Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Формувальне оцінювання як стратегія підвищення рівня навчальних досягнень учнів і покращення якості освіти.

Ознайомити учасників з теоретичними відомостями про формувальне оцінювання та особливостями практичного застосування його методів та інструментів.

Формувальне оцінювання як стратегія підвищення рівня навчальних досягнень учнів і покращення якості освіти.

Розробники / розробниці програми:

КУ Привільненський «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Привільненської сільської ради

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)

Форма підвищення кваліфікації:

 • дистанційна

Види підвищення кваліфікації:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Вчитель
 • Директор
 • Заступник директора
 • Практичний психолог

Перелік загальних компетентностей:

 • Інноваційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Навчання впродовж життя
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Астрономія
 • Біологія і екологія
 • Географія
 • Громадянська освіта
 • Економіка
 • Зарубіжна література
 • Захист України
 • Іноземна мова (англійська)
 • Іноземна мова (німецька мова)
 • Іноземна мова (французька)
 • Інформатика
 • Історія
 • Математика
 • Мистецтво
 • Основи здоров’я
 • Початкова школа
 • Природничі науки
 • Технології
 • Українська мова
 • Фізика і астрономія
 • Фізична культура
 • Хімія

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1.1. Здатність забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою
 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • А2. Предметно-методична компетентність
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Г3. Оцінювально-аналітична компетентність
 1. Сутність формувального оцінювання.
 2. Критерії формувального оцінювання.
 3. Техніки формувального оцінювання.
 4. Онлайн-інструменти формувального оцінювання. 
 5. Рефлексія як спосіб зворотнього зв’язку.

  Сформовано/удосконалено вміння щодо:

 • здобуття нових знань, необхідних для вирішення поставленої педагогічної мети і завдань;
 • використання нових форм, засобів, методів формувального оцінювання у педагогічній діяльності;
 • застосування різноманітних способів формувального оцінювання в освітньому процесі;
 • критичного оцінювання результатів власної професійної діяльності.

 Усвідомлено потребу щодо:

 • необхідності фахового зростання педагогів для успішного здійснення сучасного освітнього процесу;
 • забезпечення стійкої пізнавальної мотивації  учасників освітнього процесу;
 • упровадження партнерських засад освітнього процесу;
 • поєднання теорії та практики.