Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Школа онлайн: недискримінаційний вимір. Підготовка експертного кола та вчительства Всеукраїнської школи онлайн до створення освітнього контенту з урахуванням недискримінаційного підходу

підготовка експертного кола та вчительства Всеукраїнської школи онлайн до створення і оцінювання освітніх матеріалів з урахуванням недискримінаційного та інклюзивного підходів в освіті.

Школа онлайн: недискримінаційний вимір. Підготовка експертного кола та вчительства Всеукраїнської школи онлайн до створення освітнього контенту з урахуванням недискримінаційного підходу

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Громадська організація «ЕдКемп Україна»

Розробники / розробниці програми:

Воровка Маргарита, докторка педагогічних наук, доцентка Мелітополького державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, сертифікована експертка з недискримінації в освіті, членкиня експертної комісії з проведення антидискримінаційної експертизи Міністерства освіти і науки України, тренерка; Єфімцева Ганна, методистка ГО «ЕдКемп Україна», психологиня, сертифікована експертка з недискримінації в освіті, членкиня експертної комісії з проведення антидискримінаційної експертизи Міністерства освіти і науки України, Петрученя Ганна, фахівчиня з управління проєктами ГО «ЕдКемп Україна», сертифікована експертка з недискримінації в освіті, тренерка; Попадинець Ольга, сертифікована експертка з недискримінації в освіті, тренерка, консультантка.

Напрями підвищення кваліфікації:

 • Інше: Створення та оцінювання освітніх матеріалів, з позицій недискримінаційного та інклюзивного підходів в освіті.

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Інше: Педагоги та експертна спільнота ВШО

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівних прав і можливостей
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями прав людини
 • Емоційно-етична компетентність
 • Рефлексивна компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Громадянська освіта

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • В1.3. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів
 • Д3. Рефлексивна компетентність
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

Модуль 1. Сутність недискримінаційного підходу в освіті.

1.1. Нормативне підґрунтя недискримінаційного підходу в освіті.

1.2. Сфери, на які поширюється заборона дискримінації.

1.3. «Прихований навчальний план» і його вплив на результат освітнього процесу. Сфери вияву та впливу «прихованого навчального плану» у змісті освіти.

1.4. Недискримінаційна мова як чинник створення якісного освітнього контенту. Типові дискримінаційні практики у стилі педагогічної комунікації.

1.5. Дискримінація та стереотипи.

1.6. Як уникнути помилок при підготовці уроків.

 

Модуль 2. Мова вільна від дискримінації.

2.1. Чи однаково важливо, що і як ми говоримо.

2.2. Гендерна асиметрія мови.

2.3. Шляхи уникнення андроцентризму в мові.

Учасниці/-ки ознайомляться з вимогами щодо забезпечення відповідності освітнього контенту вимогам недискримінаційного та інклюзивного підходів; дізнаються про критерії аналізу навчального контенту і педагогічної комунікації  з позицій недискримінаційного та інклюзивного підходів; удосконалять уміння аналізу освітнього контенту і  педагогічної комунікації.

Основна умова сертифікації:

– присутність онлайн на вебінарах 27 та 29 липня 2022 року;

– успішне складання підсумкового тесту – понад 75% правильних відповідей.

ДатаТема і змістКількість годин

27.07.2022

16:00

Модуль 1. Сутність недискримінаційного підходу в освіті

1.1. Нормативне підґрунтя недискримінаційного підходу в освіті.

1.2. Сфери, на які поширюється заборона дискримінації. 

1.3. «Прихований навчальний план» і його вплив на результат освітнього процесу. Сфери вияву та впливу «прихованого навчального плану» у змісті освіти.

1.4. Недискримінаційна мова як чинник створення якісного освітнього контенту. Типові дискримінаційні практики у стилі педагогічної комунікації

1.5. Дискримінація та стереотипи.

1.6. Як уникнути помилок при підготовці уроків

1 година 30 хвилин

29.07.2022

16.00

Модуль 2. Мова вільна від дискримінації

2.1. Чи однаково важливо, що і як ми говоримо

2.2. Гендерна асиметрія мови

2.3. Шляхи уникнення андроцентризму в мові та педагогічній комунікації

1 година 30 хвилин
30.07.2022Сертифікація (тестування)1 година