Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Цінність викладання соціально-емоційного та етичного навчання в НУШ через призму філософських ідей Г.С. Сковороди

Розвиток навичок створення комфортного, позитивного, розвиваючого середовища для всіх учасників освітнього процесу НУШ; створення для учнівства ефективних умов для спілкування й сприйняття вербальної і невербальної інформації. Оволодіння інструментами і кейс-технологіями для співпраці та співтворчості, налагодження ефективної взаємодії учасників освітнього процесу на засадах соціально-емоційного та етичного навчання (СЕЕН) та на підґрунті творчості видатного українського філософа, письменника Г.С.Сковороди.

Цінність викладання соціально-емоційного та етичного навчання в НУШ через призму філософських ідей Г.С. Сковороди

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

EdCamp-академія

Розробники / розробниці програми:

Малярчук Ірина Романівна, авторка програми підвищення кваліфікації, сертифікована учителька початкових класів міжнародної школи Гранд Експо, викладачка СЕЕН (Соціально-емоційного та етичного навчання ), авторка проєктів у сфері неформальної освіти.

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Емоційно-етична компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Соціально-емоційна компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Усі

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • Б1.2. Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Б2.1. Здатність усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
 • В2.4. Здатність зберігати особисте психічне та фізичне здоров’я під час професійної діяльності
 • Г2.1. Здатність організовувати процес навчання, виховання і розвитку учнів

Запропонована програма підвищення кваліфікації приурочена до відзначення ювілею 300-річчя з дня народження великого українського мислителя-мудреця, педагога, філософа, поета, композитора, музиканта, культурно-освітнього подвижника–  Григорія Савича Сковороди.

Тематичний план програми побудований за основними філософськими ідеями : 

 • «Нерівна всім рівність»
 • «Моя школа-мій сад»
 • «Шукаємо себе всередині себе»
 • «Буквар Миру»
 • «Сродна праця»
 • «Світ у малюнках - Orbis pictus»
 • «Гармонія між людиною та світом»

Кожна ідея - це кейс, ключ до набуття пізнавального, етико-виховного, соціального досвіду, передачі його іншим учасникам освітнього процесу та налагодження ефективної творчої взаємодії на засадах СЕЕН. 

Цінність програми полягає в тому, що учасницьке коло за принципом «рівний - рівному» дізнаються про значущість та ефективність програми СЕЕН від колеги-викладачки, яка має трирічний досвід викладання СЕЕН. 

Реалізація ідей сприятиме впровадженню соціально-емоційного та етичного навчання (СЕЕН), морально-світоглядних принципів, навчанню та пізнанню свого унікального щастя, яке можна знайти тільки в нас самих.

СЕЕН з основою ідей Г.С. Сковороди реалізовує педагогічну модель, у якій  під час опанування кожної компетенції та опрацювання запитань: «Хто ми? Звідки ми? Куди ми ідемо?» -, проходить три рівні розуміння:

 • Здобуті знання
 • Критичне мислення
 • Утілене розуміння.

Програма побудована таким чином, що учасники і учасниці зможуть практикувати усвідомленість, співпереживання та залученість, а також реалізовувати три рівні СЕЕН: особистісний, соціальний та системний.

 • В - вебінар
 • ПР - практична робота
Зміст програми

Вебінар 

(хв.)

ПР

(хв.)

1.

Кейс -технологія як форма інтерактивного навчання.

Інструменти і технології для ефективної комунікації.

Слово - символ думки.

80 
Компетентісне учнівство, батьківство та вчительство. Як ми можемо пізнавати себе і світ в словах і символах.
Чому праця за природою, за своїми здібностями дає людині щастя.

«Нерівна всім рівність».

Як використовувати різні форми співпраці в освітньому процесі.

2.

Створення середовища для ефективної комунікації в моєму житті.

«Моя школа - мій сад».

80 
Наші цінності як фундамент співтворчості.
3.Створення домовленостей в освітньому процесі. 80

Мета і очікуваний результат навчання. Усвідомлення мети і кінцевого результату.

Шукаємо себе всередині себе.

4.

Запитання як інструмент пізнання світу. 

Хто ми ? Звідки ми ? Куди ми ідемо?

80 
Як поставити запитання, щоб знайти відповідь.

Для чого нам Mind fullness , mind fitness ?

Мистецтво уважності до себе та світу.

Уважність та активне слухання.

5.Гармонія між людиною і світом. 80
Буквар Миру. Створення позитивного середовища через співпрацю та взаємодію

«Сродна праця» - джерело нашого щастя.

