Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Освіта під час криз: «Формування навичок стійкості в освітянських спільнотах»

Формування в учасників і учасниць тренінгу цілісного сприйняття Моделі стійкості спільнот, розвиток і удосконалення в педагогічних працівників/-иць навичок, що допоможуть гідно приймати виклики та реагувати на кризові події зі стійкістю і співпереживанням собі й іншим; початкова підготовка освітянського кола до запровадження основних елементів Моделі стійкості спільнот в особистому житті та професійній діяльності з іншими учасниками і учасницями освітнього процесу.

Освіта під час криз: «Формування навичок стійкості в освітянських спільнотах»

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

EdCamp-академія

Розробники / розробниці програми:

Оксана Дегтярьова, фахівчиня з управління проєктами і програмами ГО «ЕдКемп Україна», Людмила Кубатко, менеджерка освітніх проєктів ГО «ЕдКемп Україна» (за матеріалами тренінгу «Модель стійкості спільнот» (МСС / CRM) Інституту травмостійкості (Trauma Resource Institute; США), авторка Елейн Міллер-Керес співзасновниця Trauma Resource Institute, старша консультантка програми СЕЕН).

Напрями підвищення кваліфікації:

 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
 • Інше: Соціальні компетентності; Педагогічна фасилітація.

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Емоційно-етична компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Дошкільна освіта
 • Початкова школа
 • Інше: загальна середня освіта, менеджмент в освіті

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1.2. Здатність забезпечувати (за потреби) здобуття учнями освіти з урахуванням особливостей мовного середовища в закладі освіти (мова відповідного корінного народу або національної меншини України)
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • Д1.3. Здатність застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем у педагогічній діяльності
 • Д3. Рефлексивна компетентність
Тема

Кількість занять 

(тривалість заняття 

40 хвилин)

Види навчальної діяльності
1Сутність Моделі стійкості спільнот (МСС) та її практичне значення для освіти під час криз1Лекція з елементами тренінгу
1.1Історія і факти про МСС (Інститут травмостійкості, США)
1.2Стійкість як ключове поняття системи. Термінологія МСС
1.3Стійкісноорієнтований і травмоорієнтований підходи: теорія змін як теоретичне підґрунтя МСС
1.4Ключові концепції МСС: зони стійкості, збудженості і пригніченості, людські реакції у кризові часи
1.5Негативний і позитивний дитячий досвід. Токсичний стрес і травми. Негаразди
2Природа та ментальність людини 1Лекція з елементами тренінгу
2.1Зміна сприйняття реакції на стрес / травму
2.2Нейропластичність: вибудовування стійкості; настроювання й обтинання
2.3Автономна нервова система
2.4Навички моделі стійкості спільнот
3Практикуємо навички МСС1Практика
3.1Навичка 1 «Зчитування»
3.2Навичка 2 «Ресурсність»
3.3Навичка 3 «Заземлення»1Практика
3.4Навичка 4 «Миттєва допомога!»
3.5Навичка 5 «Жести» 1Практика
3.6Навичка 6 «Змістити і зафіксувати»
4Турбота про себе і оточуючих3Тренінг
4.1Практичне використання елементів Моделі стійкості спільнот в освітньому процесі
4.2Мій план турботи про себе

Примітка. Заняття проводяться у 4 дні. Після кожного дня занять учасницьке коло до наступної зустрічі виконує самостійну роботу на закріплення отриманих знань та їх практичного застосування із застосунком iChill.

Учасницьке коло тренінгу ознайомиться з концептуальними підходами та практичним значенням Моделі стійкості спільнот; розвине та удосконалить навички, що допоможуть гідно приймати виклики та реагувати на кризові події зі стійкістю і співпереживанням собі і іншим; отримає початкову практичну підготовку до запровадження основних елементів Моделі стійкості спільнот в особистому житті та професійній діяльності з учнівством.

У зв'язку з практичним спрямуванням програми підвищення кваліфікації кількість учасників/-иць обмежена. На навчання зараховуються 90 осіб, які першими подали заявки. Особам, які не потрапляють до групи у цей набір, буде запропоновано взяти участь у наступному наборі на програму, коли він буде оголошений, поза конкурсом.

