Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Освітні події у форматі у форматі EdCamp: управління й командна діяльність у професійному зростанні педагогів

Розвиток загальних і фахових компетентностей педагогічних працівників, необхідних для організації ефективної командної роботи у закладах освіти, побудови індивідуальної траєкторії професійного зростання та навчання впродовж життя, упровадження інновацій, створення безпечного, недискримінаційного та інклюзивного освітнього середовища, у тому числі, в умовах дистанційного навчання.

Освітні події у форматі у форматі EdCamp: управління й командна діяльність у професійному зростанні педагогів

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Громадська організація «ЕдКемп Україна»

Розробники / розробниці програми:

ГО «ЕдКемп Україна», регіональні координатори/-ки

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Емоційно-етична компетентність
 • Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання
 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Лідерська компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Організаційна компетентність
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Фінансова грамотність

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Управлінська

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • В1. Інклюзивна компетентність
 • В3. Проєктувальна компетентність
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Г2. Організаційна компетентність

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 

«Освітні події у форматі у форматі EdCamp: управління й командна діяльність у професійному зростанні педагогів» (21  година)

Назви модулів

 

 

Форма навчанняУсього
ТеоріяПрактикаСамостійна робота 

Модуль 1. Особливості формату EdCamp

 1. Принципи формату освітніх (не)конференцій EdCamp Ukraine
 2. Аналіз потреб освітянської спільноти та визначення концепції події
 3. Добір і фасилітація учительських сесій
 4. Визначення експертних сесій та Speed Geeking
 5. Організація простору з урахуванням підходів недискримінації, інклюзії, здоров’язбереження 
 6. Принципи рівності, недискримінації, педагогіки партнерства
2226

Модуль 2. Планування й управління процесами (не)конференції

 1. Формування команди та налагодження командної взаємодії
 2. Визначення концепції, формату та наповнення програми події
 3. Укладання бюджету
 4. Організація і здійснення відбору учасниць/-ків та зворотного зв’язку
 5. Комунікаційна кампанія
 6. Залучення партнерів та взаємодія з ними
 7. Особливості офлайнового, онлайнового та змішаного форматів
 8. Прогнозування й управління ризиками
27312

Модуль 3. Аналіз результативності 

 1. Рефлексійна зустріч організаторської команди
 2. Аналіз зворотного зв’язку
 3. Підготовка описової звітності
 4. Підготовка фінансової звітності
 5. Визначення перспектив
1113
Разом510621

Учасниці/-ки вдосконалять навички командної взаємодії та управління процесами, отримають методичну підтримку «peer-to-peer» (рівний рівному) у розвитку загальних і управлінських компетентностей та в побудові індивідуальної траєкторії професійного розвитку в концепції навчання впродовж життя, у створенні безпечного, недискримінаційного та інклюзивного освітнього середовища, плануванні та організації освітнього процесу в карантинних та післякарантинних умовах, в умовах выйськового часу та після завершення військових дій; покращать навички публічних виступів та самопрезентації, критичного та системного мислення, інформаційної та фінансової грамотності, ефективної комунікації та співпраці.