Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Усесвітній День Гідності в Україні 2022

Сформувати цілісне уявлення про організацію заходів до Всесвітнього Дня Гідності в Україні у 2022 році; підготувати освітян до використання запропонованих вправ, завдань, відео, ігр з молоддю в освітньому процесі; здійснити апробацію запропонованого Путівника Усесвітнім Днем Гідності для роботи з молоддю в темі гідності у закладах загальної середньої освіти України.

Усесвітній День Гідності в Україні 2022

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Громадська організація «ЕдКемп Україна»

Розробники / розробниці програми:

ГО «ЕдКемп Україна» за підтримки Save the Children International в Україні та Education Cannot Wait, #ECW у співпраці з Українським інститутом розвитку освіти й Офісом освітнього омбудсмена України.

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівних прав і можливостей
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями прав людини
 • Емоційно-етична компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Лідерська компетентність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Соціально-емоційна компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Усі

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів
 • Б2. Емоційно-етична компетентність

Зміст програми підвищення кваліфікації «Усесвітній День Гідності в Україні 2022» передбачає:

 1. Участь в орієнтаційному вебінарі  «Як провести ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ГІДНОСТІ у своєму закладі освіти з 21 листопада до 10 грудня 2022 року» (10.11.2022, з 16:00 до 18:00).
 2. Організацію заходів до Усесвітнього Дня Гідності і апробацію з учнівством / студенством Путівника Усесвітнім Днем Гідності 2022 у період з 21.11.2022 до 10.12.2022.
 3. Звітування за участь в ініціативі до 10.12.2022.

КОРИСНІ ПОКЛИКАННЯ 

ВІДЕОЗАПИС орієнтаційого вебінару ДОСТУПНИЙ для безкоштовного перегляду за покликанням 

 

Учасниці/-ки навчаться застосовувати у малих і великих групах пропоновані вправи і обговорення з теми гідності, патріотизму, принципів гідної поведінки; розширять розуміння та вдосконалять навички застосування етичного та правничого аспектів в освіті, гідності, критичного та системного мислення, оцінки ризиків, ефективної комунікації та співпраці; дізнаються про нові можливості створення атмосфери взаєморозуміння і гідності в школі.

За результатами проходження програми підвищення кваліфікації «Усесвітній День Гідності в Україні 2022» видає сертифікат про підвищення кваліфікації.


Умовою сертифікації є обов'язкове виконання підсумкової рефлексивної форми за покликанням Перейти за покликанням (форма буде активною з 22.11.2022). Для успішної сертифікації достатньо набрати 75 % правильних відповідей.


Сертифікаційні роботи виконуються до 23:59 18.12.2022.
За умови своєчасного й успішного виконання умов сертифікації учасники/-иці отримують сертифікати про підвищення кваліфікації до 25.12.2022.
Згенеровані на платформі сертифікати автоматично розміщуються й зберігаються в Кабінеті професійного зростання – розділ Мої можливості – вкладка Завершено.
Сертифікати НЕ надсилаються електронною поштою.

Реєстр виданих сертифікатів про підвищення кваліфікації за програмою «Усесвітній День Гідності в Україні 2022» Перейти за покликанням не пізніше ніж через 15 календарних днів з дня події та із зазначенням інформації, визначеної Постановою КМУ від 21 серпня 2019 р. № 800.