Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Психолого-педагогічна підтримка учнівства з особливими освітніми потребами у воєнний та післявоєнний час.

Програма розрахована на педагогічних працівників/-ць загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти. Метою є розвинення у слухачок і слухачів програми здатності до застосування знань щодо виховання і навчання осіб з ООП, формування власних корекційно-педагогічних переконань та дотримання їх у професійній діяльності.

Психолого-педагогічна підтримка учнівства з особливими освітніми потребами у воєнний та післявоєнний час.

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

EdCamp-академія

Розробники / розробниці програми:

Івашура Наталія, викладачка Кафедри Корекційної освіти та спеціальної психології Харківської гуманітарно-педагогічної академії, засновниця БФ “Квіти Життя” та ГО “Особлива майстерня - Мистецтво для аутизму” (м.Харків) Бєліцька Поліна - логопед дитячого реабілітаційного центру “Нове дихання” (м. Харків); фахівчиня інклюзивно-ресурсного центру м. Харків.

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Асистент вихователя
 • Асистент вчителя
 • Викладач
 • Вихователь
 • Вчитель
 • Логопед
 • Методист
 • Психолог
 • Соціальний педагог

Перелік загальних компетентностей:

 • Забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Дошкільна освіта
 • Позашкільна освіта
 • Початкова школа

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • Б3.2. Здатність залучати батьків до освітнього процесу на засадах партнерства
 • Б3.3. Здатність працювати в команді із залученими фахівцями, асистентами вчителя для надання додаткової підтримки особам з особливими освітніми потребами
 • В1.1. Здатність створювати умови, що забезпечують функціонування інклюзивного освітнього середовища

За запитом можливе отримання індивідуальних консультацій від фахівчинь за темами зустрічей.

Сесія 1.  Нормативна база, яку варто знати педагогічним працівникам/-цям для організації освітнього процесу в інклюзивному навчальному закладі.

1.1. Чинні нормативні документи, щодо організації інклюзивного навчання

1.2. Що варто знати освітянам для полегшення роботи

1.3. Рівні підтримки, що з цього треба знати педагогічним працівникам

Сесія 2.Технології для успішної організації інклюзивного навчання.

2.1. Види наочності для успішної організації інклюзивного навчання

2.2.Візуальний розклад, особливості використання

2.3. Використання альтернативної та допоміжної комунікації

2.4. Соціальні історії, як засіб допомоги дитини з ООП 

Сесія 3. Професійне співробітництво в інклюзивному навчальному закладі.

3.1. Вплив професійного співробітництва на якість організації навчання учнів з ООП, у тому числі при організації дистанційного навчання.

3.2. Організація співробітництва різнопрофільних фахівців у закладі з інклюзивною формою навчання.

3.3. Прийоми розвитку професійного співробітництва в Команді психолого-педагогічного супроводу

Сесія 4. Робота з батьками в інклюзивному закладі освіти.

4.1. Роль батьків у здобутті освіти дитини з особливими потребами.

4.2. Правил комунікації з батьками дітей з особливими освітніми потребами.

4.3. Форми роботи з батьками в умовах інклюзивної освіти, зокрема під час дистанційного режиму навчання.

Сесія 5. Особливості супроводу та навчання підлітків з ООП.

5.1. Організація підтримки переходу дитини з ООП до середньої школи

5.2. Необхідні складові індивідуальної програми розвитку учня з ООП 

5.3. Особливості психолого-педагогічного супроводу підлітка з особливими освітніми потребами


Обсяг в астрономічних годинах: 6.

Обсяг у кредитах ЄКТС: 0,2.

Під час проходження програми слухачі та слухачки навчаться :

 • дізнаються про особливості організації освітнього процесу в інклюзивного закладі;
 • навчаться підбирати, систематизувати діагностичний, корекційно-педагогічний матеріал з урахуванням вікових, індивідуальних особливостей дітей з особливими освітніми потребами;
 • розширять можливості професійно-педагогічної комунікації з застосуванням основних принципів, правил, прийомів і форм.

