Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Психологічна підтримка вчительства і учнівства у воєнний час

Розвиток і удосконалення в освітян/-ок вмінь і навичок збереження психічного здоров’я в умовах воєнного стану, відновлення ресурсності та формування адаптаційних механізмів психіки; оволодіння техніками, методиками та вправами, спрямованими на самопідтримку і підтримку учнівства.

Психологічна підтримка вчительства і учнівства у воєнний час

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

EdCamp-академія

Розробники / розробниці програми:

Дрібас Світлана Анатоліївна, кандидатка психологічних наук, старша викладачка кафедри загальної та вікової психології Криворізького державного педагогічного університету, дійсна членкиня Національної психологічної асоціації, сертифікована тренерка, авторка курсів підвищення кваліфікації в сфері освіти, експертка Центру прогресивної освіти «Генезум»; Молчанова Оксана Миколаївна, старший викладач кафедри педагогіки психології і корекційної освіти КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», кандидат психологічних наук, практичний психолог вищої категорії, керівник відокремленого підрозділу ВГО «Арт-терапевтична асоціація» в Кіровоградській області; Сачук Марина Ігорівна, практичний психолог Будянського ліцею Південної міської ради Харківського району Харківської області, член Української асоціації психотерапевтів, психотерапевт в методі системна сімейна психотерапія; Касумова Ольга Сергіївна, практичний психолог вищої категорії, керівник ART-Knarkiv-відокремленого підрозділу ВГО «Арт-терапевтична асоціація» в Харківській області; Філіпенко Оксана Анатоліївна, практичний психолог вищої категорії, «психолог- методист», керівник професійної спільноти практичних психологів м.Павлограда, членкиня відокремленого підрозділу «ART-Knarkiv» ВГО «Арт-терапевтична асоціація»; Черкашина Оксана Практичний психолог вищої категорії КЗ «Зідьківська ЗОШ I-III ступенів імені Г.І.Ковтуна» Чугуївського району, Харківської області, членкиня ART-Knarkiv-відокремленого підрозділу ВГО «Арт-терапевтична асоціація» в Харківській області. Якименко Марина Олексіївна, членкиня ART-Knarkiv-відокремленого підрозділу ВГО «Арт-терапевтична асоціація» в Харківській області.

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки

Форма підвищення кваліфікації:

 • дистанційна

Види підвищення кваліфікації:

 • практичний курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Вчитель
 • Директор
 • Заступник директора
 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Емоційно-етична компетентність
 • Здоров’язбережувальна компетентність
 • Психологічна компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: освітянки/-ни будь-якого фаху

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • Б1.2. Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності
 • Б2.1. Здатність усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • В2.1. Здатність організовувати безпечне освітнє середовище, використовувати здоров’язбережувальні технології під час освітнього процесу
 • В2.4. Здатність зберігати особисте психічне та фізичне здоров’я під час професійної діяльності

Тематичний план занять за програмою

 1. Поняття про фази виходу зі стресу.
 2. Початок роботи з фазами виходу зі стресу.
 3. Знайомство з техніками психофізичного заземлення. Опанування техніками «Тут і зараз», «Сила дотику», «Аудіальний ряд», «Кінестетичний стрибок», «Сила землі», «Кавове зернятко», «Впіймай ритм», «Мій простір», «Тактильне дихання», «5-4-3-2-1», «Малюнок в повітрі», «Задом наперед», «Дихання по квадрату», «Танок в повітрі» тощо.
 4. Початок роботи з вправами по кризовій самоідентифікації. Опанування техніками «Моя зона рестарту», «Скринька гарних новин», «Потаємне місце», «Мої стихії сили».
 5. Ресурсні вправі та техніки для учительства та використання в роботі з учнівством (для заспокоєння, відновлення, налаштування тощо). Опанування техніками «Емоційний таймер», «Точки опори», «Точки контролю», «Домовленість з думками», «Вирощуємо думки-ялинки», «Мій символ», «Малюнок в повітрі» і так далі; вправами «Плюс 1», «Банка хороших думок», «Розмальовуємо думки», «Я – герой», «Інстинкт», «Я - енергія», «На що схожий мі й настрій?», «Сонячна долонька», «Три дзеркала», «Автопілот», «Калейдоскоп емоцій», «Казка по реченню», «Кольорова карта» тощо.
 6. Дихальні та тілесні вправи на розслаблення та зняття напруги.
 7. Арт-терапевтичні техніки на зняття стресу та формування ресурсного стану.
 8. Саморегуляція психофізичного стану через синхрогімнастику. Методика «Ключ»Х.Алієва
 9. Каракулі як самодопомога.
 10. Вправи для регуляції психофізичного стану. Опанування вправами для регуляції психофізичного стану:  «Подушка безпеки», «Діафрагмальне дихання», «Безпечне місце», «Дерево», «Солодкі спогади», «Рюкзачок щастя», «Від життя до життя», «Гора з плеч».
 11. Використання графічних методів для саморегуляції. Опанування методами «Кросворд», «Крапки».

