Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Цифрові інструменти формувального оцінювання

Метою освітньої програми є навчання розробки плану формувального оцінювання окремої теми, а також створення інструментів формувального оцінювання з допомогою онлайнових інструментів Plickers, Kahoot, Triventy, Wordwall та інших.

Цифрові інструменти формувального оцінювання

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Дистанційна академія TeachHub

Розробники / розробниці програми:

Ганна Скрипка

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Вчитель

Перелік загальних компетентностей:

 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Оцінювально-аналітична компетентність
 • Проєктувальна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Астрономія
 • Біологія
 • Біологія і екологія
 • Географія
 • Громадянська освіта
 • Екологія
 • Економіка
 • Зарубіжна література
 • Захист України
 • Іноземна мова (англійська)
 • Інформатика
 • Історія
 • Історія України
 • Історія (Всесвітня історія)
 • Математика
 • Математика (Алгебра і початки аналізу)
 • Математика (Геометрія)
 • Мистецтво
 • Основи здоров’я
 • Початкова школа
 • Правознавство
 • Природничі науки
 • Технології
 • Трудове навчання
 • Українська література
 • Українська мова
 • Фізика
 • Фізика і астрономія
 • Хімія

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.6. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • В3. Проєктувальна компетентність
 • Г1.1. Здатність прогнозувати результати освітнього процесу

Педагог отримує постійний доступ до навчальних матеріалів  (відкрити та переглянути навчальні матеріали можна завжди). Також у слухача є можливість поспілкуватися з іншими учасниками курсу та тьютором на форумах, що є в дистанційному курсі.

ТемаЛекціїПрактичніСам. роботаУсього
І. Поняття формувального оцінювання
1.Що таке формувальне оцінювання і для чого воно потрібне в Новій українській школі?0,5  0,5
3.Як впроваджувати формувальне оцінювання?0,5  0,5
4.Методи та інструменти формувального оцінювання0,5  0,5
5.Онлайнові інструменти та мобільні додатки формувального оцінювання0,5  0,5
6.Як та які використати онлайнові інструменти формувального оцінювання?0,5  0,5
 Разом2,5  2,5
ІІ. Створення авторських онлайнових інструментів оцінювання
7.Створення інструментів оцінювання за допомогою сервісу Plickers  33
8.Створення інструментів оцінювання за допомогою сервісу Kahoot  33
9.Створення інструментів оцінювання за допомогою сервісу Triventy  33
 Разом  99
ІІІ. Розробка плану формувального оцінювання
10.Пошук готових інструментів формувального оцінювання0,5 22,5
11.Розробка плану формувального оцінювання 134
 Разом0,5156,5
 Усього311418

Знання і розуміння

 

 • поняття формувального оцінювання;
 • шляхів впровадження формувального оцінювання;
 • поняття методів та інструментів формувального оцінювання;
 • онлайнових інструментів та мобільних додатків формувального оцінювання.
Розвинені вміння 
 • підбирати інструменти в залежності від стратегії та цілей оцінювання;
 • розробляти план формувального оцінювання;
 • створювати інструменти формувального оцінювання з допомогою сервісів Plickers, Kahoot, Triventy та інших;
 • знаходити готові матеріали, опубліковані іншими вчителями, і швидко змінювати їх під потреби конкретного учня чи класу.
Диспозиції (цінності, ставлення)
 • цінність особистості; 
 • готовність до змін, гнучкість, постійний професійний розвиток; 
 • рефлексія власної професійної практики.

Зміст освітньої програми ураховує особливості професійної діяльності вчителя Нової української школи і визначається: вимогами суспільства знань щодо забезпечення закладів освіти висококваліфікованими фахівцями; основними напрямами державної політики у галузі освіти; Національною рамкою кваліфікації, освітніми стандартами, вимогами до компетентностей педагогічних працівників; запитами замовників освітніх послуг.

Зміст програми має практичну спрямованість та охоплює: змістовну, практичну (практико зорієнтовану) і ресурсну (методичну) складові підвищення кваліфікації педагогів.

Структура освітньої програми передбачає опрацювання таких трьох модулів:

 • Поняття формувального оцінювання.
 • Створення авторських онлайнових інструментів оцінювання.
 • Розробка плану формувального оцінювання.

Відповідно до навчального плану освітньої програми, тривалість навчання становить 18 академічних годин (0,6 кредиту ECTS) і не має часових обмежень: слухач самостійно планує свою навчальну діяльність (обирає час та темп навчання, консультується з тьютором).