Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Підприємництво в закладі загальної середньої освіти: сутність, програми та інструменти навчання

пізнати сутність і важливість підприємницьких компетентностей для учнів і вчителів, познайомитися із сучасними інструментами навчання підприємництва для 5-9 класу, вийти за рамки педагогічного мислення і побачити, а як і чому мислить бізнес, навчитися якісно і зі змістом викладати підприємництво

Підприємництво в закладі загальної середньої освіти: сутність, програми та інструменти навчання

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

ФОП Смолінський Микола Володимирович

Розробники / розробниці програми:

Віталій Паздрій - к.екон.наук, бізнес-тренер, Генеральний директор Компанії Інтелектуальних технологій «КІНТ», доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана" Микола Смолінський, Mgr, експерт із залучення грантового фінансування з фондів Європейського союзу, бізнес-тренер

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • практичний курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Викладач
 • Директор
 • Заступник директора

Перелік загальних компетентностей:

 • Підприємницька компетентність
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми
 • Фінансова грамотність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Економіка

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Підприємницька освіта і формування підприємливості в освітньому процесі
 • Сучасні підходи до програми навчання підприємництву (особливості навчання, складові програми, результати навчання підприємництву)
 • Практичні інструменти навчання підприємництву в закладі освіти (практико орієнтовані технології (ІКТ) у викладанні підприємництву, бізнес-симулятори ― сучасні й ефективні технології навчання підприємництву)

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться / набуватимуться:

загальні: інноваційна компетентність, робота з інформацією, критичне та системне мислення, оцінювально-аналітична компетентність, навчання впродовж життя.

фахові: економічна, підприємницька, соціально-психологічна компетентності з питань розвитку фінансової грамотності, вміння використовувати інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, вміння ставити фінансові цілі та ефективно їх досягати.