Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Онлайн-вправи та ігри (ІІ рівень)

формування фахової компетентності щодо створення інтерактивних онлайн-вправ та ігор із можливістю їх використання в освітньому процесі.

Онлайн-вправи та ігри (ІІ рівень)

Розробники / розробниці програми:

Богданова О. О. Погромська Г. С.

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Усі

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • В2. Здоров’язбережувальна компетентність
 • В2.1. Здатність організовувати безпечне освітнє середовище, використовувати здоров’язбережувальні технології під час освітнього процесу
 • Г3. Оцінювально-аналітична компетентність
 • Г3.3. Здатність забезпечувати самооцінювання та взаємооцінювання результатів навчання учнів
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д1.3. Здатність застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем у педагогічній діяльності
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д2.1. Здатність визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя

Освітня програма передбачає можливість подальшого розширення та поглиблення фахових знань, умінь, навичок шляхом самоосвітньої діяльності та участі в інших програмах підвищення кваліфікації.

Зміст навчанняК-ть годинРезультати
Тема 1. СТВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ДИДАКТИЧНИХ ВПРАВ ТА ІГОР
Створюємо інтерактивних дидактичних матеріалів в додатку StudyStack 6

знає функціональні можливості середовища Studystack, алгоритм роботи у середовищі

уміє створювати різноманітні завдання-ігрові вправи, надавати учням доступ до завдань 

розрізняє завдання різних типів у пропонованих середовищах

Створюємо інтерактивних дидактичних матеріалів в додатку Flippity6

знає функціональні можливості та  алгоритм роботи у середовищі Flippity

уміє створювати різноманітні завдання-ігрові вправи, надавати учням доступ до завдань 

розрізняє завдання різних типів у пропонованих середовищах

Створюємо інтерактивні ігри та вправи у Wordwall6

знає функціональні можливості середовища; 

уміє створювати інтерактивні і друковані матеріали засобами середовища; персоніфіковувати завдання; отримувати детальний аналіз результатів

розрізняє режими роботи з наявними версіями ігор або створення з нуля

Огляд інтернет-сервісу для створення інтерактивних вправ eTreniki. 6

знає принципи роботи в інтернет-сервісі для створення інтерактивних вправ eTreniki; класифікацію вправ сервісу eTreniki;

розрізняє способи організації роботи в сервісі eTreniki; способи оцінювання роботи учнів в eTreniki

Тема 2. ОРГАНІЗАЦІЯ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ЗАКЛАДОК
Віртуальні закладки з середовищем Classmill4

знає функції та призначення середовища Classmill

уміє створювати візуальні закладки з різних джерел; надавати доступ до сторінок;  перевіряти роботи учнів; надавати зворотній зв’язок

розрізняє можливості режимів учень та вчитель

ПІДСУМОК2 
Всього годин:30 

розвинуто фахову компетентність щодо створення інтерактивних онлайн-вправ та ігор та упорядкування їх засобами віртуальних закладок із можливістю використання в освітньому процесі

Освітня програма підвищення кваліфікації реалізується у дистанційній формі. Навчальні заняття за програмою проходять у дистанційному курсі, що створений та розміщений у середовищі Google Classroom

Навчально-методичне забезпечення для реалізації освітньої програми підвищення кваліфікації представлено матеріалами для самостійної роботи здобувачів освіти (онлайн-вправи, відеоматеріали, презентації, тести тощо) та списком рекомендованих інформаційних і літературних джерел відповідно до тематики.

Матеріально-технічно забезпечення: для успішної реалізації освітньої програми підвищення кваліфікації потрібен персональний комп’ютер (ноутбук, планшет, смартфон) з підключенням до Інтернет, веб-браузер Google Chrome із встановленим додатком Google Перекладач (бажано)