Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Підвищення рівня стресостійкості учнівства у воєнний та післявоєнний час

Ознайомлення з поняттям стресостійкості, з основними концепціями стресу, формами його прояву, впливу на здоров'я та успішність діяльності. Навчання методам формування стресостійкості та саморегуляції стресових станів у практичній професійній діяльності освітян. Розвиток навичок самодопомоги та надання допомоги учнівству в стресовій ситуації в умовах освітнього простору.

Підвищення рівня стресостійкості учнівства у воєнний та післявоєнний час

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

EdCamp-академія

Розробники / розробниці програми:

Філіпенко Оксана Анатоліївна, практичний психолог Павлоградської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Павлоградської міської ради Дніпропетровської області, психолог вищої категорії, психолог-методист, супервізорка, керівниця об’єднаної спільноти працівників психологічної служби м. Павлограда, членкиня ВГО «Арт-терапевтична асоціація». Черкашина Оксана Володимирівна, практичний психолог Зідьківського ліцею імені Г.І.Ковтуна Зміївської міської ради Чугуївського району, Харківської області, психолог вищої категорії, психолог-методист, керівниця об’єднаної спільноти працівників психологічної служби Зміївської та Слобожанської ОТГ, членкиня ART-Kharkiv-відокремленого підрозділу ВГО «Арт терапевтична асоціація» в Харківській області.

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • Інше: психологічна компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Інше: освітянки/-ни – будь-якого фаху

Перелік загальних компетентностей:

 • Емоційно-етична компетентність
 • Здоров’язбережувальна компетентність
 • Психологічна компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Психологія

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • Б1.2. Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності
 • Б2.1. Здатність усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • В2.1. Здатність організовувати безпечне освітнє середовище, використовувати здоров’язбережувальні технології під час освітнього процесу
 • В2.4. Здатність зберігати особисте психічне та фізичне здоров’я під час професійної діяльності

За запитом можливе отримання індивідуальних консультацій від фахівчинь за темами зустрічей.

Тема 1.  Поняття про «стрес»: види, ознаки, реакції.  

1.1. Визначення поняття «стрес».  

1.2. Класифікація стресу.

1.3 Травматичний стрес: симптоми, особливості поведінки.  

1.4. Експрес-діагностика «Самооцінка стійкості до стресу».

Тема 2. Реакції на стрес у дітей та дорослих.

2.1. Типи і види реакцій на стрес.

2.2. Ознаки травматичного стресу у дітей різних вікових категорій.

2.4. Вправи для зниження напруги в стресовій ситуації.

Тема 3. Методи саморегуляції в стресовій ситуації.

3.1. Визначення поняття «саморегуляція».

3.2. Ефекти саморегуляції. 

3.3. Розвиток навичок застосування методів і способів саморегуляції.

3.4. Стратегії миттєвої самодопомоги. 

Тема 4. Конфлікт та стрес: ресурс чи руйнування?

4.1. Взаємозв’язок між конфліктом і стресом.

4.2. Руйнація при стресі та  конфлікті.

4.3. Ресурсність конфлікту і стресу.

4.4. Техніка «Бажані умови».

Тема 5. Базові ресурси особистості. Пошук ресурсів під час війни.  

5.1. Визначення поняття «ресурси».

5.2. Модель «BASIC Ph» - багатовимірна модель подолання стресу та пошуку внутрішньої стабільності.

5.3. Пошук власних ресурсів. 

Тема 6. Психологічні особливості стресостійкості.

6.1. Визначення поняття «стресостійкість». 

6.2. Фактори індивідуальної стресостійкості.

6.3.Чинники негативного впливу на стресостійкість.

Тема 7. Методи формування стресостійкості особистості.

7.1. Способи підвищення стресостійкості.

7.2. Методи регуляції власного емоційного стану в процесі формування стресостійкості.

7.3. Техніка «Чотири стихії».

Тема 8. Організаційна психологія  як  один  із чинників  забезпечення  стресостійкості.

8.1. Основні критерії постановки мети.

8.2. Модель SMART як техніка ефективної постановки цілей.

8.3. Вправа «Мій планер». Техніка «Аркуш мети».

Тема 9. Емоційне напруження педагогів.

9.1. Поняття про синдром емоційного вигорання.

9.2. Стадії синдрому. 

9.3. Ознаки емоційного напруження.

9.4. Способи подолання синдрому емоційного напруження. 

Тема 10. Кризова самодопомога та допомога іншим.

10.1. Протокол допомоги дітям під час стресової ситуації.

10.2. Практичні навички подолання психоемоційного напруження.

10.3. Вправи на усвідомлення власного тіла. «Майндфулнес».

Тема 11. Створення безпечного освітнього середовища як умова профілактики стресового стану.

11.1 Поняття «безпечне освітнє середовище».

11.2. Фактори ризику для формування безпечного освітнього середовища.

11.3. Шляхи подолання факторів ризику на основі педагогіки партнерства.

11.4. Перегляд та обговорення авторського відеоролику «НЕбезпечне та безпечне освітнє середовище. Що це для дитини?».

Тема 12. Внутрішній баланс як маркер якості життя та здоров’я. 

12.1. Показники психічного здоров’я. 

12.2. Колесо балансу.

12.3. Вправа «Потяг життя».

