Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Групова робота для онлайн-навчання: ідеї, форми та інструменти реалізації

Сприяти розвитнавчити педагогів створювати онлайн-середовище для взаємодії учнів з учителем за допомогою різних форм організації спільної діяльності, онлайн-інструментів та інтерактивних дошок

Групова робота для онлайн-навчання: ідеї, форми та інструменти реалізації

Розробники / розробниці програми:

КУ Привільненський «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Привільненської сільської ради

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • практичний курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Асистент вчителя
 • Вчитель
 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Астрономія
 • Біологія
 • Географія
 • Зарубіжна література
 • Іноземна мова (англійська)
 • Іноземна мова (німецька мова)
 • Інформатика
 • Історія
 • Математика
 • Мистецтво
 • Основи здоров’я
 • Початкова школа
 • Природничі науки
 • Українська мова
 • Хімія

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1.1. Здатність забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою
 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Б1.4. Здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 1. Особливості створення онлайн-середовища для групової роботи під час дистанційного навчання: робота на платформі Zoom.
 2. Огляд онлайн-інструментів та віртуальних дошок для спільної і групової роботи учнів та педагога.
 3. Види групової роботи на дистанційному навчанні.
 4. Механіки опитування в онлайні: одночасна, послідовна, передача слова, круглий стіл та ін.
 5. Креативні форми спільної роботи на онлайн-дошках Jamboard, Padlet, Mentimeter. 
 6. Можливості Google-презентації для групової взаємодії.

За результатами участі у практикумі учасник удосконалить/набуде

Загальні компетентност:

 • інноваційність мислення (здатність модернізувати зміст, форми, методи, прийоми та засоби освітнього процесу);
 • системність мислення;
 • перспективність мислення (здатність прогнозувати шляхи розвитку освітнього процесу);
 • продуктивність мислення (здатність розробляти методичний матеріал);
 • готовність презентувати себе й свій педагогічний досвід у онлайн форматі.

Фахові:

 • підвищення професійно-педагогічної компетентності – обізнаність із новітніми науково-обгрунтованими відомостями з педагогіки, психології, методик, інноватики для створення освітньо-розвивального середовища, що сприяє цілісному індивідуально-особистісному становленню учнів;
 • вдосконалення цифрової компетентності – володіння сучасними онлайн-інструментами, здатністю отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти;
 • удосконалення процесу самопізнання й рефлексії;
 • розвиток підприємницької компетентності – вміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя.

 

Орієнтовний графік занять: 

І заняття - 24 січня 2023 - 15.30-17.30

ІІ заняття - 26 січня 2023 - 15.30-17.30

ІІІ заняття - 27 січня 2023 -15.30-17.30