Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Дистанційний курс “Навчання програмуванню граючи”

формування фахової компетентності вчителів інформатики ЗЗСО та викладачів ПТНЗ щодо використання онлайн ресурсів для навчання програмування мовою Python засобами Перейти за покликанням .

Дистанційний курс “Навчання програмуванню граючи”

Розробники / розробниці програми:

Дейнега Лариса Юріївна

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Викладач
 • Вчитель

Перелік загальних компетентностей:

 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Компетентності у галузі техніки і технологій
 • Навчання впродовж життя
 • Професійні компетентності галузевого спрямування
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інформатика

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д2.1. Здатність визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя

Освітня програма передбачає можливість подальшого розширення та поглиблення професійних знань, умінь, навичок керівних та педагогічних кадрів у системі неформальної та інформальної освіти.

Зміст навчанняКількість годинОсвітній продукт
ТЕМА 1. Базові можливості ресурсу Перейти за покликанням
Огляд базових можливостей використання ресурсу Перейти за покликанням в освітньому процесі. 2Слухач знає базові можливості використання ресурсу codecombat.com в освітньому процесі. Уміє вибрати потрібні теми для роботи з учнями.
Відмінності ролей учня і вчителя  на сodecombat.com. Функції ресурсу, доступні для акаунту вчителя.2Слухач знає про відмінності ролей учня і вчителя. Уміє створювати акаунт учня і акаунт вчителя. Розрізняє функціональні відмінності роботи під акаунтами учня і вчителя. 
ТЕМА 2. Синтаксис мови програмування Python. Програмна реалізація лінійних алгоритмів.  

Особливості синтаксису мови програмування Python. Розгляд лінійних алгоритмів в  сodecombat.com.

Реалізація розглянутих алгоритмів мовою Python. 

5

Слухач знає особливості синтаксису мови програмування Python.

Уміє скласти лінійний алгоритм і написати його реалізацію мовою  Python.


 

ТЕМА 3. Розробка циклічних алгоритмів. Програмна реалізація циклічних алгоритмів мовою  Python.  

Особливості синтаксису мови Python при написанні циклів. Розгляд циклічних алгоритмів в  сodecombat.com.

Реалізація розглянутих алгоритмів мовою Python. 

6

Слухач знає особливості синтаксису мови програмування Python при написанні циклів.

Уміє скласти циклічний алгоритм і написати його реалізацію мовою  програмування Python.


 

Всього15 год 

Знання: базові можливості використання ресурсу Перейти за покликанням в освітньому процесі; синтаксис мови програмування Python, лінійні та циклічні алгоритми на ресурсі Перейти за покликанням та їх програмна реалізація мовою Python.
Уміння (навички): обирати теми ресурсу Перейти за покликанням відповідно до потреб; складати та описувати лінійний та циклічний алгоритми і написати їх реалізацію мовою Python.