Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАСОБАМИ GOOGLE CLASSROOM

опанування слухачами теоретичних знань про особливості організації освітнього процесу засобами Google Classroom та їх застосуванням у рамках традиційного та дистанційного навчання

Розробники / розробниці програми:

Стечкевич Олег Орестович, доцент кафедри педагогіки та інноваційної освіти НУ "Львівська політехніка", кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, сертифікований тренер Google (Google for Education Certified Trainer)

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (мережева)

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Для будь-яких предметів викладання

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність

Опанування ролі учня у середовищі Google Classroom

Опанування ролі вчителя у середовищі Google Classroom

Організація комунікації у середовищі Google Classroom. Cекрети адміністрування

Вебінари та відео-уроки

Після завершення курсу учасники зможуть: 

– у середовищі Google Classroom: 

 • створити власний клас і розмістити у ньому навчальні матеріали; 
 • організувати швидке опитування, дискусію; 
 • створити завдання різних типів; 
 • провести оцінювання і сформувати підсумкову відомість;

– у середовищі ZOOM та LOOM: 

 • проводити онлайн зустрічі;
 • записувати скринкасти до уроків.

Вимоги до слухачів: ОС Windows та Google Chrome – на рівні користувача, наявність веб-камери та встановленої ОС Windows вище за Windows XP.