Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Інструменти фасилітації для проведення ефективних навчальних заходів в онлайн-форматі

Ознайомити слухачів з поняттям фасилітації, сформулювати алгоритм професійної організації та простору для спільної роботи групи та досягнення спільних цілей.

Інструменти фасилітації для проведення ефективних навчальних заходів в онлайн-форматі

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

ФОП Смолінський Микола Володимирович

Розробники / розробниці програми:

Микола Смолінський, Наталія Орлова

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Компетентності у галузі техніки і технологій
 • Навчання впродовж життя
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Стосується всіх навчальних предметів

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • Що таке фасилітація. Її відмінність від традиційної роботи з групами. Віхи розвитку та основні школи фасилітації. Навички та компетенції фасилітатора навчальних заходів. Емоційний зв'язок через залучення
 • Основні методи фасилітації навчальних активностей. Дизайн навчальних подій та організація ефективної роботи. Спільна рефлексія та зворотній зв'язок від учасників/ць
 • Мистецтво створення навчальних просторів в онлайні. Найкращі світові практики. Як підготувати себе та цифровий простір. Огляд основних цифрових платформ.Адаптація навчальних продуктів та групових процесів до онлайн-формату

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться / набуватимуться:

загальні: інноваційна компетентність, творчість, критичне та системне мислення, організаційна компетентність, здатність працювати в команді та співпрацювати з  іншими людьми

фахові: проєктування та проведення фасилітованих зустрічей, здатність адаптувати власний навчальний продукт до онлайн формату, ознайомлення з найбільш поширеними цифровими платформами, які використовують для організації групової роботи, розуміння особливості групової роботи в онлайні в умовах дистанційної освіти