PCC ICF Дегтярьова Оксана Анатоліївна, учитель, магістр державного управління, професійний коуч, фахівчиня з управління проєктами і програмами ГО "ЕдКемп Україна" Гриненко Сергій Олександрович, завідувач кафедри Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, канд. юрид. наук, доцент, професійний коуч Кубатко Людмила Іванівна, вчитель, професійний коуч.

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Інше: Коучингові компетенції

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Коучингові компетенції

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2. Предметно-методична компетентність
 • Б1.2. Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • Можливість продовження навчання за іншими програмами Академії коучингової компетентності.
 • Індивідуальне консультування з питань практичного втілення набутих знань.
 • Коучинговий супровід за замовленням.
Зміст програмиВебінариОсоба, яка проводить вебінар
1

Професія коуча. Етичні норми коуча через призму професійної діяльності вчителя.

 

1,5Руслана Орловська
Педагогічний і класичний коучинг: спільне і відмінне. 5 переваг коучингового підходу, які додають якості освітньому процесу.
2Сутність компетентністного підходу через призму педагогічного коучингу.1,5Сергій Гриненко
Коли коучинговий підхід стає ефективним. Зміни у поглядах та підходах до організації освітнього процесу з старшокласниками, майбутніми вступниками закладів вищої освіти (базові навички коуч-компетентного педагога).
3Ефективна комунікація і взаємодія учасників освітнього процесу. Фасилітаційна роль учителя. 1,5Людмила Кубатко
Правила ефективної комунікації. Пряма мова і зворотний зв'язок. Ключове у фасилітації навчального процесу.
4Запитання як інструмент,  що сприяє усвідомленості і розкриває потенціал особистості. 1,5Оксана Дегтярьова
Закриті і відкриті запитання. "Сильні запитання".  Піраміда логічних  рівнів. Піраміда Маслоу.

Учасники та учасниці:

- дізнаються про особливості  класичного та педагогічного коучингу;

- ознайомляться з  коучинговими компетенціями, моделями та інструментами, використання яких сприятиме особистісному та професійному зростанню.;

- зрозуміють практичне втілення коучингових моделей та інструментів для позитивних змін в освітній діяльності.

Загальна тривалість програми 6 годин. 

4 онлайн-зустрічі по 1,5 години. 

1 вебінар 03.02.2022  19.00 - 20.30

2 вебінар 04.02.2022  19.00 - 20.30

3 вебінар 05.02.2022  16.00 - 17.30

4 вебінар 05.02.2022  17.45 - 19.15