Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

12 кроків до доброчесності у школі

Підвищити обізнаність педагогів у темі доброчесності і запобігання корупції та її негативних наслідків; Надати інструменти для роботи зі шкільною молоддю з теми антикорупції та доброчесності.

12 кроків до доброчесності у школі

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

EdCamp-академія

Розробники / розробниці програми:

Команда Офісу доброчесності Національного агентства з питань запобігання корупції.

Напрями підвищення кваліфікації:

 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівних прав і можливостей

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Громадянська освіта

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів

Модуль 1. Антикорупція для всіх і кожного. 

Тема 1 Феномен корупції.

 • Теорії виникнення корупції
 • Поняття корупції
 • Форми та види корупції

Тема 2 Корупція в суспільстві: наслідки очевидні й не дуже

 • Негативні наслідки корупційних дій
 • Особливості корупції в Україні

Тема 3 Техніки та  прийоми боротьби з корупцією

 • Міжнародний досвід запобігання та боротьби з корупцією
 • Національна система органів запобігання та боротьби з корупцією

Тема 4 Доброчесність: що це, навіщо та чому з нею не все так просто 

 • Поняття доброчесності та нульової толерантності до корупції;
 • Виклики доброчесності (кольори корупції, дилема брудних рук)

Модуль 2 Прозора школа: як створити доброчесне навчальне середовище 

Тема 5 Корупційні ризики в школі: як розпізнати та що робити

 • Поняття корупційного ризику
 • Дослідження корупційних ризиків в діяльності шкіл

Тема 6   Попереджений – озброєний: права та обов’язки педагога

 • Правове регулювання прав та обов’язків педагога
 • Розгляд основних проблемних питань

Тема 7  Школа & доброчесність: яке суперзавдання стоїть перед педагогами 

 • Стратегія формування нульової толерантності до корупції
 • Робота зі шкільною молоддю як основа формування суспільства, що не толерує корупцію

Тема 8 Не плагіатом єдиним: що таке академічна доброчесність і як вона пов’язана з успіхом

 • Поняття академічної доброчесності
 • Основні підходи досягнення академічно доброчесного навчального середовища

Модуль 3 Прозора школа: як говорити з учнями 

Тема 9 Педагогічна етика: як (не)варто говорити та діяти

 • Що таке педагогічна етика і до чого тут доброчесність
 • Принципи етичної взаємодії вчителя з іншими учасниками навчального процесу
 • Етичні дилеми в роботі вчителя

Тема 10 Місія здійсненна: як навчати доброчесності через гру?

Ігрові методики навчання про доброчесність та антикорупцію. 

Тема 11  Ознайомитися, надихнутися, втілити: рекомендації для навчання доброчесності

Методичні рекомендації щодо проведення тематичних уроків та навчальних програм. 

Тема 12 Від теорії до практики: як педагоги шкільне середовище доброчесним робили

Практичний досвід реалізації описаних інструментів та побудови шкільного середовища. 

За результатами проходження програми учасники та учасники: 

Знатимуть: 

 • що таке корупція;
 • в чому полягає негативний характер корупції;
 • що таке суспільна та академічна доброчесність. 

Вмітимуть: 

 • розрізняти корупційні явища від суміжних понять;
 • розпізнавати корупційні ризики в діяльності шкіл.

Опанують інстументами та ознайомляться з методиками:

 • для запобігання корупційним ризикам в діяльності шкіл;
 • щодо методик викладання учням теми доброчесності та антикорупії.

Сертифікація – основна умова сертифікації:

– присутність онлайн на 75% занять;

– успішне складання підсумкового тесту – понад 75% правильних відповідей.

 

ДатаТема і змістФорма роботиКількість годин
МОДУЛЬ 1

01.08.2022

09:00

Тема 1 Феномен корупції.

 • Теорії виникнення корупції
 • Поняття корупції
 • Форми та види корупції

 

Вебінар40 хвилин

02.08.2022

09.00

Тема 2 Корупція в суспільстві: наслідки очевидні й не дуже

 • Негативні наслідки корупційних дій
 • Особливості корупції в Україні


 

Вебінар40 хвилин

03.08.2022

09:00

Тема 3 Техніки та  прийоми боротьби з корупцією

 

 • Міжнародний досвід запобігання та боротьби з корупцією
 • Національна система органів запобігання та боротьби з корупцією


 

Вебінар 

40 хвилин


 

04.08.2022

09:00


 

 

 

 

18:50

Тема 4 Доброчесність: що це, навіщо та чому з нею не все так просто

 • Поняття доброчесності та нульової толерантності до корупції;
 • Виклики доброчесності (кольори корупції, дилема брудних рук)

 

Вебінар

 

 

 

 

 

 

 

Практичне заняття

40 хвилин


 

 

 

40 хвилин

МОДУЛЬ 2

05.08.2022

09:00

 


 

Тема 5 Корупційні ризики в школі: як розпізнати та що робити

 • Поняття корупційного ризику
 • Дослідження корупційних ризиків в діяльності шкіл

Вебінар


 


 

40 хвилин


 

06.08.2022

09:00

Тема 6  Попереджений – озброєний: права та обов’язки педагога


 • Правове регулювання прав та обов’язків педагога
 • Розгляд основних проблемних питань


 

Вебінар40 хвилин

08.08.2022

09:00

Тема 7 Школа & доброчесність: яке суперзавдання стоїть перед педагогами

 • Стратегія формування нульової толерантності до корупції
 • Робота зі шкільною молоддю як основа формування суспільства, що не толерує корупцію


 

Вебінар40 хвилин

09.08.2022

09:00 

Тема 8 Не плагіатом єдиним: що таке академічна доброчесність і як вона пов’язана з успіхом

 • Поняття академічної доброчесності
 • Основні підходи досягнення академічно доброчесного навчального середовища
Вебінар

40 хвилин 

МОДУЛЬ 3

10.08.2022

09:00


 

Тема 9 Педагогічна етика: як (не)варто говорити та діяти

 • Що таке педагогічна етика і до чого тут доброчесність
 • Принципи етичної взаємодії вчителя з іншими учасниками навчального процесу
 • Етичні дилеми в роботі вчителя

 

 

Вебінар 

40 хвилин 

11.08.2022

09:00
 


 18:50

Тема 10 Місія здійсненна: як навчати доброчесності через гру?

Ігрові методики навчання про доброчесність та антикорупцію. 

 

Вебінар

 

 

Практичне заняття
 

40 хвилин

 

40 хвилин
 

12.08.2022

09:00


 

Тема 11 Ознайомитися, надихнутися, втілити: рекомендації для навчання доброчесності

Методичні рекомендації щодо проведення тематичних уроків та навчальних програм. 

 

 

Вебінар40 хвилин

13.08.2022

09:00 

 

18:50


 

Тема 12 Від теорії до практики: як педагоги шкільне середовище доброчесним робили

 

Практичний досвід реалізації описаних інструментів та побудови шкільного середовища. 

 

 

Вебінар

 

 

 

 

 

Практичне заняття

40 хвилин 

40 хвилин

14.08.2022Тестування Сертифікація60 хвилин