Eng

Групова робота для онлайн-навчання: ідеї, форми та інструменти реалізації

Привабливість:

Сприяти розвитнавчити педагогів створювати онлайн-середовище для взаємодії учнів з учителем за допомогою різних форм організації спільної діяльності, онлайн-інструментів та інтерактивних дошок

Подати заявку
Групова робота для онлайн-навчання: ідеї, форми та інструменти реалізації
Розробники / розробниці програми: КУ Привільненський «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Привільненської сільської ради
Напрями підвищення кваліфікації:
 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
Форма підвищення кваліфікації:
 • онлайн-навчання
Види підвищення кваліфікації:
 • практичний курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Цільові авдиторії:
 • Асистент вчителя
 • Вчитель
 • Усі
Перелік загальних компетентностей:
 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)
Перелік професійних компетентностей:
 • Астрономія
 • Біологія
 • Географія
 • Зарубіжна література
 • Іноземна мова (англійська)
 • Іноземна мова (німецька мова)
 • Інформатика
 • Історія
 • Математика
 • Мистецтво
 • Основи здоров’я
 • Початкова школа
 • Природничі науки
 • Українська мова
 • Хімія
Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:
 • A1.1. Здатність забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою
 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Б1.4. Здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 1. Особливості створення онлайн-середовища для групової роботи під час дистанційного навчання: робота на платформі Zoom.
 2. Огляд онлайн-інструментів та віртуальних дошок для спільної і групової роботи учнів та педагога.
 3. Види групової роботи на дистанційному навчанні.
 4. Механіки опитування в онлайні: одночасна, послідовна, передача слова, круглий стіл та ін.
 5. Креативні форми спільної роботи на онлайн-дошках Jamboard, Padlet, Mentimeter. 
 6. Можливості Google-презентації для групової взаємодії.

За результатами участі у практикумі учасник удосконалить/набуде

Загальні компетентност:

 • інноваційність мислення (здатність модернізувати зміст, форми, методи, прийоми та засоби освітнього процесу);
 • системність мислення;
 • перспективність мислення (здатність прогнозувати шляхи розвитку освітнього процесу);
 • продуктивність мислення (здатність розробляти методичний матеріал);
 • готовність презентувати себе й свій педагогічний досвід у онлайн форматі.

Фахові:

 • підвищення професійно-педагогічної компетентності – обізнаність із новітніми науково-обгрунтованими відомостями з педагогіки, психології, методик, інноватики для створення освітньо-розвивального середовища, що сприяє цілісному індивідуально-особистісному становленню учнів;
 • вдосконалення цифрової компетентності – володіння сучасними онлайн-інструментами, здатністю отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти;
 • удосконалення процесу самопізнання й рефлексії;
 • розвиток підприємницької компетентності – вміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя.

 

Орієнтовний графік занять: 

І заняття - 09 листопада 2022 - 18.00-20.00

ІІ заняття - 10 листопада 2022 - 18.00-20.00

ІІІ заняття - 11 листопада 2022 -18.00-20.00