У результаті проходження програми учасниці та учасники будуть знати основні поняття теми («стрес», «стресостійкість», «ресурси особистості», «саморегуляція»); теорії стресу, види реакцій на стресову ситуацію, особливості копінг-стратегій у подоланні стресу. 

Будуть уміти орієнтуватися у проявах поведінки людей, що пережили травматичні події; використовувати певні методи та прийоми з метою покращення власного психоемоційного стану та психоемоційного стану учнівства; застосовувати методи розвитку стресостійкості, як важливої умови збереження здоров’я, що відповідає ключовим компетентностям НУШ.

Розвинуть здібність створювати безпечний простір в умовах освітнього закладу; навички надання самодопомоги та допомоги учнівству в стресовій ситуації в умовах освітнього процесу.

Сертифікація: 

– основна умова сертифікації – присутність онлайн на 75% занять;

– успішне складання підсумкового тесту – понад 75% правильних відповідей.


 

 

ДатаТема і змістФорма роботиКількість годин

18.07.2022

18.00

Тема 1.  Поняття «стрес»: види, ознаки, реакції.  

1.1. Визначення поняття «стрес».  

1.2. Класифікація стресу.

1.3 Травматичний стрес: симптоми, особливості поведінки.  

1.4. Експрес-діагностика «Самооцінка стійкості до стресу».

Вебінар40 хвилин

19.07.2022

18.00

Тема 2. Реакції на стрес у дітей та дорослих.

2.1. Типи і види реакцій на стрес.

2.2. Ознаки травматичного стресу у дітей різних вікових категорій.

2.4. Вправи для зниження напруги в стресовій ситуації.

Вебінар40 хвилин

20.07.2022

18.00

Тема 3. Методи саморегуляції в стресовій ситуації.

3.1. Визначення поняття «саморегуляція».

3.2. Ефекти саморегуляції. 

3.3. Розвиток навичок застосування методів і способів саморегуляції.

3.4. Стратегії миттєвої самодопомоги. 

 

 

 

Вебінар
 

 

 

 

40 хвилин 

21.07.2022

18.00

Тема 4. Конфлікт та стрес: ресурс чи руйнування?

4.1. Взаємозв’язок між конфліктом і стресом.

4.2. Руйнація при стресі та  конфлікті.

4.3. Ресурсність конфлікту і стресу.

4.4. Техніка «Бажані умови».

Вебінар40 хвилин

22.07.2022

18.00


 

18.50

Тема 5. Базові ресурси особистості. Пошук ресурсів під час війни.  

5.1. Визначення поняття «ресурси».

5.2. Модель «BASIC Ph» - багатовимірна модель подолання стресу та пошуку внутрішньої стабільності.

5.3. Пошук власних ресурсів. 


 

Вебінар 

Практичне заняття

40 хвилин40 хвилин

23.07.2022

18.00

Тема 6. Психологічні особливості стресостійкості.

6.1. Визначення поняття «стресостійкість». 

6.2. Фактори індивідуальної стресостійкості.

6.3. Чинники негативного впливу на стресостійкість.

Вебінар40 хвилин

25.07.2022

18.00

Тема 7. Методи формування стресостійкості особистості.

7.1. Способи підвищення стресостійкості.

7.2. Методи регуляції власного емоційного стану в процесі формування стресостійкості.

7.3. Техніка «Чотири стихії».

Вебінар40 хвилин

26.07.2022

18.00

Тема 8. Організаційна психологія  як  один  із чинників  забезпечення  стресостійкості.

8.1. Основні критерії постановки мети.

8.2. Модель SMART як техніка ефективної постановки цілей.

8.3. Вправа «Мій планер». Техніка «Аркуш мети».

Вебінар40 хвилин

27.07.2022

18.00 

18.50


 

Тема 9. Емоційне напруження педагогів.

9.1. Поняття про синдром емоційного вигорання.

9.2. Стадії синдрому. 

9.3. Ознаки емоційного напруження.

9.4. Способи подолання синдрому емоційного напруження. 

Вебінар
 

Практичне заняття

40 хвилин
40 хвилин

28.07.2022

18.00

 

18.50


 

Тема 10. Кризова самодопомога та допомога іншим.

10.1. Протокол допомоги дітям під час стресової ситуації.

10.2. Практичні навички подолання психоемоційного напруження.

10.3. Вправи на усвідомлення власного тіла. «Майндфулнес».

Вебінар


 

Практичне заняття

40 хвилин


40 хвилин

29.07.2022

18.00


 

Тема 11. Створення безпечного освітнього середовища як умова профілактики стресового стану.

11.1 Поняття «безпечне освітнє середовище».

11.2. Фактори ризику для формування безпечного освітнього середовища.

11.3. Шляхи подолання факторів ризику на основі педагогіки партнерства.

11.4. Перегляд та обговорення авторського відеоролику «НЕбезпечне та безпечне освітнє середовище. Що це для дитини?».

Вебінар40 хвилин

30.07.2022

18.00


 

Тема 12. Внутрішній баланс як маркер якості життя та здоров’я. 

12.1. Показники психічного здоров’я. 

12.2. Колесо балансу.

12.3. Вправа «Потяг життя».

Вебінар40 хвилин
30.07.2022 Сертифікація60 хвилин