Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Як (і навіщо) розмовляти з дітьми про новини.

Курс розрахований переважно на вчителів молодшої школи та 5-6 класів. Учасники навчаться розрізняти, як сприймають новини учні різного віку, виявляти теми, що потребують додаткового обговорення, опанують методику розмов, що знизить тривожність у класі.

Як (і навіщо) розмовляти з дітьми про новини.

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

ФОП Кафтан М.В.

Розробники / розробниці програми:

Кафтан Марина Володимирівна, магістр історії, експертка з питань змісту освіти Команди підтримки реформ при МОН

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки
 • Інше: Медіаграмотність

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Викладач
 • Вихователь
 • Вихователь-методист
 • Вчитель
 • Методист
 • Педагог-організатор

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями добробуту та здорового способу життя
 • Емоційно-етична компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Психологічна компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку
 • Соціально-емоційна компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Громадянська освіта
 • Початкова школа
 • Інше: Медіаграмотність

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • В1.3. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів

Діти та новини. Трохи статистики.

Вікові особливості сприйняття новин.

Що лякає дітей в нудній телепередачі?

Як говорити про страшне в класі.

Практичне заняття: аналізуємо новинний випуск.

Розрізнення вікових особливостей сприйняття новин.

Виявлення можливих тем, що потребуватимуть додаткового проговорення.

Опанування методики розмов із учнями на складні теми, зниження тривожності.

Тренінг відбувається раз на місяць.