Після підтвердження поданої заявки учасники/-иці програми підвищення кваліфікації отримують інформаційний лист-запрошення, де викладена вся необхідна інформація про перебіг навчання (просимо про всяк випадок передивлятися папку з небажаною поштою / спамом).

Підтвердження поданих заявок відбудеться 27.03.2023.

Запрошення на навчання надійде на електронну пошту, до якої привʼязаний профіль на платформі EdWay, 28.03.2023.

Перейти за покликанням

Під час проведення занять ведеться запис, що доступний тільки учасницькому колу для можливості перегляду у зручний час у межах строків виконання програми. 

Перейти за покликанням

Для ефективної комунікації з викладацьким складом створюється Телеграм-група, де організаторським колом публікуються сповіщення щодо перебігу навчання, створюється простір для запитань-відповідей за змістом програми, надаються важливі інформаційні повідомлення.

Перейти за покликанням

Під час занять учасницькому колу пропонується заповнення короткої форми відвідуваності занять. У разі перегляду заняття у записі учасники й учасниці також мають заповнити форму зворотного зв’язку.

Перейти за покликанням ">Покликання на форму відвідуваності

Для отримання документа про підвищення кваліфікації особами, які подали заявку на навчання й успішно його завершили, пропонується рефлексивна форма, що складається із 3-х частин:

 1. Загальна частина («Про мене»);
 2. Тестова частина (за змістом кожної з тем програми);
 3. Рефлексія (3 запитання з розгорнутою відповіддю)

Перейти за покликанням

Сертифікат видається за умови надання не менш 75% правильних відповідей на тестові запитання за всім курсом. 

За умови своєчасного й успішного виконання умов сертифікації учасники/-иці отримують сертифікати про підвищення кваліфікації до 24.04.2023.

Згенеровані на платформі сертифікати автоматично розміщуються й зберігаються в Кабінеті професійного зростання – розділ Мої можливості – вкладка Завершено.

Сертифікати НЕ надсилаються електронною поштою.

Заняття проходять з 16:00 до 17:30 

Постійне покликання для входу в зум-кімнату: Перейти за покликанням

 

Тема

Кількість занять 

(40 хвилин)

Види навчальної діяльностіДата та час
1Сутність Моделі стійкості спільнот (МСС) та її практичне значення для освіти під час криз1Лекція з елементами тренінгу

29.03.2023

 

1.1Історія і факти про МСС (Інститут травмостійкості; США)
1.2Стійкість як ключове поняття системи. Термінологія МСС
1.3Стійкісноорієнтований та травмоорієнтований підходи: теорія змін
1.4Ключові концепції МСС: зони стійкості, збудженості і пригніченості, людські реакції у кризові часи
1.5Негативний і позитивний дитячий досвід. Токсичний стрес і травми. Негаразди
2Природа та ментальність людини1Лекція з елементами тренінгу29.03.2023
2.1Зміна сприйняття реакції на стрес / травму
2.2Нейропластичність: вибудовування стійкості; настроювання й обтинання
2.3Автономна нервова система
2.4Навички моделі стійкості спільнот
3Практикуємо навички МСС1Практика

31.03.2023

 

3.1Навичка 1 «Зчитування»
3.2Навичка 2 «Ресурсність»
3.3Навичка 3 «Заземлення»1Практика

31.03.2023

 

3.4Навичка 4 «Миттєва допомога!»
3.5Навичка 5 «Жести» 1Практика

05.04.2023

 

3.6Навичка 6 «Змістити і зафіксувати»
4Турбота про себе і оточуючих3Тренінг

05.04.2023

 

4.1Практичне використання в освітньому процесі елементів Моделі стійкості спільнот

07.04.2023

 

4.2Мій план турботи про себе

07.04.2023

 

 Примітка. Заняття проводяться у 4 дні. Після кожного дня занять учасницьке коло до наступної зустрічі виконує самостійну роботу на закріплення отриманих знань та їх практичного застосування із застосунком iChill. Загальний обсяг завдань для самостійного виконання складає щонайменше 1 годину . За бажання учасники/-иці можуть приділяти більше часу практиці формування навичок за допомогою застосунку. 

Сертифікація:

В останній день занять за програмою у Телеграм-групу надсилається покликання на Google-форму та її pdf-варіант для ознайомлення. Заповнити форму необхідно упродовж трьох днів після завершення програми до 10.04.2023.