 

Примітка.

*Постійне покликання для входу на вебінари: Перейти за покликанням

** Записи вебінарів можна дивитись на юутуб-каналі ГО “ЕдКемп Україна” Перейти за покликанням (плейлист Мала EdCamp-академія для учительства).

*** Докладніше про умови опанування змісту програми в розділі Інші особливості виконання програми.
 

 

 

 

Учасниці/-ки за результатами опанування програми підвищення кваліфікації:
– сформують уявлення про фази виходу зі стресу та початок роботи з відновлення ресурсності й формування адаптаційних механізмів 
психіки на кожній з фаз; 
– оволодіють відповідним методичним інструментарієм для 
самопідтримки і психологічної підтримки учнівства в умовах воєнного стану; 
– опанують техніками психофізичного заземлення, вправами по 
кризовій самоідентифікації, ресурсними вправами і техніками, 
дихальними і тілесними вправами на розслаблення та зняття 
напруги, арт-терапевтичними техніками на зняття стресу та 
формування ресурсного стану, вправами для регуляції 
психофізичного стану тощо.

Освітній процес за програмою підвищення кваліфікації передбачає онлайн участь у заняттях та перегляд записів ресурсних зустрічей. 

Постійне покликання для входу на вебінари: Перейти за покликанням

Усі матеріали занять від спікерок доступні за покликанням Перейти за покликанням

Записи вебінарів можна дивитись на юутуб-каналі ГО “ЕдКемп Україна” Перейти за покликанням (плейлист Мала EdCamp-академія для учительства).

За результатами підвищення кваліфікації охочі можуть отримати сертифікат. 

Обов'язковою умовою для сертифікації є виконання учасниками і учасницями навчання творчої підсумкової роботи - психолого-педагогічного кейсу у вигляді добірки вправ для використання в освітньому процесі. 

Творча робота являє собою презентацію у форматі .pdf або .ppt, яка складається з 15 вправ або технік, апробованих в роботі з учнівством. Презентація має інформувати про досвід використання цих вправ або технік, яким учасниці і учасники  програми підвищення кваліфікації готові поділитися з колегами під час зборів педагогічного колективу закладу освіти

Оформлення презентації виконується на власний розсуд учасників і учасниць. 

На титульному слайді презентації зазначається ПІП слухачки або слухача і електронна адреса, за якою вони зареєстровані на платформі. 

Презентація надсилається на електронну адресу academy@edcamp.ua з тієї ж електронної пошти. Тема листа «Сертифікація. Ресурсні зустрічі. ПІП учасника/-иці».

ДатаЗміст ранкової ресурсної зустрічі Зміст вечірньої ресурсної зустрічі
121.03

Знайомство з технікою психо-фізичного заземлення «Тут і зараз». Початок роботи з фазами виходу зі стресу. Аналіз першоїфази. 

Техніка «Емоційний таймер». Вправа «Плюс 1».

Саморегуляція психофізичного стану через синхрогімнастику.

(Методика «Ключ» Х. Алієва).

222.03

Знайомство з технікою психо-фізичного заземлення «Сила дотику». Продовження роботи з фазами виходу зі стресу. Аналіз другої фази. 

Техніка «Точки опори».

Вправа «Банка хороших думок».

Каракулі як самодопомога.

Мета: саморегуляція емоційного стану через повернення до ранніх форм малювання; усвідомлення актуального стану через створення художніх образів.

323.03

Знайомство з технікою психо-фізичного заземлення «Аудіальний ряд». Продовження роботи з фазами виходу зі стресу. Аналіз третьої фази. 

Техніка «Точки контролю». Вправа «Розмальовуємо думки».

