Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Толока Стійкості # 3/2022. Нейропластичність як спосіб стійкості та зцілення від травматичного досвіду

Формування загальних і фахових компетентностей педагогічних працівників, необхідних для ефективної роботи у воєнні і післявоєнні часи; мотивація до обміну досвідом, дослідницької діяльності, що сприятиме індивідуальній траєкторії професійного зростання; підвищення професійної компетентності вчительства з питань формування нейропластичності для розбудови життєстійкості у ситуації викликів; опанування практиками стійкості та зцілення від травматичного досвіду; розширення зони власної стійкості і стійкості спільноти учнівства, батьківства; удосконалення навичок застосування жестів радості та заспокоєння для повернення у зону «все гаразд»; формування навичок критичного та системного мислення, ефективної комунікації та співпраці. Експертка: Айлін Наомі Раск — науковиця, докторка, спікерка, виконавча директорка клініки «Мозок і поведінка» у Колорадо, а також співдиректорка Програми здорового мозку та координаторка програм реабілітації та лікування травми у цій клініці.

Толока Стійкості # 3/2022. Нейропластичність як спосіб стійкості та зцілення від травматичного досвіду

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Громадська організація «ЕдКемп Україна»

Розробники / розробниці програми:

ГО «ЕдКемп Україна», Громадська служба миру – GIZ Україна

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Емоційно-етична компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Рефлексивна компетентність
 • Соціально-емоційна компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Усі

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів
 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б2. Емоційно-етична компетентність

Зміст програми підвищення кваліфікації «Толока стійкості EdCamp Ukraine #3/2022  Нейропластичність як спосіб стійкості та зцілення від травматичного досвіду» передбачає зустріч з експеркою і роботу у форматі вебінар із частиною запитання-відповіді. Проводиться 24.10.2022 з 17:00 до 19:30.

Розклад події у PDF-форматі ось тут Перейти за покликанням .

ПРЕЗЕНТАЦІЇ І МАТЕРІАЛИ Перейти за покликанням  

ВІДЕОЗАПИС толоки стійкості #3/2022  ДОСТУПНИЙ для безкоштовного перегляду з 25.10.2022 за покликанням Перейти за покликанням  

 

 

Учасниці/-ки отримають методичну підтримку у плануванні та організації освітнього процесу у воєнний і післявоєнний час; формуватимуть навички з розвитку нейропалстичності для розбудови життєстійкості у ситуації викликів; опанують практики  стійкості та зцілення від травматичного досвіду; вчитимуться формувати власну стійкість і стійкість дітей для допомоги подолання викликів сьогодення; удосконалять вміння застосовувати жести радості та заспокоєння для повернення у зону «все гаразд»; формуватимуть навички критичного та системного мислення, ефективної комунікації та співпраці.

За результатами проходження програми підвищення кваліфікації «Толока стійкості» ГО «ЕдКемп Україна» видає сертифікат про підвищення кваліфікації.


Умовою сертифікації є обов'язкове виконання підсумкової рефлексивної форми за покликанням Перейти за покликанням (форма буде активною з 25.11.2022. Для успішної сертифікації достатньо набрати 75 % правильних відповідей.


Сертифікаційні роботи виконуються до 23:59 04.12.2022.
За умови своєчасного й успішного виконання умов сертифікації учасники/-иці отримують сертифікати про підвищення кваліфікації до 09.12.2022.
Згенеровані на платформі сертифікати автоматично розміщуються й зберігаються в Кабінеті професійного зростання – розділ Мої можливості – вкладка Завершено.
Сертифікати НЕ надсилаються електронною поштою.

Реєстр виданих сертифікатів про підвищення кваліфікації за програмою «Толока стійкості #3/2022  Нейропластичність як спосіб стійкості та зцілення від травматичного досвіду» Перейти за покликанням не пізніше ніж через 15 календарних днів з дня події та із зазначенням інформації, визначеної Постановою КМУ від 21 серпня 2019 р. № 800.