Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

"Академічна доброчесність" онлайн-курс для вчителів старших класів

Надаємо вчителям знання та інструменти, необхідні для розвитку культури академічної доброчесності у класі.

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Американські Ради з міжнародної освіти: ACTR/ACCELS

Розробники / розробниці програми:

Американські Ради з міжнародної освіти в рамках проєкту "Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти" (Academic IQ) спільно з платформою EdEra.

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Вчитель

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівних прав і можливостей
 • Емоційно-етична компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Лідерська компетентність
 • Інше: Академічна доброчесність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Громадянська освіта
 • Інше: Академічна доброчесність

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя

Плагіат та культура «копіювати/вставити» — це не лише порушення правил академічної доброчесності, а й порушення закону.

У курсі ми розглянемо поняття «академічна доброчесність» та зосередимо увагу на тому, як вчитель чи вчителька 8-11 класів може сприяти формуванню культури академічної доброчесності в учнів.

Курс пропонує інструменти для роботи з учнями старших класів: методичні рекомендації, робочий зошит, сценарії уроків, презентації, інтерактивний тест.

Знайти курс можна за покликанням: Перейти за покликанням  

Вчитель розуміє поняття та цінність академічної доброчесності, має необхідні інструменти для формування культури академічної доброчесності у класі.