Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Особливості будови та принципи роботи документ-камери

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, удосконалення їхніх професійних компетентностей, актуалізація й поглиблення знань та вмінь, розвиток творчого мислення, формування загальної культури, сучасних підходів до професійної діяльності; орієнтація на глибокий аналіз і узагальнення практики; опанування та впровадження в освітній процес новітніх досягнень науки й технологій, перспективного педагогічного досвіду; використання сучасних технічних засобів навчання.

Особливості будови та принципи роботи документ-камери

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ТА БАТЬКІВ "РОЗУМНИКИ"

Розробники / розробниці програми:

Даниліна Тетяна Володимирівна, викладач (методи навчання), ТОВ "ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ТА БАТЬКІВ "РОЗУМНИКИ"

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • дистанційна

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Викладач
 • Вчитель
 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Мультипрофесійна компетентність

Тема 1. Особливості будови та деталі документ-камери.

Зміст навчання. Документ-камера, призначення документ-камери, ознайомлення з особливостями будови, відмінності різних моделей документ-камер.

Тема 2. Підключення та робота з документ-камерою. ПЗ для роботи з документ-камерою.

Зміст навчання. Принципи підключення документ-камери до комп’ютера та напряму до проєктора, можливості ПЗ для роботи з документ-камерою, трансляція звуку і відео, обробка зображення, фото та запис відео з документ-камери.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, використання сучасних технічних засобів навчання.

Такий пристрій як документ-камера урізноманітнює та полегшує роботу педагога. Документ-камеру можна використовувати для виведення на екран зображення різних документів (сторінки книг, друковані схеми тощо) або тривимірних предметів, які розташовуються під об’єктивом камери. За допомогою відповідного програмного забезпечення можна виконувати також трансляцію звуку і відео, робити фотографії, запис відео тощо.

Під час тренінгу «Особливості будови та принципи роботи документ-камери» ви дізнаєтесь про:

‒      особливості будови та принципи роботи документ-камери;


‒      можливості програмного забезпечення для роботи із документ-камерами;

-       ідеї для практичного застосування документ-камери на уроках.