Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Практикум "Застосунки для педагога або використовуй свій смартфон на максимум"

Розширити можливості смарфтона для педагога

Практикум "Застосунки для педагога або використовуй свій смартфон на максимум"

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

ФОП Тріщук Інна Володимирівна

Розробники / розробниці програми:

ФОП Тріщук Інна Володимирівна

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Форма підвищення кваліфікації:

 • дистанційна

Види підвищення кваліфікації:

 • практичний курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Інформаційно-комунікаційна компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інформатика

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі

ТОП 5 застосунки для роботи з PDF та файлами (сканування, зберігання, розпізнавання)
ТОП 5  застосунків для планування , організації роботи, збереження інформації, швидкого доступу , поширення інформації
Миттєва транскрипція
Crello -графіка для вчителя

Сanva -презентація
Canva - документ

Потенціал Google фото для вчителя

Потенціал Google календар для вчителя
Google документи - новинки та можливості для педагога

VN - монтаж 
LightRoom  - обробка фото

 

 

Розширите можливості свого смарфтону! Навчитеся використовувати застосунки для організації навчання, створення контенту, роботи з фото та відео контентом