Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Квест-курс «Освіта без дискримінації»

Формувати громадянську та соціальні компетентності освітянок і освітян у сфері рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та попередження насильства і дискримінації за захищеними Конституцією України ознаками, підтримки вразливих груп осіб, розбудови безпечного освітнього середовища; посилити готовність до застосування недискримнаційного і інклюзивного підходів в освіті, використання недискримінаційної мови.

Квест-курс «Освіта без дискримінації»

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Громадська організація «ЕдКемп Україна»

Розробники / розробниці програми:

ГО «ЕдКемп Україна» у співпраці з Фондом ООН у галузі народонаселення в Україні, його проєктом “Трамплін до рівності“, що реалізується за підтримки Швеції та Офісу віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Напрями підвищення кваліфікації:

 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
 • Інше: права людини, недискримінація та інклюзія в освіті

Форма підвищення кваліфікації:

 • дистанційна

Види підвищення кваліфікації:

 • практико-орієнтований мультимедійний курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівних прав і можливостей
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями добробуту та здорового способу життя
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями прав людини
 • Здоров’язбережувальна компетентність
 • Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання
 • Культурна компетентність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Рефлексивна компетентність
 • Інше: компетентність у сфері рівних прав, можливостей і забезпечення недискримінації в освіті

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: громадянська культура, соціальна відповідальність та недискримінація

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • A1.2. Здатність забезпечувати (за потреби) здобуття учнями освіти з урахуванням особливостей мовного середовища в закладі освіти (мова відповідного корінного народу або національної меншини України)
 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • В1. Інклюзивна компетентність
 • В1.3. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів
 • В2.3. Здатність формувати в учнів культуру здорового та безпечного життя

АВТОРСЬКА КОМАНДА:


Андрусик Ольга – фахівчиня з діловодства ГО «ЕдКемп Україна», експертка і тренерка ГО «Гендерний інформаційно-аналітичний центр «КРОНА», членкиня експертної комісії з проведення антидискримінаційної експертизи з надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам, психологиня, сертифікована експертка і тренерка з недискримінаційного підходу в освіті.
Воровка Маргарита – докторка педагогічних наук, доцентка Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Богдана Хмельницького, членкиня експертної групи з проведення антидискримінаційної експертизи з надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам, членкиня робочої групи МОН з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері освіти, сертифікована експертка і тренерка з недискримінаційного підходу в освіті.
Дрожжина Тетяна – кандидатка педагогічних наук, фахівчиня з управління проєктами та програмами ГО «ЕдКемп Україна», членкиня Ради ГО «Центр гендерної культури», координаторка проєкту «Центр гендерної культури як платформа для розширення прав і можливостей жінок та молоді», співавторка методології антидискримінаційної експертизи освітнього контенту, Голова експертної комісії з проведення антидискримінаційної експертизи з надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам, членкиня робочої групи МОН з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері освіти, експертка і тренерка з недискримінаційного підходу в освіті.
Елькін Олександр – Голова Ради ГО «ЕдКемп Україна», кандидат технічних наук, співавтор концепції реформи Нової української школи, радник міністра освіти і науки України (2016 – 2020 роки), член Консультативної ради з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти при Президентові України, член робочої групи МОН з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері освіти, експерт і тренерк з недискримінаційного підходу в освіті.
Єфімцева Анна – методистка ГО «ЕдКемп Україна», членкиня експертної комісії з проведення антидискримінаційної експертизи з надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам, сертифікована експертка і тренерка з недискримінаційного підходу в освіті,  психологиня.
Какадій Валентина - членкиня експертної комісії з проведення антидискримінаційної експертизи з надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам, сертифікована експертка і тренерка з недискримінаційного підходу в освіті.
Марущенко Олег – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри філософії та провідний соціолог Навчально-наукового інституту якості освіти Харківського національного медичного університету, віцеголова Ради ГО «ЕдКемп Україна», директор, експерт і тренер Гендерного інформаційно-аналітичного центру «КРОНА», редактор гендерного журналу «Я», сертифікований експерт і тренер з недискримінаційного підходу в освіті.
Масалітіна Олена – віцеголова Ради ГО «ЕдКемп Україна», кандидатка філологічних наук, доцентка, співавторка концепції реформи Нової української школи, співавторка методології антидискримінаційної експертизи освітнього контенту, членкиня робочої групи МОН з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері освіти, радниця міністра освіти і науки України і співкоординаторка робочої групи з питань політики гендерної рівності та протидії дискримінації в освіті Міністерства освіти і науки України (2016 – 2020 роки), експертка й тренерка з недискримінаційного підходу в освіті.
Петрученя Ганна – фахівчиня з програмного напрямку ГО «ЕдКемп Україна», членкиня робочої групи МОН з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері освіти, членкиня експертної групи з проведення антидискримінаційної експертизи з надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам, сертифікована експертка і тренерка з недискримінаційного підходу в освіті.
Попадинець Ольга – сертифікована експертка і тренерка з недискримінаційного підходу в освіті.
Рассказова Ольга – докторка педагогічних наук, професорка кафедри соціальної роботи Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, членкиня експертної групи з проведення антидискримінаційної експертизи з надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам, членкиня робочої групи з питань політики гендерної рівності та протидії дискримінації в освіті Міністерства освіти і науки України, сертифікована експертка з недискримінації в освіті, сертифікована експертка і тренерка з недискримінаційного підходу в освіті, фахівчиня з програмного напрямку ГО «ЕдКемп Україна».
Савельєва Анна – директорка комунального закладу «Новоолександрівський ліцей» Сахновщинської селищної ради Красноградського району Харківської області, членкиня експертної групи з проведення антидискримінаційної експертизи з надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам, членкиня робочої групи МОН з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері освіти, сертифікована експертка і тренерка з недискримінаційного підходу в освіті.
Селіваненко Володимир – кандидат юридичних наук, сертифікований експерт і тренер з недискримінаційного підходу в освіті.

