Eng

«З онлайн-сервісами на «ти»: особливості створення та методика використання в освітньому процесі»

Мета: розвиток інформаційно-цифрових та фахових компетентностей освітян.

Подати заявку
«З онлайн-сервісами на «ти»: особливості створення та методика використання в освітньому процесі»
Суб’єкт підвищення кваліфікації: Освітній центр "Школа успіху"
Розробники / розробниці програми: Освітній центр "Школа успіху" (Тетяна Бутурулим)
Особа (особи), які виконують програму:
Напрями підвищення кваліфікації:
 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • цифрова компетентність
Форма підвищення кваліфікації:
 • інституційна (дистанційна)
Види підвищення кваліфікації:
 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Цільові авдиторії:
 • Викладач
 • Вихователь
 • Вчитель
 • Директор
 • Заступник директора
 • Заступник керівника
 • Керівник
 • Практичний психолог
Перелік загальних компетентностей:
 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)
Перелік професійних компетентностей:
 • Інше: Створення відеоуроків
Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:
 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя

Індивідуальні консультації (за потребою) в телеграмі.

15 годин:

 • 5 відеоуроків (5 год);
 • 5 практичних онлайн-занять (5 год);
 • самостійна робота - виконання 5 домашніх завдань (3 год);
 • індивідуальні консультації за запитом учасників курсу (1 год);
 • підготовка до заліку, контрольне тестування (1 год) 

ПРОГРАМА ЗАНЯТЬ: Перейти за покликанням

 

 

Очікувані результати: слухачі та слухачки курсу підвищать рівень цифрової грамотності, зокрема навчаться користуватися 19 онлайн-сервісами; сформують уміння створювати інтелект-карти, онлайн-ігри, лінії часу, інтерактивні аркуші та віртуальні плакати, організовувати командну роботу суб'єктів освітнього процесу; усвідомлять важливість використання інноваційних прийомів у роботі зі школярами / студентами.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 • 5 відеоуроків;
 • 5 воркшопів;
 • 5 домашніх завдань;
 • консультації;
 • кормунікація в телеграмі;
 • контрольне тестування.       

1 - 5 лютого 2022 року (далі - постійно).

 Навички створення та використання онлайн-сервісів у роботі вчителя / викладача.