Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

НУШ: Створення візуальних (графіка, ментальні мапи, комікси, мультфільми тощо) елементів, мультимедійних презентацій засобами онлайн платформи Сanva та серії інших платформ.

Серед цих 10 ключових компетентностей НУШ згадується й інформаційно-комунікаційна компетентність. Одним із прийомів реалізації даної компетентності є візуалізація. Це пов’язано з тим, що дітей, народжених після 2010 року називають поколінням Альфа. Покоління Альфа – це покоління Google babies. Вони знають, як користуватися Youtube раніше, ніж навчилися читати та писати. А смартфон чи айпад – іграшка, яка потрапляє їм до рук ще до року. Їх свідомість відмовляється сприймати, що колись не було мобільних та інтернету. Однозначно, їх треба чимось зацікавити. Мета вебінару: знайомство з ресурсами для візуалізації, щоб реалізувати головну ціль– отримання знань на уроці в умовах НУШ.

Розробники / розробниці програми:

Школа інформаційно-комунікативних технологій (тьютор Валентина Кодола)

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • емоційно-етична компетентність
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)

Форма підвищення кваліфікації:

 • дистанційна

Види підвищення кваліфікації:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Викладач
 • Вихователь-методист
 • Вчитель
 • Директор
 • Завідувач
 • Заступник директора
 • Педагог-організатор

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями прав людини
 • Емоційно-етична компетентність
 • Здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) мовою
 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Культурна компетентність
 • Навчання впродовж життя

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Біологія
 • Географія
 • Громадянська освіта
 • Зарубіжна література
 • Іноземна мова (англійська)
 • Інформатика
 • Історія
 • Історія України
 • Математика
 • Мистецтво

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1.1. Здатність забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою
 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність

Короткий зміст вебінару:

1. Вступ: Роль візуалізації в освітньому процесі

2. Практична частина: Сanva- онлайн ресурс для  найрізноманітніших потреб.

3. Теоретична частина:Серія онлайн-інструментів для створення візуальних дидактичних одиниць.

4. Практична частина: Робота з новими платформами.

На вебінарі

 • Узагальнимо навички роботи з ресурсом Сanva,
 • Познайомимось з новинками ресурсу Сanva
 • Навчимось створювати власні мультфільми, комікси чи меми та ділитися ними.
 • Навчимося вибирати фони або завантажувати власний фон та наповнення для постерів
 • Навчимося працювати з Mapimage, використовуючи позначки та інші елементи.
 • Навчимося робити колажі, обробляти фото.
 • Познайомимось із найпростішим ресурсом для створення ментальних мап.
 • Опрацюємо ресурс для створення діалогів в чаті.
 • Познайомимось з оригінальним ресурсом для створення "хмаринок слів".
 • Опрацюємо ресурс з розмальовками.
 • Навчимося створювати відеоанімацію та слайд-шоу зі своїх фотографій і зображень тощо

Тобто, всі платформи надзвичайно прості й будуть доступні та цікаві вашим учням. Всі платформи безкоштовні та не потребують реєстрації.

Перелік платформ:

Toony Tool — це безкоштовний веб-інструмент, який працює на будь-якому пристрої з веб-браузером. Це дозволяє учням бути творчими, створюючи власні мультфільми/реалістичні сцени, комічні сцени, плакати чи меми. Для цього не потрібен логін. Зображення також можна завантажити. Учні можуть завантажувати або ділитися своїми творами.

Poster maker

Mapimage

Fake Chat App

Changefaces

ToonyToo

Phideo

Chartle

Photo collage.

Coloringonline

Diagrameditor тощо

Крім того, що Ви реєструєтесь на даній платформі, зареєструйтесь у формі, яку я проглядаю частіше. Так у Вас буде більше гарантії отримати від мене фідбек, якщо Вас дійсно цікавить вебінар/курс 

Посилання на реєстрацію

Перейти за покликанням

Після цього оплатіть вартість вебінару в розмірі 150 грн або визначену вартість курсу на карту Приват Банку 5168742731130229 або Моно Банку  4035200041090728 і відпишіть на дану пошту (uthitel@gmail.com) . Потім Ви отримаєте доступ до вебінару та сертифікат про проходження курсу.

Компетентності, які формуватимуться в процесі вебінару та виконання завдань.

1. Інформаційна компетентність, яка передбачає володіння інформаційними технологіями, уміння опрацьовувати різні види інформації.

2. Комунікативна компетентність - це вміння вступати в комунікацію (спілкування), бути зрозумілим, спілкування без обмежень.

3. Продуктивна компетентність - це вміння працювати, отримувати результат, ухвалювати рішення та відповідати за них.

4. Предметна компетентність, до змісту якої входить володіння певними засобами навчання у сфері навчального процесу (спеціальність). Це сукупність умінь і навичок, необхідних для стимулювання активності як окремих учнів, так і колективу в цілому.

Після опрацювання відвіданого вебінару або перегляду запису,  учасники отримують сертифікат, згідно діяльності суб'єкта підвищення кваліфікації, яким являється ведуча вебінару ФОП Кодола Валентина Іванівна .

Код  надання адміністративних послуг  421818418573 

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:31.08.2021, 2010350000000038415

Код КВЕД: 85.59 Інші види освіти, н. в. і. у. (основний)

Крім того, що Ви реєструєтесь на даній платформі, зареєструйтесь у формі, яку я проглядаю частіше. Так у Вас буде більше гарантії отримати від мене фідбек, якщо Вас дійсно цікавить вебінар/курс 

Посилання на реєстрацію

Перейти за покликанням

Після цього оплатіть вартість вебінару в розмірі 150 грн або визначену вартість курсу на карту Приват Банку 5168742731130229 або Моно Банку  4035200041090728 і відпишіть на дану пошту (uthitel@gmail.com) . Потім Ви отримаєте доступ до вебінару та сертифікат про проходження курсу.