Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Інтерактивне робоче місце вчителя на базі проєктора

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, удосконалення їхніх професійних компетентностей, актуалізація й поглиблення знань та вмінь, розвиток творчого мислення, формування загальної культури, сучасних підходів до професійної діяльності; орієнтація на глибокий аналіз і узагальнення практики; опанування та впровадження в освітній процес новітніх досягнень науки й технологій, перспективного педагогічного досвіду; використання сучасних технічних засобів навчання.

Інтерактивне робоче місце вчителя на базі проєктора

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ТА БАТЬКІВ "РОЗУМНИКИ"

Розробники / розробниці програми:

Даниліна Тетяна Володимирівна, викладач (методи навчання) TOB "ЦEHTP P03BИTKУ ДITEИ TA БATЬKIB "P03УMHИKИ"

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • дистанційна

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Викладач
 • Вчитель
 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Компетентності у галузі техніки і технологій
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Мультипрофесійна компетентність

Модуль І. Особливості будови та роботи інтерактивних проєкторів.

Тема 1 Проєктор. Особливості будови та деталі інтерактивного проєктора.

Зміст навчання. Ознайомлення зі складовими компонентами інтерактивного комплексу на базі інтерактивних проєкторів; особливості будови інтерактивного проєктора, кнопки панелі керування на проєкторі, будова та використання пульта дистанційного керування, інтерактивного пера.

Тема 2. Робота з інтерактивним проєктором. Важливі особливості обслуговування проєктора.

Зміст навчання. Принципи роботи з інтерактивним проєктором, використання і налаштування основних функцій проєктора, загальні принципи використання меню проєктора, процедура автоматичного калібрування та фокусування зображення, вивчення режимів інтерактивних функцій проєктора, використання панелі інструментів режиму анотації та білої дошки, призначення нижньої панелі інструментів для керування проєктором, важливі особливості обслуговування проєкторів.

Модуль ІІ. Використання спеціалізованого програмного забезпечення для роботи з інтерактивним проєктором.

Тема 1. Функції програми Easy Interactive Tools.

Зміст навчання. Огляд інтерфейсу програми, функціонал програми та її можливості, панель інструментів, використання базових інструментів програми для роботи на інтерактивних поверхнях.

Тема 2. Практичне застосування, можливості ПЗ для роботи з інтерактивними поверхнями.

Зміст навчання. Використання ПЗ для інтерактивних поверхонь при створенні уроків на високому сучасному рівні, функція анотації екрану як простір для творчого розвитку вчителя, приклади фрагментів уроків з використанням інтерактивних функцій обладнання та спеціалізованого ПЗ.

Модуль ІІІ. Особливості будови та роботи документ-камери. 

Тема 1. Особливості будови та деталі документ-камери.

Зміст навчання. Документ-камера, призначення документ-камери, ознайомлення з особливостями будови, відмінності різних моделей документ-камер.

Тема 2. Підключення та робота з документ-камерою. ПЗ для роботи з документ-камерою.

Зміст навчання. Принципи підключення документ-камери до комп’ютера та напряму до проєктора, можливості ПЗ для роботи з документ-камерою, трансляція звуку і відео, обробка зображення, фото та запис відео з документ-камери.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, отримання знань по використанню сучасних технічних засобів навчання.

Сучасне робоче місце вчителя, побудоване на базі інтерактивного проєктора – це нові можливості для творчого педагога. 

Інтерактивний проєктор робить будь-яку поверхню сенсорною і за допомогою одного дотику можна запускати навчальні програми, малювати чи переміщати об’єкти, як на сенсорному екрані планшета або смартфона. 

Урізноманітнює роботу педагога і такий пристрій як документ-камера. Її можна використовувати для виведення на екран зображення різних документів або тривимірних предметів, які розташовуються під об’єктивом камери. 

Пройшовши цей дистанційний курс, ви дізнаєтесь про: 

‒ особливості будови та принцип роботи інтерактивного проєктора; 

‒ використання спеціалізованого програмного забезпечення для роботи з інтерактивним проєктором; 

‒ функції програми Easy Interactive Tools; 

‒ особливості будови та принципи роботи документ-камери. 

 

Курс складається з відеолекцій з елементами тренінгу. Після кожного відеоуроку - тренувальне тестування. Підсумковий контроль знань здійснюється за результатами підсумкового тестування. 

Перейти за покликанням