Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Безпека дітей шкільного віку під час війни: вимір онлайн та офлайн.

Надати педагогічним працівникам інструменти для розвитку навичок онлайн та офлайн-безпеки дітей шкільного віку під час війни.

Безпека дітей шкільного віку під час війни: вимір онлайн та офлайн.

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

ГО "Центр захищеності в Інтернеті "Стоп Секстинг"

Розробники / розробниці програми:

#stop_sexтинг

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • емоційно-етична компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • дистанційна

Види підвищення кваліфікації:

 • практикуми (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Емоційно-етична компетентність
 • Психологічна компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку
 • Рефлексивна компетентність
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Громадянська освіта
 • Інформатика
 • Основи здоров’я
 • Позашкільна освіта
 • Початкова школа

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • Б1. Психологічна компетентність
 • В2.2. Здатність здійснювати профілактично просвітницьку роботу з учнями та іншими учасниками освітнього процесу щодо безпеки життєдіяльності, санітарії та гігієни
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Д3. Рефлексивна компетентність
 • перегляд короткого місячного навчання: вебінар "Вчитель - зона безпеки дитини"
   
 • перегляд інформаційний блок до уроку з офлайн-безпеки, проведення його з учнями (зробіть, будь ласка, декілька фото проведеного уроку без облич дітей):

  - для 1-4 класу Перейти за покликанням

  - для 5-8 класу Перейти за покликанням  

  - для 9-11 класу Перейти за покликанням  
   
 • перегляд інформаційний блок до уроку з онлайн-безпеки, проведення його з учнями (зробіть, будь ласка, декілька фото проведеного уроку без облич дітей):

  - для 1-4 класу: Перейти за покликанням  

  - для 5-8 класу: Перейти за покликанням  

  - для 9-11 класу: Перейти за покликанням  
   
 • заповнення звітної форми після проведених уроків: Перейти за покликанням
   
 • ми не видаємо сертифікати виключно за перегляд вебінарів. впродовж місяця після отримання зворотної форми та виконання всіх умов навчання, ми сформуємо електронний документ підвищення кваліфікації. Ви його отримаєте в особистому кабінеті на платформі ЕдВей в розділі “Завершено”
   
 • в разі виникнення питань пишіть нам на пошту: stopsexting.ua@gmail.com
   
 • в разі виникнення технічних запитань звертайтеся до підтримки Перейти за покликанням та Перейти за покликанням

Вдосконалено практико-орієнтовані уміння щодо розвитку навичок онлайн та офлайн-безпеки дітей шкільного віку під час війни.

Зверніть, будь ласка, увагу, що уроки та форми зворотного зв'язку, які будуть проведені та заповнені з 22 грудня, будуть проаналізовані нашою командою з 11 січня. Сертифікати за ці уроки будуть надані протягом 2-4 тижнів січня.