Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Effective teaching

Підвищення рівня професійної діяльності педагогів та набуття нових ідей щодо сучасних підходів та методик викладання; надання учасникам інструментів щодо продуктивного застосування нових можливостей у використанні цифрових технологій та в організації менеджменту навчальних процесів

Effective teaching

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Академія розвитку мовних шкіл TalkEn.Cloud

Розробники / розробниці програми:

Навчально-методичний центр мережі шкіл англійської мови Green Country

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • дистанційна

Види підвищення кваліфікації:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Викладач
 • Вихователь-методист
 • Вчитель
 • Директор
 • Заступник директора
 • Керівник
 • Методист

Перелік загальних компетентностей:

 • Вільне володіння державною мовою
 • Емоційно-етична компетентність
 • Здатність спілкуватися іноземними мовами
 • Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання
 • Інноваційна компетентність
 • Компетентності у галузі техніки і технологій
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Ознайомлення із сучасним устаткуванням, обладнанням, технікою, станом і тенденціями розвитку галузі економіки, підприємства, організації та установи, вимогами до рівня кваліфікації працівників за відповідними професіями (для працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти)
 • Організаційна компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Професійні компетентності галузевого спрямування
 • Розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Перелік професійних компетентностей:

 • Іноземна мова (англійська)

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • В1. Інклюзивна компетентність
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
 • Г3. Оцінювально-аналітична компетентність
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

Телефон: (063)-402-73-99

Email: eduplatform@talken.cloud

Після проведення кожного вебінару ми надсилатимемо на пошту посилання на запис і корисну інформацію з теми. По завершенню всіх вебінарів і успішного проходження тестування, ми відправимо електронний сертифікат про підвищення кваліфікації..

Модуль 1

Being creative with low resources. Creative feedback

 • Taking a closer look at creativity (what defines a creative environment). 
 • Ideas and techniques for making a lesson more creative using low resources. Tips on how to foster more creativity in students. 
 • Feedback (what to give feedback on). Creative ways of providing feedback.

Модуль 2

Cooperative learning and teamwork

 • What is teamwork and cooperative learning? 
 • Why teams achieve better results. 
 • How to create a team from the group? * Practical tips.

Модуль 3

How to give effective instructions

 • What are instructions? 
 • How to give effective instructions? 
 • How to avoid mistakes in giving ICQs?

 

Модуль 1

Після прослуховування вебінару, викладачі англійської мови: 

1. будуть здатні проаналізувати та оцініти власні уроки із урахування аспекту креативності; 

2. ознайомляться із різними методами, ідеями та порадами щодо створення більш цікавих занять із залученям мінімум ресурсів; 

3. дізнаються як і коли надавати надавати обгрунтований та креативний фідбек.

Модуль 2

Учасники дізнаються про переваги кооперативного навчання та командної роботи, отримають практичні поради та ідеї щодо використання командних активносткй на заняттях та зможуть використовувати дані підходи для урізноманітнення уроків і досягнення кращих результатів роботи груп різних вікових категорій

Модуль 3

1. Сформованість професійної компетентності  педагогів щодо використання інструкцій на уроках англійської мови. 

2. Усвідомлення аудиторією можливостей та переваг застосування запитань на перевірку розуміння інструкцій (ICQs). 

3. Розуміння шляхів уникнення можливих помилок при використанні запитань на перевірку розуміння інструкцій (ICQs).

Мова вебінарів – англійська

Дати наступних вебінарів:

17.11 - Cooperative learning and teamwork

15.12 - How to give effective instructions

Час проведення вебінарів – 17:00-18:30