Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Створення інтерактивних ігор для онлайн уроків в interacty.me

Практичні навички створення інтераткивних ігор на платформі Перейти за покликанням

Створення інтерактивних ігор для онлайн уроків в interacty.me

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

ФОП Тріщук Інна Володимирівна

Розробники / розробниці програми:

ФОП Тріщук Інна Володимирівна

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

  • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Форма підвищення кваліфікації:

  • дистанційна

Види підвищення кваліфікації:

  • майстер-класи (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

  • Вчитель

Перелік загальних компетентностей:

  • Інформаційно-комунікаційна компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

  • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

  • Інформатика

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

  • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність

Створимо 4 різних інтераткивних гри

Перейти за покликанням  

Шаблон - Fortune cookies


Завдання 2

Шаблон - MatchUp

Перейти за покликанням  

папка із зображеннями Перейти за покликанням  


Завдання 3

Шаблон - Memory


 

 Перейти за покликанням - варіант 2

Перейти за покликанням - варіант 1


Завдання 4

Шаблон - Puzzle 

Перейти за покликанням  


 

Створимо 4 інтераткивні гри