Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Гендерні стереотипи та їх вплив на життя і професійну діяльність

Поглибити уявлення про гендерні стереотипи, забезпечити набуття здатності розуміти і критично оцінювати гендерні проблеми сучасного суспільства, формулювати висновки та рекомендації щодо вдосконалення освітньої та майбутньої професійної діяльності на засадах гендерночутливого підходу.

Гендерні стереотипи та їх вплив на життя і професійну діяльність

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

НЕшкола чутливого вчителювання

Розробники / розробниці програми:

Єфімцева Ганна Геннадіївна, методистка ГО "ЕдКемп Україна", сертифікована експертка з недискримінації в освіті, членкиня предметної експертної комісії з проведення антидискримінаційної експертизи Міністерства освіти і науки України. Рассказова Ольга Ігорівна - докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри соціальної роботи Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради, тренерка, сертифікована експертка з антидискримінаційної експертизи освітнього контенту, співорганізаторка просвітницького проєкту “Гендерний відкритий університет”.

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Викладач
 • Вчитель
 • Директор
 • Керівник фізичного виховання
 • Педагог-організатор
 • Практичний психолог
 • Соціальний педагог

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівних прав і можливостей
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями прав людини
 • Емоційно-етична компетентність
 • Професійні компетентності галузевого спрямування
 • Рефлексивна компетентність
 • Соціально-емоційна компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Професійна (професійно-технічна) освіта

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
 • Д2.2. Здатність взаємодіяти з іншими вчителями на засадах партнерства та підтримки (у рамках наставництва, супервізії тощо)
 • Д3. Рефлексивна компетентність

Після завершення курсу наші слухачі отримують:

 • сертифікат про підвищення кваліфікації;
 • презентаційні матеріали;
 • можливість звернутися до експерток/-тів нашої команди із запитом на консультацію.
   
 1. Що лежить в основі більшості дискримінаційних практик?
 2. Що таке гендерні стереотипи та в чому вони проявляються?
 3. Як працює стереотипізація?
 4. До чого призводить поширення гендерних стереотипів?
 5. Школа - середовище, вільне від гендерних стереотипів?
 6. Як досягнути чутливої професійної комунікації?

У разі успішного завершення навчання учасниці/-ки курсу здобудуть наступні результати: 

 • поглиблять знання про гендерні стереотипи та наслідки їх поширення;
 • ознайомляться із явищем стереотипізації у розподілі гендерних ролей в суспільстві;
 • здобудуть навички  формулювання висновків та рекомендацій щодо гендерночутливої професійної комунікації.