Шляхи  формування прямої мови та зворотного зв'язку під час співпраці.

6.

Використання методів семіотики як інструменту усвідомленості.

Світ у малюнках - Orbis pictus.

8080
Робота з символами і знаками для  дітей.
Робота з символами і знаками для батьківства та вчительства.
Робота з заданими символами.
Мовні маркери семіотики.
7.Сертифікація.40 
 Разом360240
 • Учасники та учасниці розширять знання щодо кейс-технологій в  освітній діяльності.
 • Вдосконалять уміння створювати умови для ефективної співпраці та співтворчості, комунікації та результативної взаємодії в професійній діяльності та у власному житті.
 • Опанують практичні кейси щодо прямої мови та зворотного звʼязку, постановки сильних питань з використанням методів семіотики.
 • Удосконалять уміння щодо налагодження партнерських стосунків з колегами, батьківством, учнівством.
 • Опанують навички  створення ефективних умов для спілкування і сприйняття вербальної і невербальної інформації

У зв'язку з практичним спрямуванням програми підвищення кваліфікації кількість учасників/-иць обмежена. На навчання зараховуються 90 осіб, які першими подали заявки. Особам, які не потрапляють до групи у цей набір, буде запропоновано взяти участь у наступному наборі на програму, коли він буде оголошений, поза конкурсом.

Після підтвердження поданої заявки учасники/-иці програми підвищення кваліфікації отримують інформаційний лист-запрошення, де викладена вся необхідна інформація про перебіг навчання (просимо про всяк випадок передивлятися папку з небажаною поштою / спамом).

Навчання за програмою завершується сертифікацією. 

Умовою сертифікації є обов'язкове виконання підсумкової тестової роботи. Для успішної сертифікації достатньо набрати 75 % правильних відповідей (не менше 12 правильних відповідей з 16 запитань).

Сертифікаційні роботи виконуються до 18:00 07.10.2022. 

За умови своєчасного й успішного виконання умов сертифікації учасники/-иці отримують сертифікати про підвищення кваліфікації до 23.10.2022.

Згенеровані на платформі сертифікати автоматично розміщуються й зберігаються в Кабінеті професійного зростання – розділ Мої можливості – вкладка Завершено.

Сертифікати НЕ надсилаються електронною поштою.

Для комунікації з викладацьким складом створюється телеграм-група, покликання на вступ до якої зазначається в інформаційному листі-запрошенні. 

 • В - вебінар
 • ПР - практична робота
Дата проведенняЧасЗміст програми
1.13.09.2022

16.00 - 16.40

 

16.50 – 17.30

Кейс–технологія  як форма інтерактивного навчання.
Компетентісне учнівство, батьківство та вчительство. Як ми можемо пізнавати себе і світ в словах і символах.
Чому праця за природою, за своїми здібностями дає людині щастя.

«Нерівна всім рівність».

Як використовувати різні форми співпраці в освітньому процесі.

2.15.09.2022

16.00 - 16.40

 

16.50 – 17.30

Створення середовища для ефективної комунікації в моєму житті.

«Моя школа - мій сад».

Наші цінності як фундамент співтворчості.
3.20.09.2022

16.00 - 16.40

 

16.50 – 17.30

Створення домовленостей в освітньому процесі.

Мета і очікуваний результат навчання. Усвідомлення мети і кінцевого результату.

Шукаємо себе всередині себе.

4.22.09.2022

16.00 - 16.40

 

16.50 – 17.30

Запитання як інструмент пізнання світу. 

Хто ми ? Звідки ми ? Куди ми ідемо?

Як поставити запитання, щоб знайти відповідь.

Для чого нам Mind fullness , mind fitness .

Мистецтво уважності до себе та світу.

Уважність та активне слухання.

5.27.092022

16.00 - 16.40

 

16.50 – 17.30

Гармонія між людиною і світом.
Буквар Миру. Створення позитивного середовища через співпрацю та взаємодію.

«Сродна праця» - джерело нашого щастя.

Шляхи  формування прямої мови та зворотного зв'язку під час співпраці.

6.29.09.2022

16.00 - 16.40

 

16.50 – 17.30

Використання семіотики (науки про знаки і символи) як інструменту усвідомленості.

Світ у малюнках - Orbis pictus.

Робота з символами і знаками для  дітей.
Робота з символами і знаками для батьківства та вчительства.
Робота з заданими символами.
Мовні маркери семіотики.
7.30.09.2022

16.00 - 16.40

 

16.50 – 17.30

Практична робота. Узагальнення та систематизація отриманих знань. Сертифікація.