Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

«Цифрові лайфхаки. Symbaloo – зручний сервіс-сховище посилань»

Метою є навчити використовувати Інтернет-сервіси в професійній діяльності вчителя , підвищити цифрову компетентність через практичне опрацювання онлайн-ресурсу Symbaloo, навчити створювати й підтримувати персональне інформаційне середовище, власні віртуальні кімнати, на конкретних прикладах продемонструвати переваги та ефективність застосування цифрових інструментів в професійній діяльності педагога.

«Цифрові лайфхаки. Symbaloo – зручний сервіс-сховище посилань»

Розробники / розробниці програми:

Центр професійного розвитку педагогічних працівників Вознесенської міської ради

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • практичний курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Рефлексивна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Всі освітні галузі

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д3. Рефлексивна компетентність

Тьюторські послуги під час реалізації програми, постійний доступ до навчальних матеріалів 

Зміст освітньої програми ураховує особливості професійної діяльності вчителя Нової української школи і визначається: вимогами суспільства знань щодо забезпечення закладів освіти висококваліфікованими фахівцями; основними напрямами державної політики у галузі освіти; Національною рамкою кваліфікації, освітніми стандартами, вимогами до компетентностей педагогічних працівників. Зміст програми має практичну спрямованість. Структура освітньої програми передбачає опрацювання таких двох модулів:
- Symbaloo – сервіс зберігання закладок: огляд  інструментів, можливості, рекомендації по створенню та наповненню.
- Створення власного аккаунту у сервісі Symbaloo та наповнення його  власними тематичними колекціями 

Для виконання програми перейдіть за покликанням: Перейти за покликанням

 

Даний флеш-курс дозволяє навчитися на практиці володінню «хмарними» технологіями, розширювати можливості використання Інтернет-сервісів для впорядкування робочих матеріалів, створювати та упорядковувати власні електронні ресурси, оперативно знаходити необхідну інформацію та завжди мати її під рукою, готувати для учнів тематичні добірки. У сфері освіти дуже зручно використовувати цей ресурс, адже є можливість представляти корисні посилання на навчальні програми,сайти та багато іншого. Сторінка з закладками завжди доступна з будь-якого комп'ютера онлайн для оперативного використання,  виключає втрату збережених посилань і дає можливість в прямому сенсі збирати цікаві закладки, створюючи з них тематичні колекції

Програма передбачає: індивідуальну дистанційну форму навчання через виконання флеш-курсу  та спілкування з тьютором (в разі потреби) без часових обмежень: слухач самостійно планує свою навчальну діяльність (обирає час та темп навчання, консультується з тьютором.

Успішне виконання заходів за програмою дає можливість педагогічному працівнику пройти чергову (позачергову) атестацію, за умови визнання Сертифіката педагогічною радою закладу