Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Організація інклюзивного навчання в закладах дошкільної освіти

Метою програми є удосконалення загальних та фахових компетентностей вихователів ЗДО щодо організації інклюзивного навчання. Реалізація визначеної мети передбачає розв'язання таких завдань: - ознайомлення педагогічних працівників із стратегіями та тенденціями законодавства дошкільної освіти, зокрема Постановою КМ «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти» від 10 квітня 2019 року №530 (зі змінами) - опрацювання ключових понять інклюзії в ЗДО, формування здатності планувати освітній процес з дітьми з ООП; - вдосконалення готовності педагогів до організації партнерства з батьками дітей з ООП та батьків, які є учасниками освітнього процесу. Важливо! У разі, коли після підтвердження заявки не приходить лист-підтвердження на вказану Вами електронну пошту, перейдіть за покликанням: https://kursy.centrosvity-kolomyia.org.ua (ім'я входу - ваша електронна пошта, пароль - був Вами створений при першій реєстрації на цій платформі).

Організація інклюзивного навчання в закладах дошкільної освіти

Розробники / розробниці програми:

Ірина Грицюк - в.о. директора Коломийського ЦПРПП, консультант Терновецька Христина Ігорівна, практичний психолог Семенюк Уляна Мирославівна

Напрями підвищення кваліфікації:

 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)

Форма підвищення кваліфікації:

 • дистанційна

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Асистент вихователя
 • Вихователь
 • Вихователь-методист
 • Старший вихователь

Перелік загальних компетентностей:

 • Вільне володіння державною мовою
 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Емоційно-етична компетентність
 • Забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання

Перелік професійних компетентностей:

 • Дошкільна освіта

Програма складається з теоретичної, практичної підготовки педагогічних працівників, а також виконання ними підсумкового тестування.

Теоретична складова Програми зорієнтована на оволодіння педагогічними працівниками основними категоріями і поняттями; цінностями дошкільної та інклюзивної освіти.

Практична складова Програми передбачає формування здатностей та готовності до організації інклюзивного навчання дітей з ООП, батьками дітей.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників забезпечується за дистанційною, мережевою формами навчання шляхом проведення інтерактивних вебінарів, онлайн-практикумів, обговорення актуальних питань та обмін досвідом.

- знати стратегії, структуру, цілі, зміст і завдання законодавства з питань дошкільної та інклюзивної освіти;

- здійснювати суб'єкт-суб'єктну взаємодію й міжособистісне спілкування з дітьми з ООП, їхніми батьками або особами, що їх замінюють;

- впроваджувати інноваційні педагогічні технології в освітній процес закладу освіти;

- вміти адаптовувати прогресивні європейські практики та український досвід в освітній процес закладу освіти для підвищення якості дошкільної освіти.