Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

«Особливості інтегрованого навчання на уроках літератури в 5 класі НУШ» (створено на основі модельної програми для ЗЗСО Т. Яценко, І. Тригуб «Інтегрований курс літератур (української та зарубіжної). 5-6 класи)

Мета: розвиток інформаційно-цифрових та фахових компетентностей освітян.

«Особливості інтегрованого навчання на уроках літератури в 5 класі НУШ» (створено на основі модельної програми для ЗЗСО Т. Яценко, І. Тригуб «Інтегрований курс літератур (української та зарубіжної). 5-6 класи)

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Центр мовної та цифрової освіти "Школа успіху"

Розробники / розробниці програми:

Освітній центр "Школа успіху" (Тетяна Бутурулим)

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Викладач
 • Вчитель

Перелік загальних компетентностей:

 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Культурна компетентність
 • Навчання впродовж життя

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Українська література

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя

Індивідуальні консультації (за потребою) в телеграмі.

15 годин:

 • 7 відеоуроків (7 год);
 • самостійна робота - виконання 7 домашніх завдань (5 год);
 • індивідуальні консультації за запитом учасників курсу (1 год);
 • підготовка до заліку, контрольне тестування (1 год);
 • презентація робіт (1 год).

ПРОГРАМА ЗАНЯТЬ: 

Перейти за покликанням  

 

 

 Перейти за покликанням ">Перейти за покликанням                                                                                          

 

Допомога вчителю - викладання української літератури в 5 класі НУШ.

Постійно (у зручний час).

Внутрішня мотивація реалізувати інтегрований підхід у процесі викладання укр. літ.