Eng

«Особливості інтегрованого навчання на уроках літератури в 5 класі НУШ» (створено на основі модельної програми для ЗЗСО Т. Яценко, І. Тригуб «Інтегрований курс літератур (української та зарубіжної). 5-6 класи)

Мета: розвиток інформаційно-цифрових та фахових компетентностей освітян.

Подати заявку
«Особливості інтегрованого навчання на уроках літератури в 5 класі НУШ» (створено на основі модельної програми для ЗЗСО Т. Яценко, І. Тригуб «Інтегрований курс літератур (української та зарубіжної). 5-6 класи)
Суб’єкт підвищення кваліфікації: Освітній центр "Школа успіху"
Розробники / розробниці програми: Освітній центр "Школа успіху" (Тетяна Бутурулим)
Особа (особи), які виконують програму:
Напрями підвищення кваліфікації:
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • цифрова компетентність
Форма підвищення кваліфікації:
 • інституційна (дистанційна)
Види підвищення кваліфікації:
 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Цільові авдиторії:
 • Викладач
 • Вчитель
Перелік загальних компетентностей:
 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Культурна компетентність
 • Навчання впродовж життя
Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)
Перелік професійних компетентностей:
 • Українська література
Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:
 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя

Індивідуальні консультації (за потребою) в телеграмі.

30 годин:

 • 12 відеоуроків (12 год);
 • 12 практичних онлайн-занять (12 год);
 • самостійна робота - виконання 12 домашніх завдань (6 год);
 • індивідуальні консультації за запитом учасників курсу (3 год);
 • підготовка до заліку, контрольне тестування (1 год);
 • презентація робіт (2 год).

ПРОГРАМА ЗАНЯТЬ: 

https://drive.google.com/file/d/1JH99RSChx9uFZo1bF95-nIt0oYsZYMJJ/view?usp=sharing 

 

 

 https://drive.google.com/file/d/1JH99RSChx9uFZo1bF95-nIt0oYsZYMJJ/view?usp=sharing                                                                                           

 

Допомога вчителю - викладання української літератури в 5 класі НУШ.

21 лютого - 5 березня 2022 року (далі - постійно).

Внутрішня мотивація реалізувати інтегрований підхід у процесі викладання укр. літ.