Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Цифрові технології та технології дистанційного навчання

розкрити принципи залучення слухачів до онлайн заходів, ознайомити з доступними цифровими платформами та інструментами, які використовуються для організації групової роботи онлайн; продемонструвати особливості групової роботи в онлайн форматі та надати інструменти створення власного онлайн продукту

Цифрові технології та технології дистанційного навчання

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

ФОП Смолінський Микола Володимирович

Розробники / розробниці програми:

Ольга Бершадська, освітня тренерка, фасилітаторка, викладачка, співавторка рекомендацій МОН щодо впровадження змішаного навчання у закладах фахової передвищої та вищої освіти Микола Смолінський, Mgr, експерт із залучення грантового фінансування з фондів Європейського союзу, бізнес-тренер

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • практичний курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Стосується всіх навчальних предметів

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • Г1.2. Здатність планувати освітній процес
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Що таке навчання в онлайн в порівнянні з навчанням наживо. Як мінімізувати недоліки та скористатися перевагами навчання на відстані. Залучення учасників/ць в онлайн просторі та фасилітація групової роботи. Основні онлайн інструменти
 • Мистецтво створення навчальних просторів в онлайні. Як підготувати себе, учасників та цифровий простір. Адаптація готових навчальних продуктів до онлайн формату
 • Нові формати навчання, які стають доступні завдяки цифровим технологіям.  Дизайн навчальних подій та організація ефективної роботи в онлайн

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться / набуватимуться:

загальні: інноваційна компетентність, творчість, критичне та системне мислення, цифрова компетентність, організаційна компетентність, здатність працювати в команді та співпрацювати з  іншими людьми

фахові: вміння адаптувати власний навчальний продукт до онлайн формату, ознайомлення з найбільш поширеними освітніми цифровими платформами, які використовують для організації групової роботи у форматі онлайн навчання, розуміння особливості групової роботи в онлайні в умовах дистанційної освіти