Вправа «Подушка безпеки».

1. Намалювати подушки безпеки. Кожна подушка – це ресурс, те, що підтримує. 

2. Намалювати стільки подушок, скільки захочеться. 

3. Підписати, можна розфарбувати. 

4. Відстежувати емоції.

424.03

Знайомство з технікою психо-фізичного заземлення «Кінестетичний стрибок». Початок роботи з вправами з кризової самоідентифікації. 

Техніка «Моя зона рестарту». Вправа «Скринька гарних новин».

Вправа «Діафрагмальне дихання».
525.03

Знайомство з технікою психо-фізичного заземлення «Сила землі». Продовження роботи з вправами з кризової самоідентифікації. 

Вправи-візуалізації: «Потаємне місце», «Мої стихії сили».

Вправа «Безпечне місце» (елементи кататимно-імагінативної терапії).
626.03

Знайомство з технікою психо-фізичного заземлення «Кавове зернятко». 

Техніки: «Домовленість з думками», «Вирощуємо думки-ялинки», «Мій символ».

Каракулі як самодопомога.

Мета: саморегуляція емоційного стану через повернення до ранніх форм малювання; усвідомлення актуального стану через створення художніх образів.

727.03Підсумки тижня (екскурс до вже розібраних вправ). Знайомство з технікою психо-фізичного заземлення «Упіймай ритм». Вправа «Дерево» (елементи кататимно-імагінативної терапії).
828.03

Знайомство з технікою психо-фізичного заземлення «Мій простір». 

Вправи: «Я – герой/геройка»«Інстинкт», «Я – енергія».

Вправа «Солодкі спогади» (авторка Вікторія Назаревич).
929.03

Знайомство з технікою психо-фізичного заземлення «Тактильне дихання». 

Вправи: «На що схожий мій настрій?», «Сонячна долонька».

Вправа «Рюкзачок щастя».

1. Уявити в себе за плечима рюкзачок, у якому лежить усе, що допомагає почуватися щасливою людиною.

2. Дати собі відповіді на запитання: що там лежить, хто поклав, що моє, що не моє. 

3. Можна намалювати.

4. Щось за бажанням додати.

5. Відстежити емоції.

1030.03

Знайомство з технікою психо-фізичного заземлення «5-4-3-2-1». 

Вправи: «Казка за реченням», «Килимок», «Барометр емоцій».

 

Дихальна техніка «Тут і зараз».

Ресурсна вправа «Гніздечко».


 

1131.03

Дихальні та тілесні вправи на розслаблення та зняття напруги.

Арттерапевтичні техніки на зняття стресу та формування ресурсного стану.

Кола підтримки. Методи самодопомоги.
1201.04Знайомство з технікою психо-фізичного заземлення «Малюнок у повітрі». Вправи: «Три дзеркала», «Сонячний промінчик», «Емоційний контраст».

Використання графічних методів для саморегуляції.

Вправа «Кросворд».

Вправа «Крапки».

1302.04

Вправа «Мої квадрати».

Мета: навчитися сприймати себе в різних «ролях».

Вправа на заземлення «Категорії»(когнітивне заземлення).

Ресурсна вправа «Сонечко»

(намалювати сонечко. На кожному промінчику підписати щось, що підтримує і дає сили).

1403.04Знайомство з технікою психо-фізичного заземлення «Дихання за квадратом». Вправи «Кольорова карта», «Автопілот».

Вправа «Гора з плечей».

Мета: вчитися фізичної релаксації. 

Хід вправи:

Стати. Широко розставити ноги, підняти плечі, відвести їх назад, злегка напружуючи і зводячи в лопатках. Тримати плечі напруженими 5–10 секунд. 

Після цього різко опустити плечі, «скинувши» гору з плечей. Повторити вправу 5–

6 разів (авторка Грабчак Наталія).

1504.04

Знайомство з технікою психо-фізичного заземлення «Танок у повітрі»

Вправа «Калейдоскоп емоцій».

Регуляція психофізичного стану в екстремальних стресових умовах.

1. Вправа «Поза візника на дрожках».

(Мета вправи: Зняття м'язової напруги та формування почуття внутрішньої безпеки).

2. Вправа «Сканування».

3. Графічні методи саморегуляції.

1605.04

Техніка на заземлення «Веселе тупотіння».

