Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Особливості організації гурткової роботи в закладах загальної середньої освіти

Навчити організовувати гурткову роботу в ЗЗСО відповідно до чинного законодавства, потреб суспільства та учасників освітнього процесу, мети й завдань гуртка/студії/секції

Особливості організації гурткової роботи в закладах загальної середньої освіти

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Колєснікова Т. В.

Розробники / розробниці програми:

Тетяна Колєснікова, завідувач відділу інструктивно-методичної та організаційно-масової роботи Центу позашкільної роботи Краматорської міської ради, спеціаліст І категорії, керівник гуртка-методист

Напрями підвищення кваліфікації:

 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)

Форма підвищення кваліфікації:

 • очна

Види підвищення кваліфікації:

 • практикуми (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Директор
 • Заступник директора
 • Керівник гуртка
 • Керівник секції
 • Керівник студії
 • Методист

Перелік загальних компетентностей:

 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Навчання впродовж життя
 • Організаційна компетентність
 • Оцінювально-аналітична компетентність
 • Прогностична компетентність
 • Проєктувальна компетентність
 • Розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Позашкільна освіта
 • Інше: Документознавство

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • А2.6. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • В2.4. Здатність зберігати особисте психічне та фізичне здоров’я під час професійної діяльності
 • В3. Проєктувальна компетентність
 • Г1.1. Здатність прогнозувати результати освітнього процесу
 • Г1.2. Здатність планувати освітній процес
 • Г2.1. Здатність організовувати процес навчання, виховання і розвитку учнів
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
 • Г3. Оцінювально-аналітична компетентність
 • Д1.3. Здатність застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем у педагогічній діяльності
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д3. Рефлексивна компетентність

Після закінчення програми можливі подальші консультації щодо програмного забезпечення гурткової роботи в ЗЗСО

 1. Нормативно-правова база
 2. Документація керівника гуртка
 3. Спільне і відмінне в гуртковій роботі в системі ЗПО і ЗЗСО
 4. Навчальні програми з позашкільної освіти (типові, авторські, модифіковані)
 5. Модифікація навчальної програми від А до Я

Учасники й учасниці практикуму:

 • дізнаються про нормативно-правову базу позашкільної освіти та основну документацію керівника гуртка;
 • дізнаються про найпопулярніші напрями гурткової роботи та як знаходити джерела фінансування дитячого творчого колективу;
 • навчаться організовувати освітній процес з урахуванням вікових особливостей вихованців та підбирати або модифікувати навчальні програми відповідно до мети й завдань гуртка/студії/секції;
 • з'ясують порядок та механізм затвердження навчальної програми.