Сертифікація – основна умова сертифікації:

– присутність онлайн на 75% занять;

– успішне складання підсумкового тесту – понад 75% правильних відповідей.

ХвиліДніЧас
04.07.2022 до 16.07.2022 (1 хвиля)понеділок, середа, п'ятниця Вечірні заняття – 18.00 до 19.00
18.07.2022 до 30.07.2022 (2 хвиля)понеділок, середа, п'ятниця Вечірні заняття – 18.00 до 19.00
01.08.2022 до 13.08.2022 (3 хвиля)понеділок, середа, п'ятниця Вечірні заняття – 18.00 до 19.00
15.08.2022 до 28.08.2022 (4 хвиля)понеділок, середа, п'ятниця Вечірні заняття – 18.00 до 19.00
ДатаТема і змістВебінарСесія запитань-відповідей Кількість годин 
04.07.2022 (1 хвиля), 18.07.2022 (2 хвиля), 01.08.2022 (3 хвиля), 15.08.2022 (4 хвиля).

Сесія 1. Нормативна база, яку варто знати педагогічним працівникам/-цям для організації освітнього процесу в інклюзивному навчальному закладі.

1.1. Чинні нормативні документи, щодо організації інклюзивного навчання

1.2. Що варто знати освітянам для полегшення роботи

1.3. Рівні підтримки, що з цього треба знати педагогічним працівникам

40 хв.20 хв.60 хв.
06.07.2022 (1 хвиля), 20.07.2022 (2 хвиля), 03.08.2022 (3 хвиля), 17.08.2022 (4хвиля).

Сесія 2. Технології для успішної організації інклюзивного навчання.

2.1. Види наочності для успішної організації інклюзивного навчання

2.2. Візуальний розклад, особливості використання

2.3. Використання альтернативної та допоміжної комунікації

2.4. Соціальні історії, як засіб допомоги дитини з ООП

40 хв.20 хв.60 хв.
08.07.2022 (1 хвиля), 22.07.2022 (2 хвиля), 05.08.2022 (3 хвиля), 19.08.2022 (4 хвиля).

Сесія 3. Професійне співробітництво в інклюзивному навчальному закладі.

3.1. Вплив професійного співробітництва на якість організації навчання учнів з ООП, у тому числі при організації дистанційного навчання.

3.2. Організація співробітництва різнопрофільних фахівців у закладі з інклюзивною формою навчання.

3.3. Прийоми розвитку професійного співробітництва в Команді психолого-педагогічного супроводу

40 хв.20 хв.60 хв.
11.07.2022 (1 хвиля), 25.07.2022  (2 хвиля), 08.08.2022 (3 хвиля), 22.08.2022 (4 хвиля).

Сесія 4. Робота з батьками в інклюзивному закладі освіти.

4.1.Роль батьків у здобутті освіти дитини з особливими потребами.

4.2.Правил комунікації з батьками дітей з особливими освітніми потребами.

4.3.Форми роботи з батьками в умовах інклюзивної освіти, зокрема під час дистанційного режиму навчання.

40 хв.20 хв.60 хв.
13.07.2022 (1 хвиля), 27.07.2022 (2 хвиля), 10.08.2022 (3 хвиля), 24.08.2022 (4 хвиля).

Сесія 5.Особливості супроводу та навчання підлітків з ООП.

5.1.Організація підтримки переходу дитини з ООП до середньої школи

5.2.Необхідні складові індивідуальної програми розвитку учня з ООП 

5.3.Особливості психолого-педагогічного супроводу підлітка з особливими освітніми потребами

40 хв.20 хв.60 хв.
15.07.2022 (1 хвиля), 29.07.2022 (2 хвиля), 12.08.2022 (3 хвиля), 26.08.2022 (4 хвиля).Сертифікація  60 хв.