Синчак Олена – кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри філології Українського Католицького Університету, гендерна лігвістка.

 

Зміст програми*

 

МОДУЛЬ 1. Я І МОЇ ПЕРЕХРЕСТЯ.

Робота з інтерактивним модулем (у тому числі вхідне опитування, ознайомлення з теоретичним матеріалом, перегляд експертних відео, виконання  інтерактивних завдань) – 3 год.

Самостійна робота (опрацювання додаткових джерел) – 1,5 год.

Підсумкова перевірка знань – О,5 год.

 

Вхідне опитування.

1.      Структура ідентичності / структура мого «Я».

2.      Що впливає на структуру ідентичності і чи можна її змінювати?

3.      Як нас «бачать» інші? Упередження і дискримінація: усвідомлюємо і долаємо.

4.      Війна в Україні і дискримінація.

5.      Я на «перехресті» ознак.

Підсумкова перевірка знань.

 

МОДУЛЬ 2 . МЕНЕ НАРОДИЛИ І ВИХОВУЮТЬ: ДИТИНСТВО «У ПОЛОНІ» СТЕРЕОТИПІВ І ДИСКРИМІНАЦІЇ.

Робота з інтерактивним модулем (у тому числі вхідне опитування, ознайомлення з теоретичним матеріалом, перегляд експертних відео, виконання  інтерактивних завдань) – 3 год.

Самостійна робота (опрацювання додаткових джерел) – 1,5 год.

Підсумкова перевірка знань – О,5 год.

 

Вхідне опитування.

1.      Диференційна соціалізація і соціальна нерівність.

2.      Народження дитини. Перші кроки.

3.      Дитячий простір.

4.      Умови від дорослих.

5.      Іграшковий світ.

6.      Література, мультфільми та фільми.

7.      Особистісні риси та якості.

8.      Розподіл сімейних ролей.

9.      Повні та неповні родини.

Підсумкова перевірка знань.

 

МОДУЛЬ 3. МЕНЕ НАВЧАЮТЬ ГОВОРИТИ І ПИСАТИ: НЕДИСКРИМІНАЦІЙНА МОВА.

Робота з інтерактивним модулем (у тому числі вхідне опитування, ознайомлення з теоретичним матеріалом, перегляд експертних відео, виконання  інтерактивних завдань) – 3 год.

Самостійна робота (опрацювання додаткових джерел) – 1,5 год.

Підсумкова перевірка знань – О,5 год.

 

Вхідне опитування. 

1. Картини світу: як взаємопов’язані мова й мислення і чому треба бути дуже уважними до зображень і текстів в освітньому контенті

2. Мова «вчорашня» і «сьогоднішня».

3. Фемінітиви в українській мові. Мовний андроцентризм, мовний сексизм і способи його уникнення. 

Підсумкова перевірка знань.

 

МОДУЛЬ 4. МЕНЕ ЗАПИСАЛИ І НАВЧАЮТЬ: ДИТЯЧИЙ САДОК І ШКОЛА

Робота з інтерактивним модулем (у тому числі вхідне опитування, ознайомлення з теоретичним матеріалом, перегляд експертних відео, виконання  інтерактивних завдань) – 3 год.

Самостійна робота (опрацювання додаткових джерел) – 1,5 год.

Підсумкова перевірка знань – О,5 год.

 

Вхідне опитування.

1.      Заклад дошкільної освіти як початковий етап соціалізації в системі освіти.

1.1. Простір дитячого садка. Екскурсія територією та будівлею.

1.2. Програми розвитку дітей.

1.3. Доброго ранку, діти! (Ранкова гімнастика, заняття).

1.4. Смачного! (Сніданок, обід, полуденок). Чергування.

1.5. Сюжетно-рольові ігри.

1.6. Прогулянка – до і після. Рухливі ігри.

1.7. Свята, виховні заходи.

1.8. Хто працює в дитячому садочку? 

2.      Заклад загальної середньої освіти.  

