Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Дискримінація. Прибрати, неможна нехтувати.

Ознайомлення педагогічнох спільноти STEM-школа Inventor Київ зі стратегіями та методами створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища

Дискримінація. Прибрати, неможна нехтувати.

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Громадська організація «ЕдКемп Україна»

Розробники / розробниці програми:

Громадська організація «ЕдКемп Україна»

Напрями підвищення кваліфікації:

 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівних прав і можливостей
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями прав людини
 • Емоційно-етична компетентність
 • Рефлексивна компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Недискримінація та інклюзивність

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • В1.3. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів
 • Д3. Рефлексивна компетентність
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

Модуль 1. Сутність недискримінаційного підходу в освіті.

1.1. Нормативне підґрунтя недискримінаційного підходу в освіті.

1.2. Форми дискримінації.

1.3. Практична частина

Модуль 2. Як транслюється дискримінація?

2.1. Недискримінаційне мовлення.

2.2. Роль культурних звичаїв, норм, ритуалів та свят у розповсюдженні дискримінаційних практик.

2.3. Організація середовища з урахуванням недискримінаційного підходу.

Учасниці/-ки ознайомляться із чинними вимогами законодавства у сфері забезпечення якості освіти у контексті недискримінаційного та інклюзивного підходів; навчаться розрізняти форми дискримінації; дізнаються яким чином в закладах освіти може транслюватись дискримінація, здобудуть вміння знаходити шляхи протидії дискримінаційним практикам.

Основна умова сертифікації:

– присутність онлайн на вебінарі

– успішне складання підсумкового тесту – понад 70% правильних відповідей. Термін виконання сертифікаційної роботи з 29.12.2022 по 08.01.2023 року.

 

 

ДатаТема і змістКількість годин
29.12.2022

Модуль 1. Сутність недискримінаційного та інклюзивного підходів в освіті.

1.1. Нормативне підґрунтя недискримінаційного підходу в освіті.

1.2. Форми дискримінації.

1.3. Практична частина.

Модуль 2. Як транслюється дискримінація?

2.1. Недискримінаційне мовлення.

2.2. Роль культурних звичаїв, норм, ритуалів та свят у розповсюдженні дискримінаційних практик.

2.3. Організація середовища з урахуванням недискримінаційного підходу.

2 години 30 хвилин
29.12.2022-01.02.2023Самостійне опрацювання матеріалу2 години 30 хвилин
08.02.2023Сертифікація (тестування)1 година