Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Практичний курс "Genially - всі можливості"

- використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку - розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій) формування професійних компетентностей галузевого спрямування, - опанування новітніми виробничими технологіями, ознайомлення із сучасним устаткуванням, обладнанням, технікою, станом і тенденціями розвитку галузі економіки, підприємства, організації та установи, вимогами до рівня кваліфікації працівників за відповідними професіями (для працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти) - цифрова компетентність

Практичний курс "Genially - всі можливості"

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

ФОП Тріщук Інна Володимирівна

Розробники / розробниці програми:

ФОП Тріщук Інна Володимирівна

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • практичний курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Викладач
 • Вчитель
 • Педагог-організатор
 • Педагог професійного навчання

Перелік загальних компетентностей:

 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Компетентності у галузі техніки і технологій
 • Організаційна компетентність
 • Професійні компетентності галузевого спрямування

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інформатика

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.6. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д1.1. Здатність застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д1.3. Здатність застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем у педагогічній діяльності
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д2.1. Здатність визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя
 • Д3. Рефлексивна компетентність

Навчання на платформі Readyto

Консультація тривалістю 30 хв 

Опрацюєте 15 сервісів, для створення інтерактивного контенту для своїх учнів! Почнете створювати свою базу інтераткивних завдань. Налаштуєте самоосвіту!

Для швидкої реєстрації
Перейти за покликанням

 

Отож, курс по всі можливостях в Genially🚀🚀🚀

👉7 днів активне інтенсивне навчання + 7 днів у власному темпі!
👉2 консультації під час 14 днів!
👉 15 практичних завдань
👉 3 теоретичних заняття по Genially (основи роботи)

Результат
👉 вмієте створювати інтерактивний контент до уроку
👉 вже є 15 проєктів і чітке розуміння алгоритму створення інтерактивів
👉за своїм задумом можете створити будь який інтерактивний контент
👉офіційний сертифікат, який враховується в підвищення кваліфікації

Що буде в курсі?
👉інтерактивне CV
👉інтерактивний плакат
👉TimeLine
👉гра "переміщення об'єктів"
👉вертикальна графіка для смартфона
👉гра "Знайди слова "
👉гра з лупою
👉відеопрезентація
👉шкільний календар для класного керівника
👉вебквест
👉перевірка знань
👉інтерактивна презентація

Приєднуйтесь до соціальних мереж

InstagramПерейти за покликанням

FacebookПерейти за покликанням

YouTubeПерейти за покликанням

Телеграм група Перейти за покликанням  

Телеграм швидкі відповіді  Перейти за покликанням   

Навчитеся працювати в сервісі Genially!  Почнете створювати свою базу інтераткивних завдань. 

Можливо Ви чули про ці сервіси , але їх не використовуєте? Це Ваш «чарівний пендель», щоб почати:
📌 Вести уроки "по новому", використовуючи інтерактивні сервіси
📌 Створити базу інтерактивних навчальних матеріалів
📌 Змінити погляд на урок
📌 Отримати лайфхаки організації роботи