Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Хібукі-школа. Використання терапевтичної іграшки Хібукі в закладах освіти у воєнні і післявоєнні часи

Формування фахових компетентностей педагогічних працівників, необхідних для ефективної роботи з інтегративною іграшкою Хібукі у воєнні і післявоєнні часи; Навчання методам нормалізації психічного стану при гострих стресових ситуаціях та саморегуляції стресових станів у професійній діяльності освітян/-ок; Ознайомлення з основними формами та методами допомоги дитині та підлітку у кризовій ситуації через використання інтегративної іграшки Хібукі.

Хібукі-школа. Використання терапевтичної іграшки Хібукі в закладах освіти у воєнні і післявоєнні часи

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Громадська організація «ЕдКемп Україна»

Розробники / розробниці програми:

Громадська організація «ЕдКемп Україна», Hibuki Therapy (Ізраїль), Amal (Ізраїль)

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • практичний курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Емоційно-етична компетентність
 • Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання
 • Навчання впродовж життя
 • Психологічна компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Психологія

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • В1. Інклюзивна компетентність
ДатаТема і змістКількість годин
10.01.2023 (15.00)

Модуль 1. Поняття «Травма». «Травма війни» та інші види травматичних переживань.

 1. Визначення  поняття «Травма». Ознаки травматизації.
 2. Багатогранність дитячого горя.  Дитяча та підліткова травма.  
 3. Вікові особливості  сприйняття понять: «травма», «смерть», «втрата» тощо.
3 години
12.01.2022 (15.00)

Модуль 2. Комплексний підхід у роботі з травмою (частина 1).

 1. Допомога дитині та підлітку у кризовій ситуації.
 2. Кризова підтримка родини.
3 години
17.01.2022 (15.00)

Модуль 2. Комплексний підхід у роботі з травмою (частина 1).

 1. Вікові особливості переживання травматичного досвіду.
 2. Моделі та форми залучення батьків та осіб що їх  замінюють до процесу психологічної підтримки та відновлення дітей та підлітків.
3 години
19.01.2022 (15.00)

Модуль 3. Терапевтичні та педагогічні техніки в роботі з дитячою та підлітковою травмою та посттравмою.

 1. Використання елементів казко-терапії та арт-терапії в роботі з дітьми та пыдлытками, в тому числі з застосуванням новітніх цифрових технологій.
 2. Особливості роботи   з дітьми з особливими освітніми потребами
3 години
24.01.2022 (15.00)

Модуль 4. Універсальність методу Хібукі-терапія у роботі з різними видами травми.

 1. Хібукі терапія як універсальний та ефективний метод роботи з наслідками будь яких травматичних подій (війна, втрата рідних, розлучення батьків, аварії, хвороби, адаптація до нового місця, колективу, школи тощо) у дітей віком 3-15 років. 
 2. Ознайомлення з досвідом роботи  методу в Україні.
3 години
01.02.2022 - 01.03.2022  

Супервізійні зустрічі та методична підтримка.

Супровід процесу,  обговорення складних випадків, емоційна та методична підтримка вчителів та терапевтів.

9 годин
02.03.2022 - 15.03.2022  Сертифікація4 години

В ході оволодіння програмою підвищення кваліфікації учасники й учасниці:

 • познайомляться з теоретичними основами  психолого-педагогічної підтримки дітей та підлітків методом Хібукі-терапії, способами реалізації інтеграційної моделі терапії і навчання.
 • розвинуть вміння діагностувати і складати індивідуальний план психолого-педагогічного супроводу дитини, що зазнала травмівних подій
 • підсилять усвідомлення цілісної значущості фізичного, психічного і морального здоров’я дитини

Експертки/-ти:

 • Доктор Шай Хен Галь. Головний психолог міністерства праці та соціальної політики. Автор методи Хібукі-терапія. (Ізраїль).
 • Дафна Шарон-Максимов. Освітня психологиня. Міжнародна експертка у роботі з травмою і посттравмою у дітей та підлітків. Ведуча спеціалістка Ізраїлю.
 • Галина Сищук. Учителька початкових класів вищої категорії, психологиня, сертифікована учителька. Півфіналістка Global Teacher Prize Ukraine 2020 та Teacher Innovation Cup 2020. Засновниця центру діяльнісної освіти для учнів початкової школи.
 • Наталя Петренко. Практична психологиня  вищої категорії. Методистка. Арттерапевтка, казкотерапевтка.

 

Сертифікація: 

 • основна умова сертифікації – присутність онлайн на 75% занять;
 • успішне виконання сертифікаційного завдання (портфоліо).