Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Освітній АВТОРИТЕТ: роль педагогів України в становленні іміджу вітчизняного шкільництва

Залучення педагогічної спільноти до популяризації особистостей освітньої галузі з власним інноваційним індивідуально-фаховим потенціалом, обговорення актуальних питань вітчизняного шкільництва, з’ясування основних теоретико-дидактичних засад минулого й сьогодення, обміну досвідом, координації практикоорієнтованих завдань і їх розв’язання; у партнерському середовищі однодумців підвищити кваліфікацію на засадах рівності, взаємоповаги, прозорості, підзвітності, відповідності державній освітній політиці.

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Півторак Віталій Романович

Розробники / розробниці програми:

Педагогічного музею України НАПН Калуське міськрайонне відділення Української бібліотечної асоціації Івано-Франківське обласне відділення Малої академії наук України Калуський ліцей ім. Дмитра Бахматюка Калуської міської ради Івано-Франківської області

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Форма підвищення кваліфікації:

 • дуальна

Види підвищення кваліфікації:

 • науково-практична конференція

Цільові авдиторії:

 • Викладач
 • Вихователь
 • Вчитель
 • Директор
 • Заступник директора
 • Методист
 • Начальник
 • Педагог-організатор
 • Практичний психолог
 • Соціальний педагог
 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Навчання впродовж життя
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Проєктувальна компетентність
 • Професійні компетентності галузевого спрямування
 • Соціально-емоційна компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Географія
 • Громадянська освіта
 • Економіка
 • Зарубіжна література
 • Захист України
 • Іноземна мова (англійська)
 • Іноземна мова (німецька мова)
 • Інформатика
 • Історія
 • Математика
 • Мистецтво
 • Основи здоров’я
 • Позашкільна освіта
 • Природничі науки
 • Технології
 • Трудове навчання
 • Українська література
 • Українська мова
 • Фізична культура

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • В1.3. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності

Електронне публікування матеріалів конференції.

Взаємомайстерки.

Під час конференційного дня будуть різні форми й види діяльності для науковців освітньої галузі, менеджерів, педагогічної, учнівської, батьківської спільнот ЗЗСО й позашкілля, представників громадських неурядових інституцій та ін,

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

ЧасЗахід
 8 листопада
9:30–10:00Реєстрація учасників/учасниць
10:00–10:30Відкриття конференції. Мислительно-мистецька імпреза з нагоди 80-ліття Дмитра Бахматюка “ПЕДАГОГІЧНА СПІВПРИЧЕТНІСТЬ: ОСВІТЯНСЬКИЙ ЕКСКЛЮЗИВ”
10:30–11:15 

Стратегічна панель

11:15–12:45

Робота секцій

11:15–11:45Секція 1. Учителі вчителів (знакові особистості в освіті: управлінці/управлінки, менеджери/менеджерки, дидакти-викладачі/викладачки установ і закладів освіти; педагогічні династії)
11:45–12:15

Секція 2. Неординарні постаті вітчизняного шкільництва й позашкілля: педагогічне новаторство, громадсько-культурна діяльність

12:15–12:45Секція 3. У вирі мистецьких захоплень і вподобань: педагоги/педагогині – митці/мисткині
12:45–13:15Ліцейні рекреації (обід; перегляд відеоретроспекцій закладу)
13:15–14:00Тренінг гуманітарної організації International Medical Corps в Україні (м. Стрий) «Емоційне здоров’я та психологічна підтримка» 
14:00–15:00

Робота секцій

14:00–14:30Секція 4. Метаморфози сьогодення: освітяни й освітянки у збройних і волонтерських формуваннях на захисті України
14:30–15:00Секція 5. Бібліотекопросторінь: освітні (не)перспективні реалії 
15:00–15:30Підсумки. Закриття конференції
 9-12 листопада
9:00–23:59

Виконання сертифікаційної роботи (для слухачів конференції, які бажають отримати сертифікат)

на Національній платформі можливостей професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»

Учасники/учасниці

 1. Узагальнять  інноваційний і персонал-технологізований індивідуально-фаховий досвід знакових постатей вітчизняної освіти, поширять його,
 2. Осмислять і обговорять актуальні питання й проблеми освітнього сьогодення, актуалізують і усвідомлять їх,
 3. Усвідомлять лайфхаки міжособистісної взаємодії, прийняття ефективних рішень у професійній діяльності, генерування нових ідей та виявлення й розв'язання проблем, прояву ініціативності.

ФОРМИ УЧАСТІ

 • виступ із доповіддю на пленарному засіданні (онлайн чи очно);
 • виступ із доповіддю на секційному засіданні (онлайн чи очно);
 • публікація тез доповідей чи/або виступів (1–5 с.);
 • публікація статей чи/або есеїв (5–12 ст.);
 • підвищення кваліфікації (сертифікат Національної платформи можливостей професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»):

(для спікерів/спікерок) виступ під час конференції та надсилання електронного тексту доповіді/статті, наукового чи/або науково-публіцистичного есе не пізніше, як за місяць від дня проведення заходу (до 12:00 год. 08.12.2022);

(для слухачів/слухачок) участь у дискусіях і виконання

Сертифікаційне онлайн-тестування (сертифікат Національної платформи можливостей професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»).

18.10.2022. Розсилання інформаційних матеріалів про захід.

19.10.2022. Відкриття реєстації.

05.11.2022. Завершення реєстрації.

06.11.2022. Створення спільноти в каналі "Телеграм".

07.11.2022. Уточнення програмних нюансів, остаточне узгодження нюансів із учасниками/учасницями каналі "Телеграм".

08.11.2022. Основний захід. 

09.112022. Виконання сертифікаційного завдання. 

10-15.11.2022. Перевірка сертифікаційних робіт. Створення бази учасників/учасниць сертифікації. 

16-25.11..2022. Генерація документів про підвищення кваліфікації на платформі. 

26-30.11. Розсилання згенерованих на платформі документів про підвищення кваліфікації .

Діагностичні, конструктивні, комунікативні, аналітичні.