Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

ПЕДАГОГАМ PRO РОЗВИТОК ЖИТТЄСТІЙКОСТІ У ДІТЕЙ В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ

МЕТА КУРСУ: опанування педагогами інструментів психологічної підтримки та адаптації до нових умов у воєнний час

ПЕДАГОГАМ PRO РОЗВИТОК ЖИТТЄСТІЙКОСТІ У ДІТЕЙ В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ

Розробники / розробниці програми:

ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • Інше: Флешкурс

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями добробуту та здорового способу життя
 • Емоційно-етична компетентність
 • Здоров’язбережувальна компетентність
 • Психологічна компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку
 • Соціально-емоційна компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Усі освітні галузі

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів
 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • В1.3. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів
 • В2.4. Здатність зберігати особисте психічне та фізичне здоров’я під час професійної діяльності
 • В3.1. Здатність проєктувати осередки навчання, виховання і розвитку учнів
 • Д1.3. Здатність застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем у педагогічній діяльності
 • Д3. Рефлексивна компетентність

Постійний доступ до навчальних матеріалів 

Шановні колеги!

Для успішного опанування змісту  курсу  вам необхідно:

1.Ознайомитись із навчальним матеріалом до заняття. 

2. Пройти тестування за результатами опрацювання теоретичного матеріалу . 

3.Виконати практичну роботу «Розробка порад по формуванню стресостійкості у дітей для педагогів, батьків» та розмістити покликання в Google-формі після проходження тестування у розділі «Рефлексивний блок».. 

Режим доступу до курсу:

Перейти за покликанням  

Бажаємо успіхів!

Ознайомлення педагогів  з  інструментами психосоціальної допомоги учасникам освітнього процесу, які пережили психотравмуючі події, збереження їх психічного здоров’я. 

Оволодіння сучасними технологіями психологічної допомоги в умовах війни.

 

Програма передбачає можливість подальшого розширення та поглиблення фахових знань, умінь, навичок педагогів шляхом самоосвітньої діяльності та участі в інших програмах підвищення кваліфікації.

Успішне виконання заходів за програмою дає можливість педагогічному працівнику пройти чергову (позачергову) атестацію, за умови визнання Сертифіката педагогічною радою закладу