Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

ВИДАТНІ ПОСТАТІ: УКРАЇНА ТА СВІТ

МЕТА КУРСУ: розвиток загальнокультурної компетентності компетентності керівних кадрів та педагогічних працівників.

ВИДАТНІ ПОСТАТІ: УКРАЇНА ТА СВІТ

Розробники / розробниці програми:

ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
 • Інше: Загальнокультурна та громадянська компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • Інше: Флешкурс

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Культурна компетентність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Рефлексивна компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Усі освітні галузі

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1.1. Здатність забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів
 • В3.1. Здатність проєктувати осередки навчання, виховання і розвитку учнів
 • Г2.1. Здатність організовувати процес навчання, виховання і розвитку учнів
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д2.1. Здатність визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя
 • Д3. Рефлексивна компетентність

Постійний доступ до навчальних матеріалів 

Шановні колеги!

Для успішного опанування змісту  заняття вам необхідно:

1.Ознайомитись із асинхронною лекцією

2. Переглянути  відеоурок  

3. Пройти тестування за результатами опрацювання теоретичного матеріалу 

4.Виконати практичну роботу: підготувати одну історію про відому особу з України та визнання її світом або ж відому особу з Вознесенська  та розмістити покликання в Google-формі після проходження тестування у розділі «Рефлексивний блок».

5.  Переглянути презентацію "ВІДОМІ ВОЗНЕСЕНЦІ". 

6.Також ви маєте можливість ознайомитись та використати матеріали для додаткового опрацювання.  

Режим доступу до курсу: 

Перейти за покликанням  

Бажаємо успіхів!

 

 • знання:
 • найважливіших відомостей про видатних українців, які стали відомими у світі;
 • історії рідного міста та найважливіших відомостей про видатних осіб Вознесенщини.
 • уміння:
 • аналізувати й оцінювати найважливіші досягнення національної та світової науки й культури, орієнтуватися в культурному та духовному контекстах сучасного українського суспільства ;
 • обирати матеріали до уроків та позакласних заходів.

Програма передбачає можливість подальшого розширення та поглиблення фахових знань, умінь, навичок педагогів шляхом самоосвітньої діяльності та участі в інших програмах підвищення кваліфікації.

Успішне виконання заходів за програмою дає можливість педагогічному працівнику пройти чергову (позачергову) атестацію, за умови визнання Сертифіката педагогічною радою закладу