Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Освітній курс: Основи роботи з mozaBook та mozaWeb Модуль 1 та Модуль 2

Підвищення професійної та цифрової компетентності слухачів, підготовка їх до подальшої роботи в сучасних умовах організації освітнього процесу в закладах освіти з урахуванням основних напрямів державної політики у галузі освіти, зокрема її цифровізації та європейського вектора розвитку.

Розробники / розробниці програми:

Галько Дмитро, тренер ТОВ "Едпро Дистрибюшн", Diamond mozaLearn ICT Expert, Косик Вікторія, директорка Центру освітнього консультування

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • практичний курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Викладач
 • Вихователь
 • Вихователь-методист
 • Вчитель
 • Старший викладач

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Емоційно-етична компетентність
 • Здоров’язбережувальна компетентність
 • Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання
 • Культурна компетентність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Оцінювально-аналітична компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Перелік професійних компетентностей:

 • Астрономія
 • Біологія
 • Біологія і екологія
 • Географія
 • Дошкільна освіта
 • Іноземна мова (англійська)
 • Історія
 • Історія України
 • Історія (Всесвітня історія)
 • Креслення
 • Математика
 • Математика (Алгебра і початки аналізу)
 • Математика (Геометрія)
 • Початкова школа
 • Правознавство
 • Природничі науки
 • Природознавство
 • Українська література
 • Фізика
 • Фізика і астрономія
 • Хімія

Подальші консультації тренерів та інформаційна підтримка

Програма доступна за посиланням Перейти за покликанням
Профільні напрямки для Модуля №2 можна обирати з переліку на сторінці Перейти за покликанням

Здобуття знань та розуміння:
● ролі та місця цифрових технологій в освітньому процесі;
● дидактичних можливостей ПК mozaBook в освітньому процесі;
● алгоритмів створення та використання електронних освітніх ресурсів
та підручників.

Розвиток навичок:
● реалізувати інноваційну діяльність педагога НУШ за допомогою
цифрових технологій, зокрема конструювати та реалізовувати сучасні
уроки із використанням програмного комплексу mozaBook;
● активізувати ефективну цифрову взаємодію учасників освітнього
процесу;
● створювати власні електронні освітні ресурси, електронні підручники,
цифрові уроки в програмному середовищі mozaBook;
● організовувати педагогічну діяльність на компетентнісних засадах;

Диспозиції (цінності, ставлення):
● готовність до змін;
● постійний професійний розвиток;
● просування демократичних цінностей;
● дитиноцентризм;
● рефлексія власної педагогічної практики.
Результатами ефективного навчання за програмою є створення власного
електронного зошита, розробка конспектів уроків з використанням
цифрових технологій, зокрема програмного засобу mozaBook.