Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Освіта під час криз: «Інструменти розвитку критичного мислення і креативності»

Познайомити учасників і учасниць практикуму з особливостями і ознаками критичного мислення і креативності, їх місцем в системі "soft skills"; з засобами, методами та прийомами розвитку креативності і критичного мислення учнівства. Формувати вміння і навички розвитку креативності і критичного мислення в освітіній діяльності, практичного використання отриманих знань та вмінь у освітньому процесі початкової школи та/або дошкільному закладі в умовах кризи. Вдосконалити власні навички критичного мислення і креативності.

Освіта під час криз: «Інструменти розвитку критичного мислення і креативності»

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

EdCamp-академія

Розробники / розробниці програми:

Тетяна Бойко, вчитель початкових класів Ліцею № 10 м. Бердичева "Тріумф", вчитель вищої кваліфікаційної категорії, "учитель-методист", освітня експертка, тренерка НУШ.

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • практичний курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Асистент вихователя
 • Асистент вчителя
 • Викладач
 • Вихователь
 • Вихователь-методист
 • Вчитель
 • Педагог професійного навчання

Перелік загальних компетентностей:

 • Емоційно-етична компетентність
 • Компетентності у галузі техніки і технологій
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Проєктувальна компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Дошкільна освіта
 • Початкова школа
 • Інше: загальна середня освіта

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність

Учасники і учасниці програми підвищення кваліфікації отримають доступ до закритої групи у Facebook, де, за потреби, отримають супервізію та методичну підтримку від авторки та ведучої програми. 

Учасницькому колу за запитом буде надана інформаційно-методична підтримка щодо адаптації та впровадження елементів теорії розв'язання винахідницьких задач до освітнього процесу.

Практичне заняття 1: Креативність чи критичне мислення – що головніше у епоху змін?

 • «Soft skills» - наріжний камінь ХХІ століття
 • Два способи сприйняття людиною світу
 • Дивергентне та конвергентне мислення
 • Властивості критичного мислення, типи мислення
 • Де шукати креативність

Практичне заняття 2:  Винахідницькі задачі та ІКР як засоби розвитку критичного мислення і креативності

 • Психологічна інерція
 • Що таке ідеальний кінцевий результат
 • Мистецтво ставити запитання
 • Відкриті та закриті задачі, їх місце на різних етапах уроку
 • Таксономія Блума та технологія «Кубування»

 

Практичне заняття 3: Практичні кейс-інструменти на допомогу вчителю

 • Факти, фейки та стереотипи
 • Стратегії розвитку критичного мислення
 • Способи розв’язання протиріч
 • Прийоми фантазування та вправи на розвиток креативності

 

Практичне заняття 4: Чи є місце креативності в освітньому процесі? Як оцінити критичне мислення та креативність учнів

 • Каузальні ланцюжки
 • Емпатійні карти
 • Чек-листи, шкала оцінювання та карта само оцінювання 
 • Рефлексія курсу

Учасники й учасниці практикуму:

•  познайомляться з особливостями і ознаками критичного мислення і креативності, їх місцем в системі "soft skills";

•  оволодіють методами та прийомами розвитку креативності і критичного мислення учнівства та зрозуміють як їх можна використовувати в освітньому процесі; 

•  опанують практичні кейси щодо застосування цих інструментів та зроблять висновки щодо їх дієвості та ефективності;

•  вдосконалять власні навички критичного мислення та креативності

Інші особливості виконання програми

У зв'язку з практичним спрямуванням програми підвищення кваліфікації кількість учасників/-иць обмежена. На навчання зараховуються 90 осіб, які першими подали заявки. Особам, які не потрапляють до групи у цей набір, буде запропоновано взяти участь у наступному наборі на програму, коли він буде оголошений, поза конкурсом.

Після підтвердження поданої заявки учасники/-иці програми підвищення кваліфікації отримують інформаційний лист-запрошення,де викладена вся необхідна інформація про перебіг навчання (просимо про всяк випадок передивлятися папку з небажаною поштою / спамом).

Підтвердження поданих заявок відбудеться 23.03.2023

Запрошення на навчання надійде на електронну пошту, до якої привʼязаний профіль на платформі EdWay 24.03.2023

Перейти за покликанням

 Під час проведення занять ведеться запис, що доступний тільки учасницькому колу для можливості перегляду у зручний час у межах строків виконання програми. 

Перейти за покликанням  

Для ефективної комунікації з викладацьким складом створюється Телеграм-група, де організаторським колом публікуються сповіщення щодо перебігу навчання, створюється простір для запитань-відповідей за змістом програми, надаються важливі інформаційні повідомлення.

Перейти за покликанням

Під час занять учасницькому колу пропонується заповнення короткої форми відвідуваності занять. У разі перегляду заняття у записі учасники й учасниці також мають заповнити форму зворотного зв’язку.

Перейти за покликанням ">Покликання на форму відвідуваності

Для отримання документа про підвищення кваліфікації особами, які подали заявку на навчання й успішно його завершили, пропонується рефлексивна форма, що складається із 3-х частин:

 1. Загальна частина («Про мене»);
 2. Тестова частина (за змістом кожної з тем програми);
 3. Рефлексія (3 запитання з розгорнутою відповіддю)

Перейти за покликанням

Сертифікат видається за умови надання не менш 75% правильних відповідей на тестові запитання за всім курсом. 

За умови своєчасного й успішного виконання умов сертифікації учасники/-иці отримують сертифікати про підвищення кваліфікації до 24.04.2023.

Згенеровані на платформі сертифікати автоматично розміщуються й зберігаються в Кабінеті професійного зростання – розділ Мої можливості – вкладка Завершено.

Сертифікати НЕ надсилаються електронною поштою.

Час проведення занять: 18.00 - 19.30

Постійне покликання для входу на заняття

Перейти за покликанням

ДатаТемаЗміст занятьВиди дільностіЧас
28.03.2023Креативність чи критичне мислення – що головніше у епоху змін?

«Soft skills» – наріжний камінь ХХІ століття

Два способи сприйняття людиною світу

Дивергентне та конвергентне мислення

Властивості критичного мислення, типи мислення

Де шукати креативність

Практичне заняття1,5 год.
Зворотній зв’язок за темою заняттяКонтроль знань, вмінь та навичок0,5 год.
30.03.2023Винахідницькі задачі та ІКР як засоби розвитку критичного мислення і креативності

Психологічна інерція

Що таке ідеальний кінцевий результат

Мистецтво ставити запитання

Відкриті та закриті задачі, їх місце на різних етапах уроку

Таксономія Блума та технологія «Кубування»

Практичне заняття1,5 год.
Зворотній зв’язок за темою заняттяКонтроль знань, вмінь та навичок0,5 год.
04.04.2023Практичні кейс-інструменти на допомогу вчителю

Факти, фейки та стереотипи

Стратегії розвитку критичного мислення

Способи розв’язання протиріч

Прийоми фантазування та вправи на розвиток креативності

Практичне заняття1,5 год.
Зворотній зв’язок за темою заняттяКонтроль знань, вмінь та навичок0,5 год.
06.04.2023Чи є місце креативності в освітньому процесі? Як оцінити критичне мислення та креативність учнів

Каузальні ланцюжки

Емпатійні карти

Чек-листи, шкала оцінювання та карта само оцінювання 

Рефлексія курсу

Практичне заняття1,5 год.
Зворотній зв’язок за темою заняттяКонтроль знань, вмінь та навичок0,5 год.