Eng

Формування навичок роботи з додатками Google

Підвищення рівня розвитку педагогічних компетентностей сучасного вчителя, формування умінь та навичок роботи з додатками Google під час дистанційного навчання.

Подати заявку
Розробники / розробниці програми: Старобільський центр професійного розвитку педагогічних працівників
Особа (особи), які виконують програму:
Напрями підвищення кваліфікації:
 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • цифрова компетентність
Форма підвищення кваліфікації:
 • онлайн-навчання
Види підвищення кваліфікації:
 • практикуми (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Цільові авдиторії:
 • Вихователь
 • Вихователь-методист
 • Вчитель
 • Консультант
Перелік загальних компетентностей:
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Організаційна компетентність
 • Прогностична компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
Перелік професійних компетентностей:
 • Інформатика
Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності

Можливі індивідуальні консультації

з/п

Тема заняття

Тривалість

(години)

Форма заняття
1.Формування навичок роботи з додатками Google 1Інтерактивна лекція
2.Розвиток практичних навичок роботи з Google-додатками.2Практичний семінар
Графік освітнього процесу16 лютого 2022 року
Обсяг (тривалість) у годинах та/або кредитах ЄКТС 8 годин / 0,09 кредиту ЄКТС
Форма підвищення кваліфікаціїДистанційна
Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуть / набуватимуть

Організаційна, прогностична, інформаційно-цифрова.

Здатність використовувати цифрові технології в освітньому просторі. 

Документ про підвищення кваліфікації, передбачений програмоюСертифікат

Учасники програми за результатами навчання отримають:

 1. теоретичні знання про можливості Google-додатків;
 2. практичні вміння роботи з Google-додатками;
 3. підвищення рівня професійних компетентностей (яких)

Місце проведення: зум-кімната для веб-семінарів

1 заняття - 4 години