Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

НУШ: базова середня освіта

Забезпечити українське вчительство знаннями та навичками, необхідними для впровадження реформи Нової української школи в 5-6-х класах.

НУШ: базова середня освіта

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Тренінговий центр для освітян ГС "Освіторія"

Розробники / розробниці програми:

Роман Шиян - заступник директора з питань НУШ Команди підтримки реформ МОН. Катерина Гольцберг - дитяча та сімейна психологиня, президентка Професійної асоціації дитячих аналітичних психологів. Юрій Гайдученко - учитель української мови та літератури, експерт ГС "Освіторія". Інна Большакова - методистка НВК "Новопечерська школа", експертка ГС "Освіторія".

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Асистент вчителя
 • Вчитель
 • Директор
 • Заступник директора

Перелік загальних компетентностей:

 • Емоційно-етична компетентність
 • Інноваційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Організаційна компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Універсальний курс

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • А2.6. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • Б1.2. Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
 • Г1.1. Здатність прогнозувати результати освітнього процесу
 • Г1.2. Здатність планувати освітній процес
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
 • Г3.1. Здатність здійснювати оцінювання результатів навчання учнів
 • Г3.2. Здатність аналізувати результати навчання учнів
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя

На сторінці курсу учасники та учасниці можуть податися на проходження тренінгів для тренерів, що проходитимуть у Києві вродовж вересня-листопада.

 1. “Новий зміст освіти” 
 2. “Діти НУШ: хто вони?”
 3. “Сучасні підходи в роботі з учнівством”
 4. “Оцінювання"
 5. “Модуль вільного вибору галузі”

Після проходження курсу учасники зможуть: 

 • орієнтуватися в змістовому наповненні Нової української школи;
 • створювати унікальні освітні програми закладу освіти та навчальні програми;
 • формувати в учнівства компетенції та наскрізні вміння;
 • враховувати фізіологічні, соціально-емоційні, вікові особливості учнівства;
 • створювати середовище для розвитку критичного мислення учнівства;
 • складати компетентнісні завдання;
 • впроваджувати інтегроване навчання;
 • створювати ефективну комунікацію та співпрацю в класі та школі;
 • оцінювати досягнення учнівства.

Курс впроваджується на порталі професійного зростання педагогічних працівників О.університет: Перейти за покликанням

Курс розрахований на 2 місяці навчання.
Дата публікації перших матеріалів – 15 серпня 2022 року.
Дата публікації останніх матеріалів – 17 жовтня 2022 року.
Матеріали курсу та можливість отримати сертифікат про підвищення кваліфікації будуть відкриті завжди.