Eng

Освіта під час криз: «Здоров'язберігаючі технології в онлайн-навчанні як засоби підтримки й зміцнення здоров'я дітей та підлітків»

Привабливість:

star icon
Якість матеріалів
star icon
Якість викладання
star icon
Актуальність теми
star icon
Змістовність програми
star icon
Відповідність профстандарту
star icon
Доступність матеріалів
star icon
Гнучкість навчання
star icon
Злагодженість комунікації
star icon
Відповідність змісту та обсягу
star icon
Оцінювання та рефлексія
star icon
Організація процесу
star icon
Практико-орієнтованість

Ознайомити вчителів та вчительок з можливостями впровадження різноманітних видів фізкультурної діяльності для зміцнення здоров’я учнівства; опанувати типові вправи для різних частин тіла, що отримують найбільше навантаження під час онлайн- та дистанційного навчання; провести аналіз типових помилок під час організації дистанційного навчання та визначити способи їх уникнення; сприяти розвитку оптимального обсягу рухової активності дітей та підлітків у режимі дня в умовах дистанційної освіти; підвищення мотивації школярів до фізичної активності на власному прикладі.

Подати заявку
Освіта під час криз: «Здоров'язберігаючі технології в онлайн-навчанні як засоби підтримки й зміцнення здоров'я дітей та підлітків»
Суб’єкт підвищення кваліфікації: EdCamp-академія
Розробники / розробниці програми: Лобода Дарина Валеріївна, студентка Харківського національного медичного університету, спеціалізація «Педіатрія», тренерка з руханок для дітей та підлітків.
Особа (особи), які виконують програму:
Напрями підвищення кваліфікації:
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
Форма підвищення кваліфікації:
 • онлайн-навчання
Види підвищення кваліфікації:
 • практичний курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Цільові авдиторії:
 • Інше: Усі
Перелік загальних компетентностей:
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями добробуту та здорового способу життя
 • Здоров’язбережувальна компетентність
 • Психологічна компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку
Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:
 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
Перелік професійних компетентностей:
 • Інше: Усі
Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:
 • В2.1. Здатність організовувати безпечне освітнє середовище, використовувати здоров’язбережувальні технології під час освітнього процесу
 • В2.2. Здатність здійснювати профілактично просвітницьку роботу з учнями та іншими учасниками освітнього процесу щодо безпеки життєдіяльності, санітарії та гігієни
 • В2.3. Здатність формувати в учнів культуру здорового та безпечного життя
 • В2.4. Здатність зберігати особисте психічне та фізичне здоров’я під час професійної діяльності

з/п

                                   

Тема

Кількість занять            

(40 хв.)

                                    

1.

                        

Умови для оптимальної рухової активності під час дистанційного навчання.

Наслідки неправильної організації рухової активності учнівства. 

Дослідження  типових помилок в організації рухової активності, що впливають на шийний відділ хребта. 

Вправи на зміцнення м’язів шийного відділу хребта.

                                    

1

 

 

2.

Сутулість як прояв порушення постави.

Причини, впливи та методи виправлення.

Дієві профілактичні вправи.            

 

1

3.

Вивчення методик попередження болей у поперековому відділі хребта.          .

Практичні поради і вправи. 

 

1          

4.Ознайомлення з вправами для покращення кровообігу в нижніх кінцівках під час роботи в сидячому положенні.1

 

5.

Профілактична гімнастика для збереження зору. 

Вправи для зосередження уваги та кращого сприйняття й засвоєння навчального матеріалу.           

Дихальні вправи.

Рекомендації щодо періодичності застосування вправ у ході уроку.

 

1

 

 Сертифікація (складання підсумкового тесту)1
 

 

Разом

 

6

Учасники та учасниці

 • удосконалять знання про впровадження різноманітних видів  фізкультурної діяльності для зміцнення здоров’я учнівства; 
 • опанують типові вправи для різних частин тіла, що отримують найбільше навантаження під час онлайн- та дистанційного навчання; 
 • сформують  розуміння про оптимальний обсяг рухової активності дітей та підлітків у режимі дня в умовах дистанційної освіти; 
 • розширять знання щодо власних можливостей фізичної активності.

У зв'язку з практичним спрямуванням програми підвищення кваліфікації кількість учасників/-иць обмежена. На навчання зараховуються 90 осіб, які першими подали заявки. Особам, які не потрапляють до групи у цей набір, буде запропоновано взяти участь у наступному наборі на програму, коли він буде оголошений, поза конкурсом.

Після підтвердження поданої заявки учасники/-иці програми підвищення кваліфікації отримують інформаційний лист-запрошення,де викладена вся необхідна інформація про перебіг навчання (просимо про всяк випадок передивлятися папку з небажаною поштою / спамом).

Навчання за програмою завершується сертифікацією. 

Умовою сертифікації є обов'язкове виконання підсумкової тестової роботи. Для успішної сертифікації достатньо набрати 80 % правильних відповідей (не менше 8 правильних відповідей з 10 запитань).

Сертифікаційні роботи виконуються до 18:00 10.02.2023. 

За умови своєчасного й успішного виконання умов сертифікації учасники/-иці отримують сертифікати про підвищення кваліфікації до 24.02.2023.

Згенеровані на платформі сертифікати автоматично розміщуються й зберігаються в Кабінеті професійного зростання – розділ Мої можливості – вкладка Завершено.

Сертифікати НЕ надсилаються електронною поштою.

Для комунікації з викладацьким складом створюється телеграм-група, покликання на вступ до якої зазначається в інформаційному листі-запрошенні, що надходить особам, зарахованим на навчання 27.01 2023.

Розклад занять за програмою підвищення кваліфікації 

Освіта під час криз: «Здоров'язберігаючі технології в онлайн-навчанні як засоби підтримки й зміцнення здоров'я дітей та підлітків»

Дата проведення ЧасТема

30.01.2023

 

18.00 – 18.40

Умови для оптимальної рухової активності під час дистанційного навчання.

 

Наслідки неправильної організації рухової активності учнівства. 

Дослідження  типових помилок в організації рухової активності, що впливають на шийний відділ хребта. 

Вправи на зміцнення м’язів шийного відділу хребта.

31.01.2023

 

18.00 – 18.40

Сутулість як прояв порушення постави.

Причини, впливи та методи виправлення.

Дієві профілактичні вправи.            

01.02.2023

 

18.00 – 18.40

Вивчення методик попередження болей у поперековому відділі хребта.

Практичні поради і вправи. 

02.02.2023

 

18.00 – 18.40Ознайомлення з вправами для покращення кровообігу в нижніх кінцівках під час роботи в сидячому положенні.

03.02.2023

 

18.00 – 18.40

Профілактична гімнастика для збереження зору. 

 

Вправи для зосередження уваги та кращого сприйняття й засвоєння навчального матеріалу. 

Дихальні вправи.

Рекомендації щодо періодичності застосування вправ у ході уроку.