Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Здоров'язберігаючі технології в онлайн-навчанні як засоби підтримки й зміцнення здоров'я дітей та підлітків

Ознайомити вчителів та вчительок з можливостями впровадження різноманітних видів фізкультурної діяльності для зміцнення здоров’я учнівства; опанувати типові вправи для різних частин тіла, що отримують найбільше навантаження під час онлайн- та дистанційного навчання; провести аналіз типових помилок під час організації дистанційного навчання та визначити способи їх уникнення; сприяти розвитку оптимального обсягу рухової активності дітей та підлітків у режимі дня в умовах дистанційної освіти; підвищення мотивації школярів до фізичної активності на власному прикладі.

Здоров'язберігаючі технології в онлайн-навчанні як засоби підтримки й зміцнення здоров'я дітей та підлітків

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

EdCamp-академія

Розробники / розробниці програми:

Лобода Дарина Валеріївна, студентка Харківського національного медичного університету, спеціалізація "педіатрія", тренерка з руханок для дітей та підлітків

Напрями підвищення кваліфікації:

 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • практичний курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Інше: Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями добробуту та здорового способу життя
 • Здоров’язбережувальна компетентність
 • Психологічна компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Усі

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • В2.1. Здатність організовувати безпечне освітнє середовище, використовувати здоров’язбережувальні технології під час освітнього процесу
 • В2.2. Здатність здійснювати профілактично просвітницьку роботу з учнями та іншими учасниками освітнього процесу щодо безпеки життєдіяльності, санітарії та гігієни
 • В2.3. Здатність формувати в учнів культуру здорового та безпечного життя
 • В2.4. Здатність зберігати особисте психічне та фізичне здоров’я під час професійної діяльності

п/п

                                   

Тема

Кількість занять            

(40 хв.)

                                    

1.

                        

Умови для оптимальної рухової активності під час дистанційного навчання.

 

Наслідки неправильної організації рухової активності учнівства. 

Дослідження  типових помилок в організації рухової активності, що впливають на шийний відділ хребта. 

Вправи на зміцнення м’язів шийного відділу хребта.

                                    

1

 

 

2.

Сутулість як прояв порушення постави.

 

Причини, впливи та методи виправлення.

 

Дієві профілактичні вправи.            

 

1

3.

Вивчення методик попередження болей у поперековому відділі хребта.

            .

Практичні поради і вправи. 

 

1          

4.Ознайомлення з вправами для покращення кровообігу в нижніх кінцівках під час роботи в сидячому положенні.1

 

5.

Профілактична гімнастика для збереження зору. 

 

Вправи для зосередження уваги та кращого сприйняття й засвоєння навчального матеріалу.           Дихальні вправи.

 

Рекомендації щодо періодичності застосування вправ у ході уроку.

 

1

 

 Сертифікація (складання підсумкового тесту)1
 

 

Разом

 

6

Учасники та учасниці

 • удосконалять знання про впровадження різноманітних видів фізкультурної діяльності для зміцнення здоров’я учнівства;
 • опанують типові вправи для різних частин тіла, що отримують найбільше навантаження під час онлайн- та дистанційного навчання;
 • сформують  розуміння про оптимальний обсяг рухової активності дітей та підлітків у режимі дня в умовах дистанційної освіти;
 • розширять знання щодо власних можливостей фізичної активності.

Після підтвердження поданої заявки учасники/-иці програми підвищення кваліфікації отримують інформаційний лист-запрошення, де викладена вся необхідна інформація про перебіг навчання (просимо про всяк випадок передивлятися папку з небажаною поштою / спамом).

Навчання за програмою завершується сертифікацією. 

Умовою сертифікації є обов'язкове виконання підсумкової тестової роботи. Для успішної сертифікації достатньо набрати 80 % правильних відповідей (не менше 8 правильних відповідей з 10 запитань).

Сертифікаційні роботи виконуються до 18:00 07.10.2022. 

За умови своєчасного й успішного виконання умов сертифікації учасники/-иці отримують сертифікати про підвищення кваліфікації до 21.10.2022.

Згенеровані на платформі сертифікати автоматично розміщуються й зберігаються в Кабінеті професійного зростання – розділ Мої можливості – вкладка Завершено.

Сертифікати НЕ надсилаються електронною поштою.

Для комунікації з викладацьким складом створюється телеграм-група, покликання на вступ до якої зазначається в інформаційному листі-запрошенні. 

Розклад занять за програмою підвищення кваліфікації 

“Здоров'язберігаючі технології в онлайн-навчанні як засоби підтримки і укріплення здоров'я дітей та підлітків”

Дата

 

Час

 

Тема

26.09.202218.00 – 18.40

Умови для оптимальної рухової активності під час дистанційного навчання.

Наслідки неправильної організації рухової активності учнівства. 

Дослідження  типових помилок в організації рухової активності, що впливають на шийний відділ хребта. 

Вправи на зміцнення м’язів шийного відділу хребта.

27.09.202218.00 – 18.40

Сутулість як прояв порушення постави.

Причини, впливи та методи виправлення.

Дієві профілактичні вправи.            

28.09.202218.00 – 18.40

Вивчення методик попередження болей у поперековому відділі хребта.

Практичні поради і вправи. 

29.09.202218.00 – 18.40Ознайомлення з вправами для покращення кровообігу в нижніх кінцівках під час роботи в сидячому положенні.
30.09.202218.00 – 18.40

Профілактична гімнастика для збереження зору. 

Вправи для зосередження уваги та кращого сприйняття й засвоєння навчального матеріалу.  Дихальні вправи.

Рекомендації щодо періодичності застосування вправ у ході уроку.