Вправи: «Три бажання», «Хто Я?», «Жестові етюди», «Веселка».

1. Техніка заземлення «Якір».

2. Ресурсна вправа «Валіза, м’ясорубка, смітник».

1706.04

Техніка на заземлення «Ритмічні кроки».

Вправи: «Почуття мають імена», «Я малюю свій страх», «Не хочу хвалитися, але я…», «Я – режисер/-ка».

1. Техніка заземлення та відчуття опори «Чарівна квітка».

2. Техніка чистих думок 5/5/5. 

3. Вправи для зняття напруги.

1807.04

Техніка на заземлення «Сила гравітації». 

Вправи: «Віночок побажань», «Я пишаюсь тим, що…», «Портрет по колу», «Я це Я».

1. Техніка заземлення «Кольоровий вітерець».

2. Ресурсна вправа «Веселка».

1908.04

Техніка на заземлення «Шукаємо форму». 

Вправи: «Впізнай мене за іменем», «Мій колір», «Дерево якостей», «Зараз я бачу себе так».

1. Техніка заземленні «Числа» (когнітивне заземлення).

2. Ресурсна техніка «Три речі».

2009.04

Техніка на заземлення «Рух туди-назад». 

Вправи: «Важлива особа», «Лист самому/-ій собі», «Пиріг побажань».

1. Техніка заземлення «Дихання на 4-7-8».

2. Ресурсна вправа «Кімната щастя».

2110.04

Техніка на заземлення «Дихання на рахунок». Вправи: «Моя людина», «На греблі хвилі», «Мій світ, «5 подій». 

Підсумки. 21 день – закріплення звички починати ранок з ресурсних вправ.

 1. Техніка емоційної свободи.
 2. Вправа «Вдячність».
 3. Вправа «Подарунок на долоні».
2211.04Вправа «Мій всесвіт». Мета: усвідомлення  цінностей «Власного «Я» та «Суспільного «Я».

1. Вправа на заземлення – «Струшування пилу».

2. Ресурсна вправа «Бамбук».

2312.04

Техніка на заземлення «Чарівний пензлик». 

Вправи: «Долонька вдячності», «Я – молодець тому, що…», «Обійми метелика».

1. Техніка заземлення «Внутрішня посмішка».

2. Ресурсна вправа «Скляна ваза».

2413.04

Техніка на заземлення 

«4 стихії» 

Вправи: «Малюємо смайлики», «Мій планер», «Ліфт».

1. Дихальні та тілесні вправи на розслаблення та зняття напруги.

2. Техніка заземлення й відчуття власної опори та підтримки «Крила».

3. Техніка чистих думок 5/5/5. 

2514.04

Техніка на заземлення: «Вірш з дитинства». 

Вправи: «Цифра 8», «Мій портрет у променях сонця», «Сонячний зайчик».

1. Дихальні та тілесні вправи на розслаблення та зняття напруги.

2. Техніки заземлення й 

відчуття власної опори та

підтримка інших.

26

15.04

 

Техніка на заземлення «Гаряче какао», «Запали вогонь». Вправи: «Поштова листівка», «Не хочу хвалитися, але я…».

1. Техніка зняття напруги та розслаблення в 12 точках.

2. Релаксаційна вправа «Квітка».

3. Арттерапевтична вправа «Квітка».

2716.04

Вправа «Лялька» (авторка Л. Галіцина).

Мета: робота з власною самооцінкою.

1. Техніка заземлення «Мокре цуценя».

2. Ресурсна вправа «Стихії».

28

17.04

 

Техніка на заземлення «Знайди й доторкнись».

Вправи: «30 енергійно-запальних дій», «Мій ресурсний  день», «Що робить мене сильнішим/-ою?».

1. Техніка заземлення «Димок».

2. Ресурсна вправа  «Квітка у горщику».

29

18.04

 

Вправа «Моя родина в образах квітів» (авторка Л. Лебедєва) Мета: візуалізація стосунків у родині через образи квітів.

1. Тілесна вправа.

2. Релаксаційна вправа «Водоспад».

3. Арттерапевтична техніка «Водоспад».

3019.04

Вправа «Жахливо красивий малюнок».

Мета: саморегуляція емоційного стану.

1. Вправи на заземлення та стабілізацію «Я є».

2. Арттехніка «Зіронька».

 

Примітка.