Eng

Цифрові технології та онлайн-ресурси для організації соціально-виховної роботи з дітьми в ЗЗСО в умовах дистанційного навчання

Привабливість:

Розширити уявлення про можливості викокистання сучасних цифрових технологій та онлайн-ресурсів для організації соціально-виховної роботи з дітьми в ЗЗСО в умовах дистанційного навчання, удосконалити навички підбору контенту в мережі для дистанційних занять з дітьми або візуалізації власних розробок без порушення авторських прав.

Подати заявку
Цифрові технології та онлайн-ресурси для організації соціально-виховної роботи з дітьми в ЗЗСО в умовах дистанційного навчання
Суб’єкт підвищення кваліфікації: НЕшкола чутливого вчителювання
Розробники / розробниці програми: Пахомова Лідія Валеріївна - кандидатка педагогічних наук, тренерка, фахівчиня з підготовки педагогічних працівників до використання інноваційних технологій у професійній діяльності, вчителька початкових класів Манченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Люботинської міської ради Харківської області. Анголенко Валентина Володимирівна - кандидатка педагогічних наук, психологиня, викладачка кафедри соціальної роботи Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради
Напрями підвищення кваліфікації:
 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
 • цифрова компетентність
Форма підвищення кваліфікації:
 • онлайн-навчання
Види підвищення кваліфікації:
 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Цільові авдиторії:
 • Викладач
 • Вчитель
 • Педагог-організатор
 • Соціальний педагог
Перелік загальних компетентностей:
 • Навчання впродовж життя
 • Організаційна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:
 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
Перелік професійних компетентностей:
 • Професійна (професійно-технічна) освіта
Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя

Після завершення курсу наші слухачі отримують:

 • сертифікат про підвищення кваліфікації (за результатами складання тесту);
 • доступ до матеріалів курсу “Використання цифрових технологій в ЗЗСО" 
 • можливість звернутися до експерток/-тів нашої команди із запитом на консультацію.
   
 1. Які ІКТ технології доречно освоїти для ефективної організації дистанційної взаємодії з дітьми?
 2. Які засоби візуалізації  використовувати у підготовці до занять?
 3. Як створити інтерактивне практичне завдання для дітей?
 4. Як захистити свій авторський контент та не порушити права інших авторів?

У разі успішного завершення навчання учасниці/-ки курсу здобудуть наступні результати: 

 • ознайомляться із можливостями застосування цифрових технологій та онлайн-ресурсів для організації соціально-виховної роботи з дітьми в ЗЗСО в умовах дистанційного навчання;
 • удосконалять навички підбору контенту в мережі для дистанційних занять з дітьми або візуалізації власних розробок  без порушення авторських прав на  основі ліцензії Creative Commons.