2.1. Учительська.

2.2. Кабінети.

2.2.1. Бібліотека.

2.2.2. Кабінет «Технології».

2.2.3. Кабінет «Історія».

2.2.4. Спортивна зала.

2.2.5. Онлайн-навчання.

2.2.6. Учительський стиль комунікації.

2.3. Перерва.

2.4. Шкільна наочність.

2.5. Актова зала.

Підсумкова перевірка знань.

 

МОДУЛЬ 5. МОЇ КРОКИ ДО ПРОФЕСІЇ.

Робота з інтерактивним модулем (у тому числі вхідне опитування, ознайомлення з теоретичним матеріалом, перегляд експертних відео, виконання  інтерактивних завдань) – 3 год.

Самостійна робота (опрацювання додаткових джерел) – 1,5 год.

Підсумкова перевірка знань – О,5 год.

 

Вхідне опитування.

1.      Вільний час як ресурс.

2.      Людина та коло професій: що пропонують? як обирають і опановують?

3.      Професія, робота, кар’єра під гнітом стереотипів і дискримінації.

4.      Значення для ринку праці захищених ознак.

5.      Долаючи бар’єри ринку праці.

6.      «Світ професій»: позитивні тенденції.

Підсумкова перевірка знань.

 

МОДУЛЬ 6. МОЄ ТІЛО – «ЧИЄ ДІЛО»? ЗДОРОВ’Я І ЗОВНІШНІСТЬ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНІ КОНСТРУКТИ.

Робота з інтерактивним модулем (у тому числі вхідне опитування, ознайомлення з теоретичним матеріалом, перегляд експертних відео, виконання  інтерактивних завдань) – 3 год.

Самостійна робота (опрацювання додаткових джерел) – 1,5 год.

Підсумкова перевірка знань – О,5 год.

 

Вхідне опитування.

1.      Тіло і можливості людини.

1.1. Тіло, наш ресурс і наш обмежувач.

1.2. Соціальне конструювання зовнішності.

1.3. Об’єктивація людини.

1.4. Гендерно зумовлене насильство і відновлення після нього.

2.      Соціальне конструювання здоров’я людини.

2.1. Здоров’я як соціальний конструкт.

2.2. Чи дійсно стать, расове та етнічне походження зумовлюють стан здоров’я? 

2.3. Репродуктивне здоров’я та репродуктивні права.

2.4. Здоровʼя, фізичні можливості та особиста безпека людини під час воєнних дій.

3.      Порушення здоров’я і доступне для всіх середовище.

Підсумкова перевірка знань.

Слухачки і слухачі 

поглиблять розуміння 

 • основних понять, пов’язаних з реалізацією прав людини, недискримінації та інклюзії в освіті;
 • сутності дискримінації, механізмів та мовних засобів формування стереотипів і упереджень, які її породжують в умовах мирного життя та воєнного часу; 
 • сутності і змісту дії механізмів, каналів та мовних засобів, якими поширюються дискримінаційні практики і упередження в освіті;
 • історико-культурного підґрунтя формування людської тілесності

 

дізнаються про 

 • соціокультурні чинники впливу і обмеження соціальних можливостей людини, конструювання її тілесності, способу життя, здоров’я і сексуальності;
 • «прихований навчальний план», його виміри та аспекти впливу на освітню практику, зокрема у контексті поширення стереотипів і упереджень;
 • об’єктивацію і дегуманізацію людини або соціальних груп, що може відбуватися під впливом стереотипів і упереджень щодо осіб з різними ознаками, включаючи тілесні;
 • те, як світогляд упливає на мовлення, а мова – на світогляд і вчинки людини;
 • те, як формується і як впливає на людину і суспільство в цілому «політкоректна», «недискримінаційна», «гендерночутлива» мова, «мова ненависті», «мова ворожнечі»,
 • про фемінітиви, їх правопис і правила утворення, їхню роль для поширення принципів недискримінаційного мовлення;
 • універсальний дизайн та його втілення в освітньому просторі школи;
 • безбарʼєрність як принцип побудови безпечного соціального і освітнього інклюзивного середовища;

 

набудуть вміння та навички 

 • розпізнавати дискримінаційні прояви у суспільній практиці і повсякденному житті;
 • нівелювати негативний вплив стереотипів;
 • виявляти і позбуватися звичних мовних практик, які формують хибні установки і стереотипи;
 • формувати в дитини власних уявлень про свої можливості, вільних від упереджень;
 • визначати відповідно до цього траєкторії індивідуального особистісного розвитку дитини, незалежно від її статі та інших характеристик;
 • визначати шляхи підтримки осіб, які мають функціональні обмеження і представниць/-ків маломобільних груп населення;
 • розпізнавати і запобігати дискримінаційним практикам в освіті і нівелювати негативний вплив прихованого навчального плану;
 • проектувати освітнє середовище на принципах універсального дизайну і безбарʼєності;
 • використовувати принципи недискримінації та інклюзії в освіті.